Klass 34

PrintPDF Jaga

Tubakas ja tubaka aseained; sigaretid ja sigarid; elektroonilised sigaretid ja suukaudsed aurustid suitsetajatele; suitsetamistarbed; tikud

Kl

Baas-
number

Kauba nimetus eesti keeles

Kauba nimetus inglise keeles

34

340039

e-sigaretid

electronic cigarettes

34

340040

e-sigarettide vedelikud

liquid solutions for use in electronic cigarettes

34

340043

e-sigarettides kasutatavad maitseained, v.a eeterlikud õlid

flavourings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes / flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes

34

340038

humidorid

humidors

34

340033

nuusktubakas, ninatubakas

snuff

34

340034

nuusktubakatoosid

snuff boxes

34

340012

närimistubakas

chewing tobacco

34

340030

piibualused, piiburiiulid

pipe racks for tobacco pipes

34

340009

piibud [suitsetamistarbed]

tobacco pipes

34

340026

piibuorgid, piibunõelad

pipe cleaners for tobacco pipes

34

340011

piipude absorbeerpaber

absorbent paper for tobacco pipes

34

340020

sigaretid

cigarettes

34

340006

sigaretifiltrid

cigarette filters

34

340022

sigaretihoidlid

cigarette holders

34

340023

sigaretihoidlite, -hoidikute huulikud

mouthpieces for cigarette holders

34

340024

sigaretipaber, suitsupaber

cigarette paper

34

340010

sigaretipaberivoldikud

books of cigarette papers

34

340005

sigaretipitsid, suitsupitsid

cigarette tips

34

340016

sigaretitoosid

cigarette cases

34

340002

sigari- ja sigaretihoidlite merevaigust pitsid

tips of yellow amber for cigar and cigarette holders

34

340013

sigarid

cigars

34

340017

sigarihoidlid

cigar holders

34

340025

sigarillod, väikesigarid

cigarillos

34

340014

sigarilõikurid, sigarinoad

cigar cutters

34

340015

sigaritoosid, portsigarid

cigar cases

34

340028

suitsetamistaimed*

herbs for smoking*

34

340041

suukaudseks kasutuseks mõeldud aurustid suitsetajatele

oral vaporizers for smokers

34

340037

süljekausid tubakakasutajatele

spittoons for tobacco users

34

340021

taskus kantavad sigaretikeerajad

pocket machines for rolling cigarettes

34

340001

tikud

matches

34

340031

tikuhoidikud

match holders

34

340035

tikutoosid

matchboxes

34

340019

tubaka aseaineid sisaldavad sigaretid, v.a meditsiinilised

cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes

34

340004

tubakakotid

tobacco pouches

34

340042

tubakamaitseained, v.a eeterlikud õlid

flavourings, other than essential oils, for tobacco / flavorings, other than essential oils, for tobacco

34

340003

tubakas

tobacco

34

340032

tubakatoosid

tobacco jars

34

340036

tuhatoosid suitsetajatele

ashtrays for smokers

34

340007

tulemasinad, välgumihklid, sigaretisüütlid

lighters for smokers

34

340027

tulemasinakivid

firestones

34

340008

tulemasinate gaasiballoonid

gas containers for cigar lighters

34

340044

tulemasinatele, välgumihklitele, sigaretisüütlitele kohandatud tahid

wicks adapted for cigarette lighters

34

340045

vesipiibud

hookahs

Viimati muudetud 01.01.2021