Klass 38

PrintPDF Jaga

Sideteenused

Kl

Baas-
number

Teenuse nimetus eesti keeles

Teenuse nimetus inglise keeles

38

380051

andmete voogedastamine

streaming of data

38

380047

digitaalsete failide edastus

transmission of digital files

38

380025

elektronpost

transmission of electronic mail

38

380036

elektroonilise teadetetahvli teenused (BBS-teenused) [telekommunikatsiooni­teenused]

electronic bulletin board services [telecommunications services]

38

380031

faksiaparaatide rent

rental of facsimile apparatus

38

380026

faksisideteenused

facsimile transmission

38

380037

globaalsesse arvutivõrku ühenduse pakkumine teenusena

providing telecommunications connections to a global computer network

38

380040

globaalsetesse arvutivõrkudesse juurdepääsu pakkumine

providing user access to global computer networks

38

380045

häälsõnumiteenused

voice mail services

38

380024

info- ja pildiedastus arvuti abil

computer aided transmission of messages and images

38

380029

infoedastusseadmete üürimine, laenutus

rental of message sending apparatus

38

380043

interneti jututubade teenuse pakkumine

providing internet chatrooms

38

380044

juurdepääsu pakkumine andmebaasidele

providing access to databases

38

380041

juurdepääsuaja rentimine ülemaailmsetele arvutivõrkudele

rental of access time to global computer networks

38

380021

kaabeltelevisioonisaadete edastamine, kaabellevi

cable television broadcasting

38

380023

kompuuterside, arvutiside

communications by computer terminals

38

380039

konverentssideteenused

teleconferencing services

38

380032

modemite üürimine, rentimine, laenutus

rental of modems

38

380054

netisaadete ülekandmine

transmission of podcasts

38

380055

nutitelefonide rentimine

rental of smartphones

38

380053

nõudevideo edastamine

video-on-demand transmission

38

380050

on-line-foorumite teenuse pakkumine

providing online forums

38

380046

on-line-õnnitluskaartide edastus

transmission of greeting cards online

38

380003

raadiosaadete edastamine, raadiolevi

radio broadcasting

38

380052

raadiosideteenused

radio communications

38

380035

satelliitülekanded, satelliitside

satellite transmission

38

380030

side kiudoptiliste võrkude kaudu

communications by fibre optic networks / communications by fiber optic networks

38

380022

side mobiiltelefonide vahendusel

communications by cellular phones

38

380028

summeriväljakutseteenused [raadio-, telefoni- või muud elektronsidekanalid]

paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]

38

380004

sõnumiedastus

message sending

38

380034

telefonide üürimine, rentimine, laenutus

rental of telephones

38

380009

telefoniteenused

telephone services

38

380010

telefonside

communications by telephone

38

380007

telegraafiteenused

telegraph services

38

380008

telegraafside

communications by telegrams

38

380006

telegrammide edastamine

transmission of telegrams

38

380038

telekommunikatsiooni valdkonnas osutatavad marsruutimis- ja hargnemisteenused

telecommunications routing and junction services

38

380027

telekommunikatsiooniinfo pakkumine

providing information in the field of telecommunications

38

380042

telekommunikatsioonikanalite pakkumine telepoeteenuste jaoks

providing telecommunication channels for teleshopping services

38

380033

telekommunikatsiooniseadmete üürimine, rentimine, laenutus

rental of telecommunication equipment

38

380011

teleksiteenused

telex services

38

380005

televisioonisaadete edastamine, telelevi

television broadcasting

38

380048

traadita levi

wireless broadcasting

38

380012

uudisteagentuuriteenused

news agency services

38

380049

videokonverentsiteenused

videoconferencing services

 

Viimati muudetud 01.01.2021