Klass 9

PrintPDF Jaga

Teadusotstarbelised, uuringu-, navigeerimis-, geodeesia-, foto-, filmi-, audiovisuaal-, optika-, kaalumis‑, mõõte-, signaal-, tuvastus-, testimis-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -sead­med; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja ‑vahendid; heli, kujutise või andmete salvestamise, edastamise, taasesitamise ja töötlemise aparatuur ja seadmed; salvestatud ja allalaaditav meedia, arvutitarkvara, tühjad digitaalsed või analoogsed salvestus- ja talletusvahendid; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusseadmed; arvutid ja arvuti välisseadmed; sukeldumisülikonnad, sukeldumismaskid, sukeldujate kõrvatropid, sukeldujate ja ujujate ninaklambrid, sukeldujate kindad, allveeujumise hingamisaparaadid; tulekustutusseadmed

Kl

Baas-
number

Kauba nimetus eesti keeles

Kauba nimetus inglise keeles

9

090020

aeromeetrid

aerometers

9

090478

ajaregistraatorid, ajaregistreerimisaparaadid

time recording apparatus

9

090353

ajareleed, automaatsed aeglülitid

time switches, automatic

9

090018

aktinomeetrid

actinometers

9

090009

akuanumad

battery boxes / accumulator boxes

9

090010

akude atsidimeetrid

acidimeters for batteries

9

090083

akulaadurid

chargers for electric accumulators

9

090266

akulaadurid, patareilaadurid

battery chargers

9

090012

akuplaadid

plates for batteries

9

090287

akuplaadirestid

grids for batteries

9

090008

akupurgid

battery jars / accumulator jars

9

090593

akustilised sidestid, helisidestid

acoustic couplers

9

090355

akvalangisti, allveeujuja hingamisaparaadid, akvalangid

breathing apparatus for underwater swimming

9

090167

alaldid

current rectifiers

9

090028

alidaadid [nurgamõõteriistade osad]

alidades

9

090027

alkomeetrid

alcoholmeters

9

090829

allalaaditav arvutimängutarkvara

computer game software, downloadable

9

090804

allalaaditav graafika mobiiltelefonidele

downloadable graphics for mobile phones

9

090658

allalaaditavad arvutiprogrammid

computer programs, downloadable

9

090717

allalaaditavad arvutitarkvararakendused

computer software applications, downloadable

9

090842

allalaaditavad e-rahakotid

downloadable e-wallets

9

090694

allalaaditavad helinad mobiiltelefonidele

downloadable ring tones for mobile phones

9

090841

allalaaditavad krüptograafilised võtmed krüptoraha vastuvõtmiseks ja kulutamiseks

downloadable cryptographic keys for receiving and spending cryptocurrency

9

090821

allalaaditavad mobiiltelefonide emotikonid

downloadable emoticons for mobile phones

9

090695

allalaaditavad muusikafailid

downloadable music files

9

090696

allalaaditavad pildifailid

downloadable image files

9

090033

altimeetrid, kõrgusmõõturid

altimeters

9

090036

ampermeetrid

ammeters

9

090249

analüsaatorid, analüüsiseadmed, v.a meditsiinilised

testing apparatus not for medical purposes

9

090819

andmekindad

data gloves

9

090306

andmetöötlusseadmed

data processing apparatus

9

090039

anemomeetrid, tuulemõõturid

anemometers

9

090305

ankrud [elektrotehnika]

armatures [electricity]

9

090043

anoodid

anodes

9

090044

anoodpatareid, kõrgepingepatareid

anode batteries / high tension batteries

9

090045

antennid

aerials / antennas

9

090507

antikatoodid

anticathodes

9

090050

apertomeetrid [optika]

apertometers [optics]

9

090735

artilleeria teleskoopsihikud

telescopic sights for artillery

9

090627

arvelauad

abacuses

9

090252

arvemasinad

invoicing machines

9

090372

arvutid, raalid

computers

9

090802

arvutiekraanisäästja salvestatud või allalaaditav tarkvara

computer screen saver software, recorded or downloadable

9

090747

arvutijuhtkangid, v.a videomängudele

joysticks for use with computers, other than for video games

9

090751

arvutikuvarite kaitsekiled

protective films adapted for computer screens

9

090618

arvutiprinterid*

printers for use with computers*

9

090732

arvutiriistvara

computer hardware

9

090604

arvutite CD-seadmed

juke boxes for computers

9

090634

arvutite kettaajamid

disk drives for computers

9

090537

arvutite klaviatuurid, klahvistikud

computer keyboards

9

090609

arvutite magnetlindiseadmed

magnetic tape units for computers

9

090342

arvutite mäluseadmed

computer memory devices

9

090589

arvutite salvestatud operatsioonisüsteemid

computer operating programs, recorded

9

090590

arvutite välisseadmed, perifeerseadmed

computer peripheral devices

9

090102

arvutuslükatid

slide-rules

9

090103

arvutusmasinad

calculating machines

9

090034

asbestist kaitsekindad

asbestos gloves for protection against accidents

9

090512

asimuudiriistad, asimuudimäärajad

azimuth instruments

9

090059

astrograafi objektiivid

lenses for astrophotography

9

090384

astronoomiaseadmed, astronoomiainstrumendid

apparatus and instruments for astronomy

9

090769

audioliidesed

audio interfaces

9

090061

audiovisuaalsed õppevahendid

audiovisual teaching apparatus

9

090120

aurukatelde kontrollmõõteriistad, kontrollmõõdikud

boiler control instruments

9

090799

autode elektrijuhtmestikud

electric wire harnesses for automobiles

9

090629

automaatvastajad

answering machines

9

090417

autoraadiod, sõidukiraadiod

vehicle radios

9

090556

bakterikultuuride inkubaatorid

incubators for bacteria culture

9

090237

balansseerimisseadmed, balansseerseadmed

balancing apparatus

9

090079

baromeetrid

barometers

9

090771

bassikõlarid

subwoofers

9

090721

beebimonitorid

baby monitors

9

090085

beetatronid

betatrons

9

090243

bensiininäiturid

gasoline gauges / petrol gauges

9

090475

binoklid

binoculars

9

090774

biokiibid

biochips

9

090845

biomeetrilised ID-kaardid

biometric identity cards

9

090844

biomeetrilised passid

biometric passports

9

090660

dekoratiivmagnetid

decorative magnets

9

090175

densimeetrid, areomeetrid, tihedusmõõturid

densimeters

9

090532

densitomeetrid

densitometers

9

090504

destilleerimisseadmed, destilleerseadmed laborites kasutamiseks

stills for laboratory experiments

9

090180

detektorid

detectors

9

090562

diafragmad [fototarbed]

diaphragms [photography]

9

090182

diafragmad, membraanid [akustika]

diaphragms [acoustics]

9

090633

diagnostikaaparaadid, v.a meditsiinilised

diagnostic apparatus, not for medical purposes

9

090189

difraktsioonmikroskoobid

diffraction apparatus [microscopy]

9

090718

digiraamatulugerid

electronic book readers

9

090782

digitaalsed allalaaditavad noodilehed

electronic sheet music, downloadable

9

090764

digitaalsed ilmajaamad

digital weather stations

9

090711

digitaalsed pildiraamid

digital photo frames

9

090736

digitaalsildid

digital signs

9

090188

diktofonid

dictating machines

9

090534

disketid, ümbrikkettad

floppy disks

9

090684

DNA-kiibid

DNA chips

9

090565

doseerimisseadmed, doseerseadmed, annustusseadmed, dosimeetrid

dosage dispensers / dosimeters

9

090685

DVD-mängijad

DVD players

9

090203

dünamomeetrid

dynamometers

9

090211

ekraanid [fototarbed]

screens [photography]

9

090770

ekvalaiserid [heliseadmed]

equalizers [audio apparatus] / equalisers [audio apparatus]

9

090344

elavhõbeloodid

mercury levels

9

090730

elektriadapterid

electrical adapters

9

090361

elektriakud

accumulators, electric

9

090635

elektrifitseeritud rööbastee prožektorite paigaldamiseks

electrified rails for mounting spot lights

9

090141

elektrijuhid

conductors, electric

9

090255

elektrijuhtmed

wires, electric

9

090294

elektrijuhtmete märgistuskatted

identification sheaths for electric wires

9

090293

elektrijuhtmete märgistussooned

identification threads for electric wires

9

090142

elektrijuhttorud

electricity conduits

9

090215

elektrikaablid

cables, electric

9

090098

elektrikaablikestad

sheaths for electric cables

9

090626

elektrikaablite ühendusmuhvid

junction sleeves for electric cables

9

090213

elektrikaomõõturid

electric loss indicators

9

090669

elektrikarjused

electrified fences

9

090219

elektriliiniklemmid

connections for electric lines

9

090553

elektriliinimaterjalid [juhtmed, kaablid]

materials for electricity mains [wires, cables]

9

090071

elektrilised häirekellad

alarm bells, electric

9

090030

elektrilised kaugsüüteseadmed

igniting apparatus, electric, for igniting at a distance / electric apparatus for remote ignition

9

090220

elektrilised klemmid

couplings, electric / connections, electric

9

090129

elektrilised kollektorid

collectors, electric

9

090163

elektrilised kommutatsiooniaparaadid

electric apparatus for commutation

9

090559

elektrilised lahendustorud, v.a valgustusseadmed

discharge tubes, electric, other than for lighting / electric discharge tubes, other than for lighting

9

090214

elektrilised mõõteseadmed

measuring devices, electric

9

090150

elektrilised reguleerimisseadmed, reguleerseadmed

regulating apparatus, electric

9

090151

elektrilised seireseadmed, järelevalveseadmed, kontrollseadmed, v.a meditsiinilised

monitoring apparatus, other than for medical purposes

9

090566

elektrilised uksekellad

electric door bells

9

090606

elektrilised valgusregulaatorid

light dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], electric

9

090497

elektrilised vargust ennetavad seadmed

theft prevention installations, electric

9

090048

elektrilised varjestusseadmed

anti-interference devices [electricity]

9

090144

elektrilised ühendusklemmid

connectors [electricity]

9

090443

elektrilukud

locks, electric

9

090164

elektrilülitid

switches, electric

9

090360

elektripatareid

batteries, electric

9

090166

elektripistikud

electric plugs

9

090828

elektripistikupesad

electric sockets

9

090001

elektripoolid

coils, electric

9

090514

elektripoolihoidikud

holders for electric coils

9

090222

elektrireleed

relays, electric

9

090765

elektrisõidukite laadimisjaamad

charging stations for electric vehicles

9

090427

elektritakistid

resistances, electric

9

090049

elektritrafod

transformers [electricity]

9

090022

elektrodünaamilised raudteepöörmete kaugjuhtimisaparaadid

electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points

9

090447

elektrodünaamilised signaalide kaugjuhtimise seadmed

electro-dynamic apparatus for the remote control of signals

9

090226

elektrolüüsivannid

electrolysers

9

090024

elektromagnetilised poolid

electromagnetic coils

9

090757

elektronmärkmike [PDA-de] kaaned

covers for personal digital assistants [PDAs]

9

090790

elektronmärkmikud [PDA-d]

personal digital assistants [PDAs]

9

090598

elektronpliiatsid [kuvarimanused]

electronic pens [visual display units]

9

090227

elektronsignaalide saatjad

transmitters of electronic signals

9

090657

elektroonilised allalaaditavad publikatsioonid

electronic publications, downloadable

9

090777

elektroonilised interaktiivsed tahvlid

electronic interactive whiteboards

9

090759

elektroonilised juurdepääsukontrolli süsteemid vastastikku lukustuvatele ustele

electronic access control systems for interlocking doors

9

090746

elektroonilised kaelarihmad loomade treenimiseks

electronic collars to train animals

9

090637

elektroonilised kaubasildid

electronic tags for goods

9

090628

elektroonilised märkmikud

electronic agendas

9

090786

elektroonilised numbrikuvarid

electronic numeric displays

9

090797

elektroonilised pihusõnaraamatud

hand-held electronic dictionaries

9

090833

elektroonilised tabalukud

padlocks, electronic

9

090636

elektroonilised taskusõnaraamatud

electronic pocket translators

9

090643

elektroonilised teadetetahvlid

electronic notice boards

9

090781

elektroonilised võtmeripatsid-kaugjuhtimisseadmed

electronic key fobs being remote control apparatus

9

090798

elustamiskoolituses kasutatavad simulaatorid

resuscitation training simulators

9

090680

elustamismannekeenid [õppeseadis]

resuscitation mannequins [teaching apparatus]

9

090295

elustusseadmed, elustusaparatuur

life-saving apparatus and equipment

9

090844

e-passid

e-passports

9

090239

ergomeetrid

ergometers

9

090780

e-sigarettide akud

batteries for electronic cigarettes

9

090738

e-sigarettide laadurid

chargers for electronic cigarettes

9

090600

faksid, faksiaparaadid

facsimile machines

9

090107

filmikaamerad

cinematographic cameras

9

090262

filmimontaažiseadmed

film cutting apparatus

9

090208

fluorestseerivad ekraanid

fluorescent screens

9

090531

fotogalvaanilised elemendid

photovoltaic cells

9

090264

fotograafias kasutatavad filtrid

filters for use in photography

9

090392

fotograafilised pildinäidikud

viewfinders, photographic

9

090154

fotograafilised, elektrostaatilised, termilised fotokopeerimisseadmed

photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]

9

090286

fotograveerimisraamid

screens for photoengraving

9

090184

fotokaamerad, fotoaparaadid

cameras [photography]

9

090212

fotokuivatusraamid, tilgapüüdlid fotograafias kasutamiseks

drainers for use in photography / photographic racks

9

090282

fotokuivatusseadmed, fotokuivatid

drying apparatus for photographic prints

9

090393

fotomeetrid

photometers

9

090246

fotoseadmete ja fotoriistade karbid

cases especially made for photographic apparatus and instruments

9

090391

fotoseadmete statiivid

stands for photographic apparatus

9

090394

fototelegraafiaparaadid

phototelegraphy apparatus

9

090283

fototrükiste läikeseadmed

glazing apparatus for photographic prints

9

090395

füüsikaaparaadid ja -seadmed

apparatus and instruments for physics

9

090278

gaasianalüsaatorid

gas testing instruments

9

090105

gabariidimõõdikud

jigs [measuring instruments]

9

090271

galeniitkristallid [detektorid]

galena crystals [detectors]

9

090218

galvaanielemendid

galvanic cells

9

090272

galvaanilised patareid

galvanic batteries

9

090092

galvanomeetrid

galvanometers

9

090279

gasomeetrid [mõõteriistad]

gasometers [measuring instruments]

9

090280

geodeesiaaparaadid ja -seadmed

surveying apparatus and instruments

9

090055

geodeesiariistad

surveying instruments

9

090701

globaalse positsioneerimise seadmed (GPS-seadmed)

Global Positioning System [GPS] apparatus

9

090752

hambakaitsmed spordivahenditena

mouth guards for sports

9

090414

hambakaitsmed*

teeth protectors*

9

090377

hapniku ülekande seadmed

oxygen transvasing apparatus

9

090387

happeareomeetrid, atsidimeetrid

acid hydrometers

9

090094

harukarbid [elektrotehnika]

branch boxes [electricity]

9

090329

helendavad märgid

signs, luminous

9

090513

helendavad poid

beacons, luminous

9

090380

helendavad või mehaanilised signaalpaneelid

signalling panels, luminous or mechanical

9

090434

helendavad või mehaanilised signalisaatorid

signals, luminous or mechanical

9

090516

helendavad või mehaanilised teetähised

road signs, luminous or mechanical

9

090289

heli ja kujutise vastuvõtjad

audio- and video-receivers

9

090450

heliedastusseadmed

sound transmitting apparatus

9

090015

helijuhid

acoustic conduits

9

090111

helikandjad

sound recording carriers

9

090014

helilised alarmiseadmed

acoustic alarms / sound alarms

9

090455

helilokaatorid

sound locating instruments

9

090290

heliograafid

heliographic apparatus

9

090535

helipea puhastuse lindid [salvestus]

head cleaning tapes [recording]

9

090016

heliplaadid, grammofoniplaadid

phonograph records / sound recording discs

9

090230

heliplaatide puhastamise seadmed

cleaning apparatus for phonograph records / cleaning apparatus for sound recording discs

9

090779

helipuldid

audio mixers

9

090451

helisalvestusaparaadid, helisalvestusseadmed

sound recording apparatus

9

090231

helisalvestusribad

sound recording strips

9

090452

helitaasesitusaparaadid, helitaasesitusseadmed

sound reproduction apparatus

9

090003

helkurid rõivastel kandmiseks

reflective articles for wear, for the prevention of accidents

9

090745

helkur-turvavestid

reflective safety vests

9

090614

hiired [arvuti välisseadmed]

mouse [computer peripheral]

9

090662

hiirematid

mouse pads

9

090431

hingamisaparaadid, v.a kunstlikuks hingamiseks

breathing apparatus, except for artificial respiration

9

090194

hodomeetrid, läbisõidumõõdikud

distance recording apparatus / apparatus for recording distance

9

090291

hologrammid

holograms

9

090026

häireseadmed*, alarmid*, alarmiseadmed*

alarms*

9

090013

häireviled

whistle alarms

9

090499

hääletamisseadmed, hääletusseadmed, hääletusmasinad

voting machines

9

090179

hüdrolokaatorid

sonars

9

090011

hüdromeetrid

hydrometers

9

090758

imikukaalud

baby scales

9

090004

individuaalkaitsevahendid

protection devices for personal use against accidents

9

090441

induktiivpoolid

choking coils [impedance]

9

090304

induktorid [elektrotehnika]

inductors [electricity]

9

090756

infrapunadetektorid

infrared detectors

9

090811

inimhäält imiteeriva efekti pedaalid
[wah-wah-pedaalid]

wah-wah pedals

9

090538

integraallülitused, mikroskeemid

integrated circuits

9

090584

integraallülituste vahvlid, toorikkristallid

wafers for integrated circuits

9

090640

integraalskeemkaardid, kiipkaardid

integrated circuit cards [smart cards] / smart cards [integrated circuit cards]

9

090310

inverterid, vaheldid [elektrotehnika]

inverters [electricity]

9

090311

ionisaatorid, v.a õhu või vee töötlemiseks

ionization apparatus not for the treatment of air or water

9

090558

isoleeritud vasktraat

copper wire, insulated

9

090054

jaotuskarbid [elektrotehnika]

distribution boxes [electricity]

9

090131

jaotuskarbid [elektrotehnika]

switchboxes [electricity]

9

090197

jaotuskilbid [elektrotehnika]

distribution boards [electricity]

9

090198

jaotuspuldid [elektrotehnika]

distribution consoles [electricity]

9

090176

joonisfilmid, multifilmid, animafilmid

animated cartoons

9

090349

joonlauad [mõõteriistad]

rules [measuring instruments]

9

090820

juhtkuulid [arvutiseadmed]

trackballs [computer peripherals]

9

090216

juhtmed [elektrotehnika]

ducts [electricity]

9

090661

juhtmeta telefonid

cordless telephones

9

090442

juhtmeühendusklemmid [elektrotehnika]

wire connectors [electricity]

9

090217

juhtpaneelid [elektrotehnika]

control panels [electricity]

9

090813

juuksurikoolituse mannekeenipead [õppeseadmed]

hairdressing training heads [teaching apparatus]

9

090074

kaalud

scales

9

090080

kaalumisseadmed

weighing machines

9

090388

kaalumisseadmed, kaalumisriistad

weighing apparatus and instruments

9

090081

kaalusillad, platvormkaalud, koormakaalud

weighbridges

9

090403

kaaluvihid

weights

9

090577

kaamerate kolmjalad, statiivid

tripods for cameras

9

090806

kaasaskantavad arvutid

wearable computers

9

090702

kaasaskantavad meediapleierid

portable media players

9

090663

kaasaskantavad pleierid

personal stereos

9

090807

kaasaskantavad videokuvarid

wearable video display monitors

9

090645

kaitsejalanõud, sh kiirgus- ja tulekindlad

shoes for protection against accidents, irradiation and fire

9

090112

kaitsekiivrid

protective helmets

9

090690

kaitsekiivrid ratsutamiseks

riding helmets

9

090656

kaitsekiivrid sportimiseks

protective helmets for sports

9

090274

kaitsekindad

gloves for protection against accidents

9

090338

kaitsemaskid*

protective masks*

9

090261

kaitsepresendid, ohutuspresendid

safety tarpaulins

9

090005

kaitserõivad, sh kiirguskindlad ja tulekindlad

clothing for protection against accidents, irradiation and fire

9

090260

kaitsevõrgud, päästevõrgud

safety nets / life nets

9

090299

kaldemõõturid, klinomeetrid

slope indicators / clinometers / gradient indicators / inclinometers

9

090040

kalibreerimisrõngad, kalibreerrõngad

calibrating rings

9

090743

kalorimeetrid

calorimeters

9

090433

kangkaalud, käsikaalud

balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales]

9

090737

kantavad aktiivsusmonitorid

wearable activity trackers

9

090109

kapillaartorud

capillary tubes

9

090525

kassaaparaadid

cash registers

9

090631

kassetimängijad

cassette players

9

090181

katikud [fototarbed]

shutters [photography]

9

090174

katikupäästikud [fototarbed]

shutter releases [photography]

9

090543

katoodid

cathodes

9

090412

katoodkorrosioonitõrjeaparaadid

cathodic anti-corrosion apparatus

9

090236

katseklaasid

test tubes

9

090470

kaugjuhtimisseadmed*

remote control apparatus*

9

090474

kauglülitid, kaugjuhtimisseadmed

telerupters

9

090822

kaugosalusrobotid

telepresence robots

9

090835

kaugside kuuldeseadmed

earpieces for remote communication

9

090187

kaugusmõõturid

distance measuring apparatus

9

090549

keemiaaparaadid, -seadmed, -riistad

chemistry apparatus and instruments

9

090466

keermekaliibrid

screw-tapping gauges

9

090136

keermemõõdikud, keermekammid

thread counters

9

090114

keevitajate kaitsekiivrid

solderers' helmets

9

090761

kehamassi analüsaatoriga kaalud

scales with body mass analysers / scales with body mass analyzers

9

090402

kellad [häireseadmed, hoiatusseadmed]

bells [warning devices]

9

090093

kellanupud

push buttons for bells

9

090838

kererakmed toetuseks raskuste tõstmisel

body harnesses for support when lifting loads

9

090619

keskprotsessorid, protsessorid

processors [central processing units] / central processing units [processors]

9

090595

kessoonkambrid

decompression chambers

9

090101

ketas-arvutuslükatid

circular slide rules

9

090540

kiibid, pooljuhtkristallid [integraallülitused]

chips [integrated circuits]

9

090729

kiirendusmõõturid

accelerometers

9

090303

kiirusindikaatorid, kiirusnäiturid

speed indicators

9

090345

kiirusmõõdikud [fotograafia]

speed measuring apparatus [photography]

9

090047

kiivrite näoekraanid

visors for helmets

9

090275

kindad sukeldujatele

gloves for divers

9

090124

kinofilmide montaaži seadmed

apparatus for editing cinematographic film

9

090325

kirjakaalud

letter scales

9

090666

kiudoptilised kaablid

fibre optic cables / fiber optic cables

9

090285

klaasist mõõteanumad

measuring glassware / graduated glassware

9

090823

kliimajuhtimise digitermostaadid

climate control digital thermostats

9

090665

koaksiaalkaablid

coaxial cables

9

090599

kodeeritud magnetkaardid

encoded magnetic cards

9

090725

kodeeritud võtmekaardid

encoded key cards

9

090692

kodeeritud, identifitseerivad magnetkäevõrud

encoded identification bracelets, magnetic

9

090508

koeraviled

dog whistles

9

090301

koguseindikaatorid, kogusenäiturid

quantity indicators

9

090831

kohandatud sülearvutilauad

stands adapted for laptops

9

090726

3D-prillid

3D spectacles

9

090132

kommutaatorid, ümberlülitid

commutators

9

090588

kompaktplaadid, CD-ROM-id [püsimälu]

compact discs [read-only memory]

9

090587

kompaktplaadid, laserplaadid, CD-d [audio-video]

compact discs [audio-video]

9

090632

kompaktplaadimängijad, laserplaadimängijad

compact disc players

9

090067

komparaatorid

comparators

9

090523

kompassid, bussoolid

directional compasses

9

090140

kondensaatorid [elektrotehnika]

condensers [capacitors] / capacitors

9

090554

kontaktläätsed

contact lenses

9

090555

kontaktläätsekarbid, kontaktläätsevutlarid

containers for contact lenses

9

090649

kontrollkellad [aja registreerimise seadmed]

time clocks [time recording devices]

9

090307

kontrollpeeglid

mirrors for inspecting work

9

090715

koonused [liikluskorraldusvahendid]

traffic cones

9

090159

korrigeerläätsed [optika]

correcting lenses [optics]

9

090161

kosmograafiainstrumendid, kosmograafiaseadmed

cosmographic instruments

9

090843

krediitkaarditerminalid

credit card terminals

9

090586

kronograafid [ajaregistreerimisaparaadid]

chronographs [time recording apparatus]

9

090122

kuivatusraamid, fotokuivatid [fototarbed]

drying racks [photography]

9

090170

kupellid, tiiglid [laboriseadmed]

crucibles [laboratory] / cupels [laboratory]

9

090728

kuulikindlad rõivad

bullet-proof clothing

9

090582

kuulikindlad vestid

bullet-proof waistcoats / bullet-proof vests

9

090826

kvantpunkt-valgusdioodid [QLED]

quantum dot light-emitting diodes [QLED]

9

090795

kõhnklientarvutid

thin client computers

9

090190

kõlarid, valjuhääldid

loudspeakers

9

090087

kõlarikastid

cabinets for loudspeakers

9

090267

kõrgsagedusaparaadid

high-frequency apparatus

9

090812

kõrgusmõõdikud

height measuring instruments

9

090671

kõrvaklapid

headphones

9

090818

kõrvaklappide kõrvapadjad

ear pads for headphones

9

090401

kõrvatropid sukeldujatele

ear plugs for divers

9

090253

kääritusaparaadid [laboriaparaadid]

apparatus for fermentation [laboratory apparatus]

9

090691

laborantide erirõivastus

clothing especially made for laboratories

9

090585

laboratoorsed kromatograafiaseadmed

chromatography apparatus for laboratory use

9

090698

laboratoorsed tsentrifuugid

laboratory centrifuges

9

090568

laboriahjud, ahjud laboris kasutamiseks

furnaces for laboratory use / ovens for laboratory use

9

090177

laborikandikud, laborivannid

laboratory trays

9

090398

laboripipetid

laboratory pipettes

9

090787

laborirobotid

laboratory robots

9

090369

lainemõõturid

wavemeters

9

090316

laktodensimeetrid

lactodensimeters

9

090317

laktomeetrid

lactometers

9

090323

laserid, v.a meditsiinilised

lasers, not for medical purposes

9

090679

laserkaardikepid

light-emitting electronic pointers

9

090682

lavavalgustuse reguleerimise seadmed

stage lighting regulators

9

090070

lenduriülikonnad, lenduritürbid [kaitseriietus]

protective suits for aviators

9

090603

liidesed arvutitele

interfaces for computers

9

090138

loendurid, mõõturid

counters / meters

9

090326

logid [mõõteriistad]

logs [measuring instruments]

9

090362

loodid

levels [instruments for determining the horizontal]

9

090454

loodid

sounding leads

9

090258

loodinöörid

plumb lines

9

090328

luubid, suurendusklaasid [optika]

magnifying glasses [optics]

9

090830

lõhkeaineta ja pürotehnikata signaalraketid

rescue flares, non-explosive and non-pyrotechnic

9

090191

lülitid

circuit breakers

9

090146

lülituskilbid, kommutatsioonipaneelid

switchboards

9

090754

maamõõtmiskompasside nõelad

needles for surveying compasses

9

090607

magnetandmekandjad

magnetic data media

9

090023

magnetid

magnets

9

090529

magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid

identity cards, magnetic

9

090608

magnetilised kodeerimisseadmed

magnetic encoders

9

090256

magnetjuhtmed

magnetic wires

9

090533

magnetkettad

disks, magnetic

9

090078

magnetlindid

magnetic tapes

9

090076

magnetlintide demagneetimise seadmed

demagnetizing apparatus for magnetic tapes

9

090077

magnetofonid

tape recorders

9

090088

makroläätsed

close-up lenses

9

090697

mannekeennukud autoõnnetuste läbimängimiseks

crash test dummies

9

090336

manomeetrid, rõhumõõturid

pressure gauges / manometers

9

090149

markeerimiskontrolliaparaadid, markeeringukontrolliaparaadid, postitembelduskontrollseadmed

apparatus to check franking / apparatus to check stamping mail

9

090339

matemaatilised instrumendid

mathematical instruments

9

090240

materjalide teimise seadmed

material testing instruments and machines

9

090341

megafonid, ruuporid

megaphones

9

090234

mehaanilised märgid

mechanical signs

9

090399

mensulid, plaanistuslauad [geodeesiariistad]

plane tables [surveying instruments]

9

090133

merekompassid

marine compasses

9

090356

merendusaparaadid ja -seadmed

nautical apparatus and instruments

9

090668

meresügavuse sondid

marine depth finders

9

090505

metallisulamitest traat, sulavtraat

fuse wire

9

090348

meteoroloogiariistad

meteorological instruments

9

090075

meteoroloogilised sondpallid

meteorological balloons

9

090139

metronoomid

metronomes

9

090351

mikrofonid

microphones

9

090379

mikromeetrid

micrometers / micrometer gauges

9

090610

mikroprotsessorid

microprocessors

9

090193

mikroskoobid

microscopes

9

090128

mikroskoobiklaaside karbid, vutlarid

containers for microscope slides

9

090352

mikrotoomid

microtomes

9

090808

mittemeditsiinilised magnetresonants-pildistusseadmed [MRI]

magnetic resonance imaging [MRI] apparatus, not for medical purposes

9

090734

mobiiltelefonid

mobile telephones / cellular phones / cell phones

9

090688

mobiiltelefonide hands-free-komplektid

hands-free kits for telephones

9

090703

mobiiltelefonide rihmad

cell phone straps

9

090611

modemid

modems

9

090612

monitorid, kuvarid [arvutiriistvara]

monitors [computer hardware]

9

090613

monitorprogrammid, juhtprogrammid [arvutitarkvara]

monitors [computer programs]

9

090647

mootorite starterikaablid

starter cables for motors

9

090683

munakellad [liivakellad], liivakellad

egg timers [sandglasses] / hourglasses

9

090763

mustad kastid [andmesalvestid]

black boxes [data recorders]

9

090768

muusikainstrumentide elektrilised ja elektroonilised heliefektiseadmed

electric and electronic effects units for musical instruments

9

090202

mõõteaparaadid, mõõteseadmed

measuring apparatus

9

090284

mõõtejoonlauad

rulers [measuring instruments]

9

090056

mõõteketid [geodeesiatarbed]

surveying chains

9

090343

mõõtelindid, tollipulgad

carpenters' rules

9

090641

mõõtelusikad

measuring spoons

9

090827

mõõtepipetid, v.a majapidamises või meditsiinis kasutamiseks

droppers for measuring, other than for medical or household purposes

9

090347

mõõteriistad, mõõdikud

measuring instruments

9

090200

mõõtesirklid

compasses for measuring

9

090201

mõõtevahendid

measures

9

090794

mõõtevahendid sõrmuse diameetri määramiseks

finger sizers

9

090242

mõõturid, mõõteriistad

gauges

9

090583

märgistuspoid

marking buoys

9

090642

märkmikarvutid

notebook computers

9

090062

müntkäitatavad muusikaautomaadid

juke boxes, musical / coin-operated musical automata [juke boxes]

9

090063

müntkäitatavate aparaatide mehhanismid

mechanisms for coin-operated apparatus

9

090171

nahapaksusmõõturid

appliances for measuring the thickness of leather

9

090386

nahapaksusmõõturid

apparatus for measuring the thickness of skins

9

090817

nanoosakeste suuruse analüsaatorid

nanoparticle size analysers / nanoparticle size analyzers

9

090358

navigatsiooniriistad

navigational instruments

9

090330

neoonmärgid, neoontähised

neon signs

9

090104

nihikud, nihkmõõdikud

slide calipers

9

090292

niiskusmõõturid, hügromeetrid

hygrometers

9

090655

ninaklambrid sukeldujatele ja ujujatele

nose clips for divers and swimmers

9

090281

nivelleerimislatid, nivelleerlatid [geodeesiatarbed]

levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments]

9

090363

nivelleerimisriistad, nivelliirid, nivelleerriistad

levelling instruments

9

090333

nivelliirid, nivelleerriistad, nivelleerimisriistad

surveyors' levels

9

090494

nooniused

verniers

9

090419

nurgamõõturid, mallid [mõõteriistad]

protractors [measuring instruments]

9

090785

nurkjoonlauad mõõtmiseks

square rulers for measuring

9

090784

nurklauad mõõtmiseks

squares for measuring

9

090749

nutikellad

smartwatches

9

090739

nutikäevõrud [mõõteseadmed]

connected bracelets [measuring instruments]

9

090748

nutiprillid

smartglasses

9

090767

nutisõrmused

smart rings

9

090719

nutitelefonid

smartphones

9

090775

nutitelefonide kaitsekiled

protective films adapted for smartphones

9

090740

nutitelefonide katted

covers for smartphones

9

090741

nutitelefonide ümbrised

cases for smartphones

9

090397

näpitsprillid, lornjetid

pince-nez

9

090257

nöörloodid

plumb bobs

9

090327

nöörloodid

sounding lines

9

090160

objektiivid [läätsed] [optika]

objectives [lenses] [optics]

9

090723

objektiivikatted

lens hoods

9

090446

ohukolmnurgad [autotarvikud]

vehicle breakdown warning triangles

9

090259

ohutusvõrgud, turvavõrgud

nets for protection against accidents

9

090367

oktandid

octants

9

090134

okulaarid

eyepieces

9

090332

okulaarseadised

instruments containing eyepieces

9

090368

oommeetrid

ohmmeters

9

090335

optikakaubad

eyewear

9

090350

optikariistade kruvinihutid

micrometer screws for optical instruments

9

090370

optikaseadmed, optikariistad

optical apparatus and instruments

9

090371

optiline klaas

optical glass

9

090616

optilised andmekandjad, infokandjad

optical data media

9

090617

optilised kettad

optical discs

9

090571

optilised kiud [valgust juhtivad hõõgniidid]

optical fibres [light conducting filaments] / optical fibers [light conducting filaments]

9

090592

optilised kondensaatorid

optical condensers

9

090319

optilised lambid

optical lanterns / optical lamps

9

090324

optilised läätsed

optical lenses

9

090615

optilised märgiriiderid

optical character readers

9

090825

orgaanilised valgusdioodid [OLED]

organic light-emitting diodes [OLED]

9

090002

osakeste kiirendid

particle accelerators

9

090378

osonaatorid

ozonisers [ozonators]

9

090374

ostsillograafid

oscillographs

9

090241

ovoskoobid

egg-candlers

9

090383

parkimisautomaadid

parking meters

9

090753

peakaitsmed spordivahenditena

head guards for sports

9

090832

peakatted kaitsekiivritena

headgear being protective helmets

9

090354

peeglid, peegeldid [optika]

mirrors [optics]

9

090097

perfokaardiseadmed [kantseleiseadmed]

punched card machines for offices

9

090337

periskoobid

periscopes

9

090712

Petri kausid [laborinõud]

Petri dishes

9

090824

piesoelektrilised andurid

piezoelectric sensors

9

090096

piiritusloodid

spirit levels

9

090381

piksevardad, välgukaitsmed, piksekaitsmed

lightning rods / lightning arresters / lightning conductors

9

090072

pildad, nõiavitsad veesoone leidmiseks

rods for water diviners

9

090086

piletiautomaadid

ticket dispensers

9

090837

piletiprinterid

ticket printers

9

090046

pimestusvastased prillid

anti-glare glasses

9

090117

pimikud [fotograafia]

darkrooms [photography]

9

090318

pimikulambid [fototarbed]

darkroom lamps [photography]

9

090168

pingejagurid [elektrotehnika]

cell switches [electricity] / reducers [electricity]

9

090706

pinget tõstvad transformaatorid

step-up transformers

9

090646

piserdussüsteemid [tuleohutusseadmed]

sprinkler systems for fire protection

9

090148

pistikupesad [elektrotehnika]

contacts, electric

9

090667

pistikupesade katted

covers for electric outlets

9

090713

Pitot' torud

Pitot tubes

9

090309

plaadikassetid [fotograafia]

carriers for dark plates [photography]

9

090192

plaadimängijad, grammofonid

record players

9

090462

plaadimängijanõelad

needles for record players / styli for record players

9

090095

plaadimängijate helikäpad

tone arms for record players

9

090503

plaadimängijate nõelavahetusseadmed

apparatus for changing record player needles

9

090486

plaadimängijate, grammofonide kiirusregulaatorid

speed regulators for record players

9

090400

planimeetrid

planimeters

9

090596

plotterid

plotters

9

090404

polarimeetrid

polarimeters

9

090233

poolid [fototarbed]

spools [photography]

9

090539

pooljuhid

semi-conductors

9

090331

prillid

spectacles / eyeglasses

9

090115

prilliketid

spectacle chains / eyeglass chains

9

090334

prilliklaasid

spectacle lenses / eyeglass lenses

9

090156

prillipaelad

spectacle cords / eyeglass cords

9

090359

prilliraamid

spectacle frames / eyeglass frames

9

090567

prillitoosid

spectacle cases / eyeglass cases

9

090720

printerite ja koopiamasinate täitmata toonerikassetid

toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers

9

090810

printerite ja paljundusseadmete täitmata toonerikassetid

ink cartridges, unfilled, for printers and photocopiers

9

090365

prismad [optika]

prisms [optics]

9

090235

projektsiooniaparaadid

epidiascopes

9

090411

projektsiooniaparaadid, projektorid

projection apparatus

9

090209

projektsiooniekraanid

projection screens

9

090766

puuteekraaniga interaktiivsed terminalid

interactive touch screen terminals

9

090733

päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks

solar panels for the production of electricity

9

090557

päikesepatareid

solar batteries

9

090648

päikeseprillid

sunglasses

9

090731

päästekapslid looduskatastroofide puhuks

life-saving capsules for natural disasters

9

090809

päästelaseri signaalraketid

rescue laser signalling flares

9

090816

päästepaadid

lifeboats

9

090073

päästeparved

life-saving rafts

9

090517

päästepoid

life buoys

9

090546

päästevestid

life jackets

9

090547

päästevööd

life belts

9

090485

pöördeloendurid, tahhomeetrid

revolution counters

9

090415

püromeetrid

pyrometers

9

090270

raadiod

radios

9

090060

raadiolambid, elektronlambid

thermionic valves / thermionic tubes

9

090471

raadiomastid

masts for wireless aerials

9

090673

raadiopiiparid

radio pagers

9

090677

raadiotelefonid

walkie-talkies

9

090407

raadiotelefonijaamad

radiotelephony sets

9

090408

raadiotelegraafijaamad

radiotelegraphy sets

9

090416

radarid, raadiolokaatorid

radar apparatus

9

090053

rahalugerid ja -sorteerid

money counting and sorting machines

9

090664

randmetoed arvutikasutajatele

wrist rests for use with computers

9

090254

raudteeliiklusohutuse seadmed

railway traffic safety appliances

9

090250

refraktomeetrid

refractometers

9

090424

refraktorid

refractors

9

090432

reostaadid

rheostats

9

090430

respiraatorid õhu filtreerimiseks

respirators for filtering air

9

090263

respiraatorifiltrid

filters for respiratory masks

9

090113

respiraatormaskid, v.a kunstliku hingamise seadmed

respiratory masks, other than for artificial respiration

9

090157

retordid

retorts

9

090158

retordihoidikud, retordistatiivid

retorts' stands

9

090620

riiderid, lugerid [andmetöötlusseadmed]

readers [data processing equipment]

9

090017

ruuporid, kõnetorud

speaking tubes

9

090409

rõhumõõturid, manomeetrid

pressure measuring apparatus

9

090169

rätsepajoonlauad

dressmakers' measures

9

090420

röntgeniaparaadid ja -seadmed, v.a meditsiinilised

apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes

9

090425

röntgeniaparaadid, v.a meditsiinilised

X-ray apparatus not for medical purposes

9

090422

röntgenikiirgusvastased vahendid, v.a meditsiinilised

protection devices against X-rays, not for medical purposes

9

090625

röntgenipildid, v.a meditsiinilised

X-ray photographs, other than for medical purposes

9

090421

röntgenitorud, v.a meditsiinilised

X-ray tubes not for medical purposes

9

090490

rööbitsad [puutöö]

marking gauges [joinery]

9

090783

rööpjoonlauad mõõtmiseks

T-squares for measuring

9

090268

sagedusmõõturid

frequency meters

9

090435

sahharimeetrid

saccharometers

9

090670

salvestatud arvutimängutarkvara

computer game software, recorded

9

090373

salvestatud arvutiprogrammid

computer programs, recorded

9

090591

salvestatud arvutitarkvara

computer software, recorded

9

090791

salvestatud või allalaaditavad arvutitarkvaraplatvormid

computer software platforms, recorded or downloadable

9

090137

sammumõõturid

pedometers

9

090792

satelliidisignaali mõõdikud

satellite finder meters

9

090674

satelliitnavigatsiooniaparatuur

satellite navigational apparatus

9

090444

sekstandid

sextants

9

090803

selfi-objektiivid

selfie lenses

9

090742

selfi-pulgad [käsistatiivid]

selfie sticks [hand-held monopods]

9

090458

sferomeetrid

spherometers

9

090594

sidestid [andmetöötlusseadmed]

couplers [data processing equipment]

9

090127

signaalkellad

signal bells

9

090839

signaalkõristid kariloomade suunamiseks

animal signalling rattles for directing livestock

9

090322

signaallaternad

signal lanterns

9

090518

signaalpoid

signalling buoys

9

090357

signaalseadmed (merendus)

naval signalling apparatus

9

090445

signaalviled

signalling whistles

9

090449

sireenid

sirens

9

090308

sisekommunikatsiooniseadmed

intercommunication apparatus

9

090162

skafandrid, tuukriülikonnad

diving suits

9

090622

skannerid, skaneerseadmed [andmetöötlusseadmed]

scanners [data processing equipment]

9

090185

slaidid

transparencies [photography] / slides [photography]

9

090183

slaidide tsentreerimise seadmed

centering apparatus for photographic transparencies

9

090186

slaidiprojektorid, diaprojektorid

slide projectors / transparency projection apparatus

9

090099

slaidiraamid [fototarbed]

frames for photographic transparencies

9

090800

snorklid, ujumismaskide hingamistorud

snorkels

9

090675

solenoidventiilid [elekromagnetlülitid]

solenoid valves [electromagnetic switches]

9

090453

sondeerimisaparaadid, sondeerseadmed

sounding apparatus and machines

9

090116

soojusregulaatorid

heat regulating apparatus

9

090389

soolsusmõõturid

salinometers

9

090457

spektrograafid

spectrograph apparatus

9

090426

spektroskoobid

spectroscopes

9

090315

spetsiaalne laborimööbel

furniture especially made for laboratories

9

090654

spordiprillid

goggles for sports

9

090801

spordiviled

sports whistles

9

090460

stereoskoobid

stereoscopes

9

090461

stereoskoopilised aparaadid

stereoscopic apparatus

9

090714

stroboskoobid

stroboscopes

9

090623

suitsudetektorid, suitsuandurid

smoke detectors

9

090834

sukeldujate raskusvööd

weight belts for divers

9

090597

sukeldumismaskid

divers' masks

9

090686

sularahaautomaadid

automated teller machines [ATM]

9

090269

sulavkaitsmed

fuses

9

090463

sulfitomeetrid

sulfitometers

9

090522

sumistid

buzzers

9

090019

summaatorid, summeerimisseadmed, summeerseadmed

adding machines

9

090410

surveindikaatorid, survenäiturid

pressure indicators

9

090021

suurendusaparaadid, suurendid [fotoseadmed]

enlarging apparatus [photography]

9

090007

sõidukiakud, autoakud

batteries, electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles

9

090396

sõidukite automaatjuhtimisseadmed

steering apparatus, automatic, for vehicles

9

090448

sõidukite juhtimise simulaatorid

simulators for the steering and control of vehicles

9

090152

sõidukite kiiruspiirikud

speed checking apparatus for vehicles

9

090232

sõidukite kilomeetriloendurid, miililoendurid

mileage recorders for vehicles / kilometer recorders for vehicles

9

090659

sõidukite navigatsiooniseadmed [pardaarvutid]

navigation apparatus for vehicles [on-board computers]

9

090836

sõidukite parkimisandurid

parking sensors for vehicles

9

090498

sõidukite pingeregulaatorid

voltage regulators for vehicles

9

090069

sõidukite rehvirõhu automaatindikaatorid

automatic indicators of low pressure in vehicle tires / automatic indicators of low pressure in vehicle tyres

9

090796

sõidukite tahavaatekaamerad

rearview cameras for vehicles

9

090481

sõidukite termostaadid

thermostats for vehicles

9

090793

sõrmuse suuruse määramise vahendid

ring sizers

9

090245

sädemekustutid, sädemepüüdurid

spark-guards

9

090251

särimõõdikud, eksponomeetrid

exposure meters [light meters]

9

090515

säritatud filmid

films, exposed

9

090550

säritatud kinofilmid

cinematographic film, exposed

9

090573

säritatud röntgenifilmid

X-ray films, exposed

9

090707

sülearvutid

laptop computers

9

090709

sülearvutikotid

bags adapted for laptops

9

090710

sülearvutiümbrised [kotid]

sleeves for laptops

9

090064

žetoonkäitatavate automaatide mehhanismid

mechanisms for counter-operated apparatus

9

090630

taasestavad videokaamerad

camcorders

9

090465

tahhomeetrid, pöördeloendurid

tachometers

9

090724

tahvelarvutid

tablet computers

9

090762

tahvelarvutite ümbrised

covers for tablet computers

9

090300

taksomeetrid

taximeters

9

090644

taskukalkulaatorid

pocket calculators

9

090066

tastrid, kobisirklid

calipers

9

090439

teadusaparaatide diafragmad

diaphragms for scientific apparatus

9

090564

teadusotstarbelised destilleerimisseadmed, destilleerseadmed

distillation apparatus for scientific purposes

9

090437

teadusotstarbelised satelliidid

satellites for scientific purposes

9

090436

teadusotstarbelised sondid

probes for scientific purposes

9

090778

tehisintellektiga humanoidrobotid

humanoid robots with artificial intelligence

9

090472

tekstisuflöörid, teleprompterid

teleprompters

9

090423

telefoniaparaadid

telephone apparatus

9

090207

telefonide kuuldetorud

telephone receivers

9

090473

telefonimikrofonid

telephone transmitters

9

090572

telefonitraadid

telephone wires

9

090467

telegraafiaparaadid

telegraphs [apparatus]

9

090469

telegraafitraadid

telegraph wires

9

090805

telekommunikatsiooniseadmed ehete kujul

telecommunication apparatus in the form of jewellery / telecommunication apparatus in the form of jewelry

9

090195

telemeetrid, kaugusmõõturid

range finders / telemeters

9

090468

telerid

television apparatus

9

090340

telerite müntkäitatavad mehhanismid

coin-operated mechanisms for television sets

9

090228

telesaatjad, televisioonisaatjad

transmitting sets [telecommunication]

9

090476

teleskoobid

telescopes

9

090464

teletaibid

teleprinters / teletypewriters

9

090488

televisioonisaatjad, telesaatjad

transmitters [telecommunication]

9

090477

temperatuuriindikaatorid, temperatuurimõõturid

temperature indicators

9

090716

temperatuurinäidikud, v.a meditsiinis kasutatavad

temperature indicator labels, not for medical purposes

9

090479

teodoliidid

theodolites

9

090089

terminalid [elektrotehnika]

terminals [electricity]

9

090773

termo-hügromeetrid

thermo-hygrometers

9

090760

termokaamerad

thermal imaging cameras

9

090429

termomeetrid, v.a meditsiinilised

thermometers, not for medical purposes

9

090238

termostaadid

thermostats

9

090815

termotekid päästeoperatsioonidel kasutamiseks

survival blankets

9

090029

toiduanalüsaatorid

food analysis apparatus

9

090484

totalisaatorid

totalizators

9

090624

transistorid [elektroonika]

transistors [electronic]

9

090693

transponderid

transponders

9

090705

trioodid

triodes

9

090125

trükklülitused, trükkskeemid

printed circuits

9

090699

trükkplaadid

printed circuit boards

9

090172

tsüklotronid

cyclotrons

9

090068

tulekahjualarmid

fire alarms

9

090035

tulekindlad asbestrõivad

asbestos clothing for protection against fire

9

090288

tulekindlad kaitserõivad

clothing for protection against fire / garments for protection against fire

9

090041

tulekustutid

fire extinguishers

9

090750

tulekustutusseadmed

fire extinguishing apparatus

9

090082

tulematerdusvahendid

fire beaters

9

090297

tuletõrjeautod

fire engines

9

090601

tuletõrjelaevad

fire boats

9

090298

tuletõrjepumbad

fire pumps

9

090205

tuletõrjeredelid

fire escapes

9

090638

tuletõrjevaibad

fire blankets

9

090296

tuletõrjevooliku otsakud

fire hose nozzles

9

090708

tuletõrjevoolikud

fire hose

9

090689

tuletõrjujate asbestekraanid

asbestos screens for firemen

9

090509

tulirelvade optilised sihikud, teleskoopsihikud

sighting telescopes for firearms / telescopic sights for firearms

9

090755

turvapääsmikud [krüpteerimisseadmed]

security tokens [encryption devices]

9

090621

turvatõkked, v.a sõidukiistmetele ja sporditarvetele

safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment

9

090789

turvavalverobotid

security surveillance robots

9

090678

tuulekotid tuule suuna määramiseks

wind socks for indicating wind direction

9

090489

täppiskaalud

precision balances

9

090346

täppismõõteriistad, täppismõõdikud

precision measuring apparatus

9

090210

tööliste näokaitseekraanid

workmen's protective face-shields

9

090605

tööliste põlvekaitsmed

knee-pads for workers

9

090178

tööstuslikud ja sõjalised metalliotsijad, metallidetektorid

metal detectors for industrial or military purposes

9

090418

tööstuslikud radioloogiaaparaadid

radiological apparatus for industrial purposes

9

090526

tööstuslikud röntgeniaparaadi ekraanid

radiology screens for industrial purposes

9

090276

tööstuslikud röntgenikiirgusvastased kindad

gloves for protection against X-rays for industrial purposes

9

090130

tööstusoperatsioonide kaugjuhtimise elektriseadmed

electric installations for the remote control of industrial operations

9

090321

udupildiaparaadid, nõialaternad, laterna magica’d

magic lanterns

9

090524

udusignaalseadmed, v.a pürotehnilised

fog signals, non-explosive

9

090312

uksesilmad

peepholes [magnifying lenses] for doors

9

090574

ultraviolettkiirte filtrid fotograafias kasutamiseks

filters for ultraviolet rays, for photography

9

090492

ureomeetrid, albuminomeetrid

urinometers

9

090700

USB-mälupulgad

USB flash drives

9

090491

vaakumlambid [raadiolambid]

vacuum tubes [radio]

9

090302

vaakummeetrid

vacuum gauges

9

090366

vaatlusriistad, vaatlusseadmed

observation instruments

9

090173

valerahadetektorid

counterfeit coin detectors

9

090687

valgusfoorid [signaalseadmed]

traffic-light apparatus [signalling devices]

9

090106

valguskopeeraparaadid

blueprint apparatus

9

090704

valgust kiirgavad dioodid [LED]

light-emitting diodes [LED]

9

090672

valgustiballast

lighting ballasts

9

090031

valgustusakud, valgustuspatareid

ignition batteries

9

090575

valjuhääldite helitorud

horns for loudspeakers

9

090390

vannid [fototarbed]

washing trays [photography]

9

090772

vannitoakaalud

bathroom scales

9

090511

vargavastased seadmed

anti-theft warning apparatus

9

090493

variomeetrid

variometers

9

090744

veemõõtjad

flowmeters

9

090204

veetasemeindikaatorid, veetasemenäiturid, veenivoonäiturid

water level indicators

9

090090

ventiilide rõhuindikaatorikorgid

pressure indicator plugs for valves

9

090652

videoekraanid

video screens

9

090650

videokassetid

video cassettes

9

090495

videolindid

videotapes

9

090536

videomagnetofonid

video recorders

9

090651

videomängude kassetid

video game cartridges

9

090727

videomänguseadmete mälukaardid

memory cards for video game machines

9

090840

videoprojektorid

video projectors

9

090722

videosaatjaga beebimonitorid

video baby monitors

9

090653

videotelefonid

video telephones

9

090126

vilkurid [signaaltuled]

flashing lights [luminous signals]

9

090776

virtuaalreaalsuse peakomplektid

virtual reality headsets

9

090814

virtuaalsete klaviatuuride projitseerimise seadmed

devices for the projection of virtual keyboards

9

090496

viskosimeetrid

viscosimeters

9

090500

voltmeetrid

voltmeters

9

090153

voolumuundurid

converters, electric

9

090165

voolupiirikud

limiters [electricity]

9

090037

võimendid

amplifiers

9

090038

võimenduslambid

amplifying tubes / amplifying valves

9

090143

võrgulülitid

circuit closers

9

090639

välklambid [fotograafia]

flashlights [photography]

9

090206

välklambid, impulssvälgutid [fotograafia]

flash-bulbs [photography]

9

090581

vöötkoodilugerid, vöötkoodiriiderid

bar code readers

9

090025

õhuanalüsaatorid

air analysis apparatus

9

090788

õpetusrobotid

teaching robots

9

090440

õppeaparaadid, õppeseadmed

teaching apparatus

9

090313

äärisekõrgusemärklid

hemline markers

9

090145

ühenduskarbid [elektrotehnika]

junction boxes [electricity]

9

090676

ülepingekaitsmed

voltage surge protectors

Viimati muudetud 01.01.2021