Euroopa patendi maksumus

PrintPDF Jaga

Tasuda tuleb taotluse esitamise lõiv, otsingulõiv, riikide märkimislõiv, patendinõudluse punktilõiv (enama kui 15 punkti korral), ekspertiisilõiv, väljaandmislõiv koos avaldamislõivuga. Kolmanda ja iga järgmise kehtivusaasta eest taotluse esitamisest arvates tuleb tasuda ka taotluse jõushoidmise lõiv (uuenduslõiv).

Menetluse alguses tasumisele kuuluvad taotluse esitamise lõiv ja otsingulõiv ulatuvad kokku umbes 1510 euroni (või elektroonse edastamise korral 1420 euroni). Ülejäänud lõivud tuleb tasuda hiljem. See tähendab seda, et taotlejad võivad igal menetluse etapil otsustada, kas jätkata taotlemist või mitte. Käesoleval ajal kulub laias laastus keskmiselt 5710 eurot (või 5620 eurot elektroonse edastamise korral), et jõuda oma patenditaotlusega 7 või enama märgitud riigi korral patendi väljaandmiseni.

Pärast EPO poolt patendi väljaandmist läheb pädevus üle Euroopa patendis märgitud lepinguosalistele riikidele. Mõnes lepinguosalises riigis võivad Euroopa patendi jõustamise nõuete täitmisega kaasneda kulutused. Patendi jõushoidmiseks tuleb igas riigis tasuda patendi kehtivuse pikendamise lõivusid. Patendi kehtivuse pikendamise lõivud on riigiti erinevad.

Euroopa patendi saamiseks vajalikud kogukulud võivad sisaldada ka tasusid patendivoliniku teenuse eest. Täpsemat informatsiooni nende tasude kohta saate EPO kutselisteks esindajateks volitatud patendivolinikelt.

Täpsem info EPO veebilehel: How much does a European patent cost?

 

Viimati muudetud 11.04.2017