Patendikoostöölepingu (PCT) tasud

PrintPDF Jaga

Vastavalt justiitsministri määrusele "Patendikoostöölepinguga ettenähtud tasude maksmise kord" tuleb nii Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelisele Büroole kui Euroopa Patendiametile makstavad rahvusvahelise patenditaotluse esitamise tasu ja rahvusvaheline otsingutasu maksta Patendiametile kui vastuvõtvale ametile.

Nimetatud tasusid saab maksta eurodes järgmistele Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank
IBAN – EE 89 1010 2200 3479 6011, BIC ehk SWIFT kood – EEUHEE2X
kohustuslik viitenumber 3100082048

Swedbank
IBAN – EE 93 2200 2210 2377 8606, BIC ehk SWIFT kood – HABAEE2X
kohustuslik viitenumber 3100082048


Alljärgnevates tabelites on näha Patendikoostöölepingu põhilised tasud ja valuutad, mis kuuluvad maksmisele vastuvõtvatele ametitele (receiving offices - RO) ja rahvusvahelistele eelekspertiisi ametitele (International Preliminary Examining Authorities - IPEA) rahvusvahelises faasis vastavalt I peatükile (tabelid I(a) ja I(b)) ja II peatükile (tabel II). Välja on jäetud tasud, mida makstakse vaid teatud juhtudel; samuti ei märgita ära tasude teatud alandamisi ja tagastamisi, mida võidakse kohaldada; need andmed leiab ingliskeelsest käsiraamatust PCT Applicant's Guide, lisad C, D ja E. Kõik summad võivad muutuda kas tasumäära või valuutakursside muutumise tõttu. Põhitasu ja märkimistasu kogusummat võidakse teatud juhtudel vähendada 100, 200 või 300 Šveitsi frangi võrra, kui rahvusvaheline taotlus või taotluse osa on esitatud elektroonsel kujul, nagu on välja toodud Tasude graafiku (Schedule of Fees) punktides 4(a), (b), (c) ja (d) (lisatud PCT regulatsioonidele) ja PCT Applicant’s Guide’i lõikes 5.189. Teatud riigid võimaldavad taotlejaile ka põhitasu, käsitlemistasu ja 30 lehekülge ületavate lehekülgede eest makstava tasu alandamist 90% võrra, samuti vabastust Rahvusvahelisele Büroole kui vastuvõtvale ametile makstavast edastamistasust; üksikasjade kohta vt. allmärkused 5 ja 12. (Kui kohalduvad nii tasu vähendamine 100, 200 või 300 Šveitsi frangi võrra kui 90%-line allahindlus, arvatakse summast maha esmalt 100, 200 või 300 Šveitsi franki ja seejärel arvutatakse ülejäänud summa pealt välja 90%-line allahindlus). Tasude tabelite allmärkused on ära toodud tabeli II järel.

Tabelid on kättesaadavad ingliskeelsetena WIPO veebilehel pdf-formaadis.

 

Viimati muudetud 14.01.2014