Klass 37

PrintPDF Jaga

Ehitusteenused; paigaldus- ja remonditeenused; kaevandamine, mäetööd; nafta- ja gaasipuurimine

Kl

Baas-
number

Teenuse nimetus eesti keeles

Teenuse nimetus inglise keeles

37

370045

akende pesemine

window cleaning

37

370030

allvee-ehitus, allvee-ehitamine

underwater construction

37

370111

allveeremont

underwater repair

37

370116

arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus

installation, maintenance and repair of computer hardware

37

370005

asfalteerimine, asfaltimine

asphalting

37

370013

buldooserite rentimine

rental of bulldozers

37

370038

desinfitseerimine

disinfecting

37

370134

drenaažipumpade rentimine

rental of drainage pumps

37

370029

ehitamine, ehitus*

construction*

37

370054

ehitiste isolatsioonitööd, isoleerimine

building insulating

37

370036

ehitiste lammutamine

demolition of buildings

37

370009

ehitiste puhastamine [sisepinnad]

cleaning of buildings [interior]

37

370112

ehitiste puhastamine [välispinnad]

cleaning of buildings [exterior surface]

37

370042

ehitiste tihendamise tööd, hermetiseerimine

building sealing / damp-proofing [building]

37

370104

ehitusinfo pakkumine

providing construction information

37

370031

ehitusjärelevalve

building construction supervision

37

370131

ehituskonsultatsioonid

construction consultancy

37

370020

ehitusseadmete, -masinate üürimine

rental of construction equipment

37

370044

ekskavaatorite rentimine

rental of excavators

37

370147

elektriku teenused

services of electricians

37

370136

elektriliinide parandamine

repair of power lines

37

370003

elektriseadmete paigaldus ja parandus

electric appliance installation and repair

37

370151

elektrisõidukite laadimise teenused

charging of electric vehicles

37

370046

filmiprojektorite parandus ja hooldus

film projector repair and maintenance

37

370002

fotoseadmete parandus

photographic apparatus repair

37

370117

häirete kõrvaldamine elektriseadmetest

interference suppression in electrical apparatus

37

370142

hüdraulilise purustamise teenused

hydraulic fracturing services / fracking services

37

370025

jalatsiparandus

shoe repair

37

370140

kaablipaigaldamine

laying of cable

37

370107

kaevandus, kaevandamine, mäetööd

mining extraction

37

370108

kaevandusteenused

quarrying services

37

370114

kaevude puurimine

drilling of wells

37

370091

kahjurite hävitamine, v.a põllumajanduses, vesiviljeluses, aianduses ja metsanduses

vermin exterminating, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry

37

370143

kahjuritõrjeteenused, v.a põllumajanduses, vesiviljeluses, aianduses ja metsanduses

pest control services, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry

37

370048

karusnaha hooldus, puhastus ja parandus

fur care, cleaning and repair

37

370011

katelde puhastus ja parandus

boiler cleaning and repair

37

370122

katusepanekuteenused

roofing services

37

370103

keemiline puhastus, kuivpuhastus

dry cleaning

37

370051

kellaparandus

clock and watch repair

37

370028

kliimaseadmete paigaldus ja parandus

installation and repair of air-conditioning apparatus

37

370014

kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus

office machines and equipment installation, maintenance and repair

37

370037

korrosioonikaitse, -tõrje

rustproofing

37

370026

korstnapühkimistööd, korstnapühkimine

chimney sweeping

37

370120

kraanade rentimine, üürimine [ehitusseadmed]

rental of cranes [construction equipment]

37

370070

krohvitööd, krohvimine

plastering

37

370119

kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus

rebuilding machines that have been worn or partially destroyed

37

370118

kulunud või osaliselt hävinud mootorite parandus, ümberehitus

rebuilding engines that have been worn or partially destroyed

37

370126

kunstiesemete restaureerimine

restoration of works of art

37

370035

köögisisustuse, -sisseseade paigaldus

kitchen equipment installation

37

370078

külmutusseadmete paigaldus ja parandus

freezing equipment installation and repair

37

370024

kütteseadmete paigaldus ja parandus

heating equipment installation and repair

37

370041

ladude ehitus ja remont

warehouse construction and repair

37

370021

laevaehitus

shipbuilding

37

370061

lainemurdjate, kaitsemuulide ehitamine

pier breakwater building

37

370086

lakkimistööd, lakkimine

varnishing

37

370008

lennukite hooldus ja parandus

airplane maintenance and repair

37

370004

liftide, tõstukite paigaldus ja parandus

elevator installation and repair / lift installation and repair

37

370110

lihvimine

sanding

37

370149

lumekoristus

snow removal

37

370152

majapidamisteenused [puhastusteenused]

housekeeping services [cleaning services]

37

370058

masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont

machinery installation, maintenance and repair

37

370141

meditsiiniliste instrumentide steriliseerimine

sterilization of medical instruments / sterilisation of medical instruments

37

370153

mobiiltelefoni akude laadimise teenused

cell phone battery charging services

37

370006

mootorsõidukite hooldus ja remont

motor vehicle maintenance and repair

37

370139

muusikariistade häälestamine

tuning of musical instruments

37

370127

muusikariistade restaureerimine

restoration of musical instruments

37

370102

mähkmete puhastus

diaper cleaning

37

370060

mööbli restaureerimine, taastamine

furniture restoration

37

370001

mööblihooldus

furniture maintenance

37

370101

müüriladumine

bricklaying

37

370059

müürsepatööd

masonry

37

370034

nahkesemete hooldus, puhastus ja parandus

leather care, cleaning and repair

37

370081

neetimine

riveting

37

370053

niisutusseadmete paigaldus ja parandus

irrigation devices installation and repair

37

370106

nugade teritamine

knife sharpening

37

370145

nõudekuivatusmasinate rentimine

rental of dish drying machines

37

370144

nõudepesumasinate rentimine

rental of dishwashing machines

37

370115

näitusekioskite ja kaupluste ehitus

building of fair stalls and shops

37

370057

pesemine

washing

37

370079

pesu triikimine

linen ironing

37

370135

pesumasinate rentimine

rental of laundry washing machines

37

370010

pesupesemine

laundering

37

370056

pesupesemine

washing of linen

37

370069

pimssimine [lihvimine]

pumicing

37

370067

polsterdustööd, polsterdamine

upholstering

37

370017

polstriparandus, mööbliriide parandamise tööd

upholstery repair

37

370130

printeri tahmakassettide täitmine

refilling of toner cartridges

37

370090

puhastusmasinate, -seadmete üürimine

rental of cleaning machines

37

370073

pumpade parandamine, parandus

pump repair

37

370132

puusepateenused

carpentry services

37

370012

põletite hooldus ja parandus

burner maintenance and repair

37

370066

päikesevarjude parandus

parasol repair

37

370018

rahakambrite (teraskambrite) hooldus ja parandus

strong-room maintenance and repair

37

370077

rehvide protekteerimine

retreading of tires / retreading of tyres

37

370138

rehvide tasakaalustamine

tyre balancing / tire balancing

37

370113

rehvide, väliskummide vulkaniseerimine [parandus]

vulcanization of tires [repair] / vulcanization of tyres [repair]

37

370105

remondiinfo pakkumine

providing information relating to repairs

37

370032

rõivaparandus

clothing repair

37

370062

rõivaste pressimine

pressing of clothing

37

370050

rõivaste puhastamine

cleaning of clothing

37

370022

rõivaste uuendamine, ümbertegemine

renovation of clothing

37

370074

sadamaehitustööd

harbour construction

37

370027

seifide hooldus ja parandus

safe maintenance and repair

37

370040

siltide värvimine või parandus

painting or repair of signs

37

370068

sise- ja välispindade värvimine

painting, interior and exterior

37

370137

sõidukiakude laadimine

vehicle battery charging

37

370089

sõidukite avariiremonditeenused

vehicle breakdown repair services

37

370085

sõidukite hooldus, sõidukihooldus

vehicle maintenance

37

370083

sõidukite hooldusjaamad, teenindused [kütusega varustamine ja hooldus]

vehicle service stations [refuelling and maintenance]

37

370049

sõidukite määrimine, õlitamine

vehicle greasing / vehicle lubrication

37

370055

sõidukite pesemine

vehicle washing

37

370072

sõidukite poleerimine

vehicle polishing

37

370087

sõidukite puhastamine

vehicle cleaning

37

370082

sõidukite rooste-, korrosioonivastane töötlemine

anti-rust treatment for vehicles

37

370133

sügavate õli- või gaasipuurkaevude puurimine

drilling of deep oil or gas wells

37

370064

tapeetimine, tapetseerimine

paper hanging / wallpapering

37

370109

teesillutus, tee sillutamine, tee-ehitus

road paving

37

370052

tehaste, vabrikute ehitamine

factory construction

37

370123

tehislume valmistamise teenused

artificial snow-making services

37

370146

tehnosüsteemide paigaldamine ehitusplatsidele

installation of utilities in construction sites

37

370084

telefonide paigaldus ja parandus

telephone installation and repair

37

370093

tellingute ehitamine ja paigaldus

scaffolding

37

370080

tinutustööd, tinutamine

re-tinning

37

370150

toonerikassettide täitmise teenused

refilling of ink cartridges

37

370063

torustike ehitus ja hooldus

pipeline construction and maintenance

37

370071

torutööd

plumbing

37

370015

tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus

fire alarm installation and repair

37

370148

tulvavee kaitsesüsteemide paigaldus ja remont

installation and repair of flood protection equipment

37

370125

turvalukkude parandus, remont

repair of security locks

37

370124

tänavapuhastus

street cleaning

37

370121

tänavapuhastusmasinate rentimine, üürimine

rental of road sweeping machines

37

370047

tööstuslike ahjude, keskkütteahjude paigaldus ja parandus

furnace installation and repair

37

370129

ujumisbasseinide hooldus

swimming-pool maintenance

37

370128

uste ja akende paigaldus

installation of doors and windows

37

370016

vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus

burglar alarm installation and repair

37

370065

vihmavarjude parandus

umbrella repair

 

Viimati muudetud 16.07.2021