Klass 45

PrintPDF Jaga

Juriidilised teenused; turvateenused materiaalse vara ja isikute füüsiliseks kaitseks; kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused

Kl

Baas-
number

Teenuse nimetus eesti keeles

Teenuse nimetus inglise keeles

45

450112

abielukontoriteenused, abieluagentuuriteenused

marriage agency services

45

450214

alternatiivsed vaidluste lahendamise teenused

alternative dispute resolution services

45

450205

arbitraažiteenused

arbitration services

45

450212

arvutitarkvara litsentsimine [juriidilised teenused]

licensing of computer software [legal services]

45

450224

astroloogiaalane nõustamine

astrology consultancy

45

450206

autoriõiguse juhtimine, haldamine

copyright management

45

450220

balsameerimisteenused

embalming services

45

450003

detektiivibüroode teenused

detective agency services

45

450233

domeeninimede liisimine

leasing of internet domain names

45

450213

domeeninimede registreerimine [juriidilised teenused]

registration of domain names [legal services]

45

450117

füüsilise julgestuse alane nõustamine

physical security consultancy

45

450216

genealoogilised uuringud

genealogical research

45

450146

horoskoopide koostamine

horoscope casting

45

450001

ihukaitse

personal bodyguarding

45

450208

intellektuaalomandi litsentsimine

licensing of intellectual property

45

450207

intellektuaalomandialane nõustamine

intellectual property consultancy

45

450209

intellektuaalomandiõiguste seire õigusnõustamise eesmärgil

monitoring intellectual property rights for legal advisory purposes

45

450228

isiklike kirjade kirjutamise teenused

personal letter writing

45

450227

isikliku riietumisstiili alal nõustamine

personal wardrobe styling consultancy

45

450199

isikute taustauuringud

personal background investigations

45

450244

juriidilised teenused sisserände valdkonnas

legal services in the field of immigration

45

450210

juriidilised uuringud

legal research

45

450221

juriidiliste dokumentide koostamise teenused

legal document preparation services

45

450194

järelevalve valvesignalisatsiooni üle

monitoring of burglar and security alarms

45

450226

kaartidelt ennustamise teenused

cartomancy services

45

450200

kaotatud asjade tagastamine

lost property return

45

450234

kimonosse riietumise abi

kimono dressing assistance

45

450197

koduvalvamine omanike äraolekul

house sitting

45

450232

koerajalutusteenused

dog walking services

45

450211

kohtuprotsessiteenused, kohtuvaidlusteenused

litigation services

45

450047

krematsiooniteenused

crematorium services

45

450195

lapsehoidmine

babysitting

45

450193

lapsendamisagentuuri teenused

adoption agency services

45

450242

leinanõustamine

bereavement counselling / bereavement counseling

45

450198

lemmikloomahoidmine

pet sitting

45

450230

lepingute läbirääkimisega seotud juriidilised teenused

legal services in relation to the negotiation of contracts for others

45

450223

litsentside juriidiline haldus

legal administration of licences

45

450236

litsentsimine [õigusteenused] tarkvarakirjastamise raames

licensing [legal services] in the framework of software publishing

45

450057

matusekorraldus

funerary undertaking

45

450229

matusetalituste läbiviimine

conducting funeral ceremonies

45

450056

muldasängitusteenused

burial services

45

450196

pagasi turvakontroll

security screening of baggage

45

450239

patendikaardistuse õigusnõustamine

legal consultancy relating to patent mapping

45

450046

piduliku rõivastuse üürimine, rentimine

evening dress rental

45

450238

poliitikakohtumiste korraldamine

organization of political meetings

45

450217

pulmatseremooniate planeerimine ja korraldus

planning and arranging of wedding ceremonies

45

450184

religioossete koosviibimiste korraldamine

organization of religious meetings

45

450081

rõivaste laenutus, rent

clothing rental

45

450002

saateteenindus, saatmine seltskonnas

chaperoning / escorting in society [chaperoning]

45

450215

seifide rent

rental of safes

45

450225

spirituaalne nõustamine

spiritual consultancy

45

450218

suhtlusvõrgustike teenused arvutivõrgus

online social networking services

45

450245

tarokaartide personaliseeritud lugemine teenusena

tarot card reading services for others

45

450053

teadmata kadunute otsimine

missing person investigations

45

450202

tehaste turvakontroll

inspection of factories for safety purposes

45

450203

tulekahjuandurite rent

rental of fire alarms

45

450204

tulekustutite rent

rental of fire extinguishers

45

450179

tuletõrje

fire-fighting

45

450033

turvalukkude avamine

opening of security locks

45

450005

tutvumisteenused

dating services

45

450219

tuvide lendulaskmine erisündmustel

releasing doves for special occasions

45

450241

uksehoidja-admistraatori teenused

concierge services

45

450231

usutalituste läbiviimine

conducting religious ceremonies

45

450201

vahetalitus, lepitamine

mediation

45

450099

valveteenused

guard services

45

450222

varastatud vara otsimine

tracking of stolen property

45

450243

vetelpäästeteenused

lifeguard services

45

450246

õigusaktide vastavuse auditid

regulatory compliance auditing

45

450240

õigusesindusteenused

legal advocacy services

45

450235

õigusnõustamine hankekutsetele vastamisel

legal advice in responding to calls for tenders / legal advice in responding to requests for proposals [RFPs]

45

450237

õigusseireteenused

legal watching services

45

450247

õigusvastavuse auditid

legal compliance auditing

45

450006

öövalveteenused

night guard services

Viimati muudetud 01.01.2021