Klass 36

PrintPDF Jaga

Rahalised, pangandus- ja finantsteenused; kindlustusteenused; kinnisvaratehingud

Kl

Baas-
number

Teenuse nimetus eesti keeles

Teenuse nimetus inglise keeles

36

360116

aktsiate ja obligatsioonide vahendamine

stocks and bonds brokerage

36

360110

aktsiavahendus

stock brokerage services

36

360051

antiikesemete hindamine

antique appraisal

36

360021

arvelduskojad [rahandus], arveldamine arvelduskoja kaudu, kliiring

clearing, financial / clearing-houses, financial

36

360016

avatud investeerimisfondid

mutual funds

36

360057

deebetkaardimaksete töötlemine

processing of debit card payments

36

360112

ehitusprojektide rahastamise korraldamine

arranging finance for construction projects

36

360058

elektroonilised rahaülekanded

electronic funds transfer

36

360044

elukindlustuse sõlmimine

life insurance underwriting

36

360128

e-rahakotimakse teenused

e-wallet payment services

36

360073

ettevõtete finantsilised likvideerimisteenused

business liquidation services, financial

36

360027

faktooring, (kauba)arvete ost-müük, (kauba)arvete ülesostmine

factoring

36

360036

farmide, talude üürimine, rentimine

rental of farms

36

360028

fidutsiaarteenused, usaldusisikuteenused, usaldusteenused

trusteeship / fiduciary

36

360046

finants-, rahandusanalüüsid

financial analysis

36

360029

finantseerimisteenused, rahastamisteenused

financing services

36

360120

finantshinnangud hankekutsetele vastamisel

financial appraisals in responding to calls for tenders / financial appraisals in responding to requests for proposals [RFPs]

36

360011

finantsilised tollimaaklerlusteenused

financial customs brokerage services

36

360059

finantsinfo pakkumine

providing financial information

36

360113

finantsinfo pakkumine veebilehtedel

providing financial information via a web site

36

360030

finantsjuhtimine

financial management

36

360054

finantskonsultatsioonid

financial consultancy

36

360071

finantssponsorlus, majanduslik sponsorlus

financial sponsorship

36

360026

finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud [kindlustus, pangandus, kinnisvara]

financial evaluation [insurance, banking, real estate]

36

360122

finantsuuringud

financial research

36

360115

fondiinvesteeringud

investment of funds

36

360015

heategevusfondide korjandused, heategevuskorjandused

charitable fund raising

36

360126

hinnapakkumiste koostamine kulude hindamiseks

preparation of quotes for cost estimation purposes

36

360041

hoiupangateenused

savings bank services

36

360040

hüpoteekpangandus

mortgage banking

36

360114

hüvitismaksete finantshaldusteenus

financial management of reimbursement payments for others

36

360125

intellektuaalomandivarade finantshindamine

financial valuation of intellectual property assets

36

360061

juveelide hindamine, juveeltoodete, väärisehete hindamine

jewellery appraisal / jewelry appraisal

36

360042

järelmaksuga ostu finantseerimine

hire-purchase financing / lease-purchase financing

36

360017

kapitalimahutus

capital investment

36

360105

kasvava metsa rahaline hindamine

financial evaluation of standing timber / financial valuation of standing timber

36

360109

kindlustusfondide teenused

provident fund services

36

360060

kindlustusinfo pakkumine

providing insurance information

36

360055

kindlustuskonsultatsioonid

insurance consultancy

36

360003

kindlustusstatistilised teenused

actuarial services

36

360012

kindlustusteenused

insurance underwriting

36

360010

kindlustusvahendus

insurance brokerage

36

360032

kinnisvara haldamine, juhtimine

real estate management

36

360014

kinnisvara hindamine

real estate appraisal

36

360004

kinnisvara üürimine, rentimine

rental of real estate

36

360007

kinnisvaraagentuuriteenused

real estate agency services

36

360008

kinnisvaramaaklerlus

real estate brokerage

36

360123

kinnisvarateenused

real estate affairs

36

360117

kolmandate isikute ettevõtetes liikmekaardi abil tagasimaksete, allahindluste pakkumine

providing rebates at participating establishments of others through use of a membership card

36

360035

korterite üürimine, rentimine

rental of apartments

36

360033

kortermajade haldamine

apartment house management

36

360006

krediidikontoriteenused, krediidibürooteenused

credit bureau services

36

360056

krediitkaardimaksete töötlemine

processing of credit card payments

36

360068

krediitkaartide käibele laskmine, väljalase

issuance of credit cards

36

360052

kunstiteoste, taieste hindamine

art appraisal

36

360024

laenud [finantseerimine]

loans [financing]

36

360005

maaklerlus, vahendus, vahendamine*

brokerage*

36

360045

majutusbürooteenused [korterid]

accommodation bureau services [apartments]

36

360039

merekindlustuse sõlmimine

marine insurance underwriting

36

360121

nafta-, gaasi- ja kaevandustööstuse arenduskulude finantshindamine

financial evaluation of development costs relating to the oil, gas and mining industries

36

360062

numismaatiline hindamine, müntide hindamine

numismatic appraisal

36

360072

on-line-pangandus

online banking

36

360002

osamaksetena tagastatavad laenud

instalment loans

36

360031

pandimajateenused

pawnbrokerage

36

360013

pangandus

banking

36

360070

pensionimakseteenused

retirement payment services

36

360064

postmarkide hindamine

stamp appraisal

36

360023

rahakorjanduste korraldamine

organization of monetary collections

36

360065

rahalise väärtusega žetoonide väljastamine

issuance of tokens of value

36

360025

rahandushinnangud, fiskaalhinnangud

fiscal valuation

36

360019

rahavahetus

exchanging money

36

360020

reisitšekkide väljastamine

issuance of travellers' cheques / issuance of travelers' checks

36

360103

remondikulude kalkulatsioon [finantshinnang]

repair costs evaluation [financial appraisal]

36

360022

seifihoiustamine

safe deposit services

36

360104

süsihappegaasi kvootide vahendamine

brokerage of carbon credits

36

360108

tagatislaenud [finantstehingud]

lending against security

36

360018

tagatisteenused

surety services

36

360118

tagatisteenused

bail-bonding

36

360038

tervisekindlustuse sõlmimine

health insurance underwriting

36

360053

tšekkide tõestamine, verifitseerimine

cheque verification / check verification

36

360034

tulekahjukindlustuse sõlmimine

fire insurance underwriting

36

360107

villa finantsväärtuse hindamine

financial valuation of wool / financial evaluation of wool

36

360124

virtuaalvaluuta elektrooniline ülekandmine

electronic transfer of virtual currencies

36

360129

virtuaalvaluuta finantsvahetuse teenused

financial exchange of virtual currency

36

360111

võlanõustamisteenused

debt advisory services

36

360009

võlgade sissenõudeagentuuride teenused

debt collection agency services

36

360066

väärisesemete hoiustamine

deposits of valuables

36

360067

väärtpaberite koteerimine, fondibörsikoteeringud

stock exchange quotations

36

360043

väärtpaberite vahendamine

securities brokerage

36

360001

õnnetuskindlustuse sõlmimine

accident insurance underwriting

36

360119

äri- või ametiruumide rentimine ühiskasutuseks

rental of offices for co-working

36

360069

äri- või ametiruumide rentimine, üürimine [kinnisvara]

rental of offices [real estate]

36

360127

ühisrahastamise teenused

crowdfunding

36

360063

üürikogumine, rendikogumine

rent collection

Viimati muudetud 01.01.2021