Klass 19

PrintPDF Jaga

Ehitusmaterjalid, v.a metallist; jäigad ehitustorud, v.a metallist; asfalt, pigi, tõrv ja bituumen; teisaldatavad ehitised, v.a metallist; monumendid, v.a metallist

Kl

Baas-
number

Kauba nimetus eesti keeles

Kauba nimetus inglise keeles

19

190111

aglomeeritud kork ehitusmaterjalina

agglomerated cork for building

19

190092

ahjutsement

cement for furnaces

19

190267

aianduses kasutatavad raamid, v.a metallist, taimelavad, v.a metallist

horticultural frames, not of metal / cold frames, not of metal

19

190107

akende välisrulood, -katted, -varjud, v.a metallist või tekstiilist

outdoor blinds, not of metal and not of textile

19

190068

aknad, v.a metallist

windows, not of metal

19

190183

aknaklaas [ehitusmaterjal]

window glass for building

19

190181

aknaklaas, v.a sõidukite

window glass, other than vehicle window glass

19

190208

aknaraamid, v.a metallist

window frames, not of metal

19

190266

akustilised paneelid, v.a metallist

acoustic panels, not of metal

19

190233

akvaariumikruus

aquarium gravel

19

190234

akvaariumiliiv

aquarium sand

19

190190

akvaariumitarindid

aquaria [structures]

19

190003

alabaster

alabaster

19

190002

alabasterklaas, piimklaas

alabaster glass

19

190191

armatuurmaterjalid [ehitusmaterjal], v.a metallist

reinforcing materials, not of metal, for building

19

190005

asbestmört

asbestos mortar

19

190004

asbesttsement

asbestos cement

19

190013

asfalt

asphalt

19

190046

asfaltpapp

bitumen paper for building

19

190014

asfaltsillutis

asphalt paving

19

190016

balustraadid, tulbandikud, rinnatised, v.a metallist

balustrades, not of metal

19

190019

barakid

huts

19

190023

betoon

concrete

19

190198

betoonimisraketised, v.a metallist

shuttering, not of metal, for concrete

19

190024

betoonist ehituselemendid

concrete building elements

19

190017

bituumen

bitumen

19

190025

bituumenit sisaldavad ehitusmaterjalid

bituminous products for building

19

190082

bituumenit sisaldavad katusekattematerjalid

bituminous coatings for roofing

19

190220

drenaažitorud, v.a metallist

drain pipes, not of metal

19

190221

drenaažitorude klapid, v.a metallist või plastist

drain traps [valves], not of metal or plastic

19

190128

eenduvad ehisliistud, ehisservad, v.a metallist [ehitusmaterjal]

mouldings, not of metal, for building / moldings, not of metal, for building

19

190123

eeskojatarindid [ehitusmaterjalid], v.a metallist

porches [structures], not of metal

19

190061

ehitised, ehitustarindid, rajatised, v.a metallist

buildings, not of metal

19

190045

ehituskartong, ehituspapp

paperboard for building / building cardboard

19

190141

ehituskivid

building stone

19

190063

ehitusklaas

building glass

19

190257

ehitusklambrid, v.a metallist

brackets, not of metal, for building

19

190197

ehitusmaterjalid, v.a metallist

building materials, not of metal / construction materials, not of metal

19

190053

ehitusmört

mortar for building / grout

19

190062

ehituspaber

building paper

19

190223

ehituspaneelid, v.a metallist

building panels, not of metal

19

190256

ehituspiilarid, v.a metallist

pillars, not of metal, for building

19

190252

ehitusplaadid, v.a metallist

slabs, not of metal, for building

19

190027

ehituspuit, metsamaterjal

building timber / lumber

19

190050

ehitussõrestikud, v.a metallist

framework, not of metal, for building

19

190090

ehitusvilt

felt for building

19

190079

elektriliinipostid, v.a metallist

posts, not of metal, for power lines / poles, not of metal, for power lines

19

190255

emailklaas ehitusmaterjalina

enamelled glass, for building

19

190258

fassaadikatted, v.a metallist [ehitus]

cladding, not of metal, for building

19

190236

geotekstiilid

geotextiles

19

190098

graniit

granite

19

190080

harutorud, v.a metallist

branching pipes, not of metal

19

190215

hauakambrid, v.a metallist

burial vaults, not of metal

19

190144

hauakivid, kalmukivid

gravestones / tombstones

19

190247

hauakiviplaadid, v.a metallist

tombstone plaques, not of metal

19

190081

hauapiirded, v.a metallist

tomb or grave enclosures, not of metal / grave or tomb enclosures, not of metal

19

190088

hauaplaadid, hauatahvlid, v.a metallist

grave slabs, not of metal / tomb slabs, not of metal

19

190225

hauasambad, v.a metallist

tombs [monuments], not of metal

19

190226

hauasteelid, v.a metallist

tombstone stelae, not of metal

19

190115

helendavad sillutuskivid

luminous paving blocks

19

190265

helikindlad teisaldatavad kabiinid, v.a metallist

soundproof booths, transportable, not of metal

19

190131

hüdroisoleertarindid ehituse tarvis, v.a metallist

flashing, not of metal, for building

19

190180

isoleerklaas [ehitusmaterjal]

insulating glass for building

19

190199

jalgrattaparklad, v.a metallist

bicycle parking installations, not of metal

19

190178

jäigad ehitustorud, v.a metallist

rigid pipes, not of metal, for building

19

190070

kaevuluugid, v.a metallist

manhole covers, not of metal

19

190174

kalmeehitised, v.a metallist

tombs, not of metal

19

190049

kaminasimsid, v.a metallist

fireplace mantles, not of metal

19

190156

kanalad, v.a metallist

chicken-houses, not of metal

19

190065

karniisi-, simsivormid, v.a metallist

mouldings, not of metal, for cornices / moldings, not of metal, for cornices

19

190064

karniisid, simsid, v.a metallist

cornices, not of metal

19

190210

kasvuhoonekarkassid

greenhouse frames, not of metal

19

190129

katted, võõbad [ehitusmaterjal]

coatings [building materials]

19

190213

katteplaadid, v.a metallist [ehitusmaterjal]

tiles, not of metal, for building

19

190066

katuseisolatsioonielemendid, v.a metallist

roof flashing, not of metal

19

190071

katusekatted, v.a metallist

roof coverings, not of metal

19

190173

katusekatted, v.a metallist

roofing, not of metal

19

190240

katusekattematerjal, v.a metallist, sisaldab päikesepatareid

roofing, not of metal, incorporating photovoltaic cells

19

190151

katusekivid, v.a metallist

roofing tiles, not of metal

19

190007

katuseplaadid

roofing slates

19

190044

katuserennid, v.a metallist

roof gutters, not of metal

19

190009

katuserood, roodsarikad

hips for roofing

19

190021

katusesindlid

roofing shingles

19

190042

kessoonkambrid veealusteks ehitustöödeks

caissons for construction work under water

19

190237

killustik

rubble

19

190059

kiltkivi, tahvelkiltkivi

schists

19

190102

kips [ehitusmaterjal]

gypsum [building material]

19

190094

kivi

stone

19

190008

kivijahu

slate powder

19

190228

kivist kirjakastid

letter boxes of masonry

19

190160

kivist reservuaarid

tanks of masonry

19

190202

kivist, betoonist või marmorist büstid

busts of stone, concrete or marble

19

190170

kivist, betoonist või marmorist kujud

statues of stone, concrete or marble

19

190224

kivist, betoonist või marmorist kujukesed, statuetid

figurines of stone, concrete or marble / statuettes of stone, concrete or marble

19

190193

kivist, betoonist või marmorist taiesed, kunstiteosed

works of art of stone, concrete or marble

19

190097

kivisöetõrv

coal tar

19

190146

kivitahumistooted

works of stonemasonry

19

190010

klaasiliiv

silver sand

19

190105

klinkerballast

clinker ballast

19

190143

klinkertellis, räbukivi, räbuplokk

slag stone / clinker stone

19

190243

kokkupandavad majad komplektidena, v.a metallist

prefabricated houses [kits], not of metal

19

190055

korstnad, v.a metallist

chimneys, not of metal

19

190212

korstnakatted, v.a metallist

chimney cowls, not of metal

19

190217

korstnapikendid, v.a metallist

lengthening pieces, not of metal, for chimneys

19

190216

korstnate jätkutorud, v.a metallist

chimney pots, not of metal

19

190218

korstnate sisetorud, v.a metallist

chimney shafts, not of metal

19

190054

krohv*, kips*

plaster*

19

190099

kruus, jäme liiv

gravel

19

190186

ksüloliit

xylolith

19

190260

kummilaagrid hoonete seismiliseks isoleerimiseks

rubber bearings for seismic isolation of buildings

19

190073

kvarts

quartz

19

190020

laada-, näituse-, messikioskid

fair huts

19

190148

laed, v.a metallist

ceilings, not of metal

19

190250

lainelised katusekivid (S-katusekivid), v.a metallist

pantiles, not of metal

19

190109

latid, krohvipirrud, v.a metallist

laths, not of metal

19

190241

laudised, v.a metallist

duckboards, not of metal

19

190175

lehtlad, v.a metallist ehitised

arbours [structures], not of metal

19

190166

liiv, v.a vormiliiv

sand, except foundry sand

19

190100

liivakivi [ehitusmaterjal]

sandstone for building

19

190101

liivakivitorud, keraamilised torud

sandstone pipes

19

190184

lindlad, linnumajad, v.a metallist

aviaries [structures], not of metal

19

190194

linnuvannide tarindid, v.a metallist

bird baths [structures], not of metal

19

190262

lipuvardad [tarindid], v.a metallist

flagpoles [structures], not of metal

19

190052

lubi

lime

19

190211

lubimergel

calcareous marl

19

190043

lubjakivi

limestone / calcareous stone

19

190133

luugid, v.a metallist

shutters, not of metal

19

190264

lõõtsuksed, v.a metallist

accordion doors, not of metal

19

190162

lävepakud, v.a metallist

sills, not of metal

19

190232

lüüsitorud, v.a metallist

penstock pipes, not of metal

19

190118

magneesiamört

magnesia cement

19

190116

makadaam [killustik]

macadam

19

190120

marmor

marble

19

190117

monumendid, ausambad, v.a metallist

monuments, not of metal

19

190126

mosaiigid [ehitusmaterjal]

mosaics for building

19

190253

mäekristall

rock crystal

19

190089

mälestustahvlid, v.a metallist

memorial plaques, not of metal

19

190165

märgid, tähised, v.a helendavad, mehaanilised või metallist

non-luminous and non-mechanical signs, not of metal

19

190067

nurkrauad, v.a metallist

angle irons, not of metal

19

190132

oliviin [ehitusmaterjal]

olivine for building

19

190195

paakpoid, v.a metallist või helendavad

beacons, not of metal, non-luminous

19

190188

paatide, laevade sildumisujuvdokid, v.a metallist

floating docks, not of metal, for mooring boats

19

190112

parkettpõrandad

parquet flooring

19

190263

pendeluksed, v.a metallist

swing doors, not of metal

19

190140

pennid, ridvad

perches

19

190037

pigi

pitch

19

190134

pihttarad, pihtlatid, teivastarad, v.a metallist

palings, not of metal / palisading, not of metal

19

190249

plaatpõrandad, v.a metallist

tile floorings, not of metal

19

190149

plangud, lauad [ehituspuit]

planks of wood for building

19

190259

plastist maastikupiirded

plastic landscape edgings

19

190026

pooltöödeldud puit

wood, semi-worked

19

190083

poomid, talad, peatalad, peakandetalad, fermid, v.a metallist

beams, not of metal / girders, not of metal

19

190244

porfüür [kivim]

porphyry [stone]

19

190093

portlandtsement

cement for blast furnaces

19

190206

postid, v.a metallist

posts, not of metal

19

190011

pottsepasavi

potters' clay

19

190231

pressitud suhkruroog [ehitusmaterjal]

agglomerated bagasses of cane [building material]

19

190205

pritsvärvimiskabiinid, v.a metallist

paint spraying booths, not of metal

19

190248

puidust põrandalauad

wooden floor boards

19

190015

puidust vooderdusliistud

furrings of wood

19

190030

puit majatarvete valmistamiseks

wood for making household utensils

19

190201

puitmassiplaat [ehitusmaterjal]

wood pulp board for building

19

190032

puitsillutis

wood paving

19

190035

puittahveldised, puitpaneelid

wood panelling

19

190239

putukavõrgud, v.a metallist

insect screens, not of metal

19

190147

põrandad, v.a metallist

floors, not of metal

19

190106

põrandaparketikilbid

parquet floor boards

19

190214

põrandaplaadid, v.a metallist

floor tiles, not of metal

19

190246

pöörduksed, v.a metallist

turnstiles, not of metal

19

190108

raketistardiplatvormid, v.a metallist

rocket launching platforms, not of metal

19

190203

rannakabiinid, riietumiskabiinid, v.a metallist

cabanas, not of metal

19

190176

raudteeliiprid, v.a metallist

railway sleepers, not of metal / railroad ties, not of metal

19

190001

reklaamitulbad, kuulutusetulbad, v.a metallist

advertisement columns, not of metal

19

190103

ribakardinad (žalusiid), v.a metallist

jalousies, not of metal

19

190163

roog [ehitusmaterjal]

reeds for building

19

190185

roovid [puusepatöö]

scantlings [carpentry]

19

190104

räbu [ehitusmaterjal]

slag [building material]

19

190168

ränimuld, ränikivi, kvarts

silica [quartz]

19

190031

saematerjal, saetud puit

sawn timber

19

190192

sardklaas

safety glass

19

190096

savi*

clay*

19

190084

seasulud, v.a metallist

pigsties, not of metal

19

190130

seinakatted, v.a metallist [ehitusmaterjal]

wall claddings, not of metal, for building

19

190251

seinaplaadid, v.a metallist

wall tiles, not of metal

19

190189

seinatahveldised, seinapaneelid, v.a metallist

wainscotting, not of metal

19

190138

seinavooderdised ehitusmaterjalina, v.a metallist

wall linings, not of metal, for building

19

190137

signaalpaneelid, v.a helendavad, mehaanilised või metallist

signalling panels, non-luminous and non-mechanical, not of metal

19

190187

sildumispollarid, v.a metallist

mooring bollards, not of metal

19

190200

sillutiseplokid, v.a metallist

paving blocks, not of metal

19

190219

sillutusplaadid, sillutustahvlid, v.a metallist

paving slabs, not of metal

19

190169

silotornid, v.a metallist

silos, not of metal

19

190261

soomuskatted, v.a metallist

armour-plating, not of metal / armor-plating, not of metal

19

190136

sulundvaiad, v.a metallist

pilings, not of metal / sheet piles, not of metal

19

190122

sünteesmaterjalist teetähistusribad

road marking sheets and strips of synthetic material

19

190048

šamott, tulekindel savi

fireclay / grog [fired refractory material]

19

190006

tahvelkivid

slate

19

190095

tahvelklaas, aknaklaas [ehitusmaterjal]

plate glass [windows] for building

19

190157

talad, v.a metallist

joists, not of metal

19

190085

tallid, v.a metallist

stables, not of metal

19

190135

tarad, v.a metallist

fences, not of metal

19

190227

teebarjäärid, v.a metallist

crash barriers, not of metal, for roads

19

190051

tee-ehitusmaterjalid, teekattematerjalid

materials for making and coating roads

19

190161

teekattematerjalid

road coating materials

19

190164

teemärgid, teetähised, v.a helendavad, mehaanilised või metallist

road signs, non-luminous and non-mechanical, not of metal

19

190110

teeparanduse sideained

binding material for road repair

19

190121

teetähistuse klaasgraanulid

glass granules for road marking / glass granules for marking out roads

19

190142

tehiskivid

artificial stone

19

190029

tehispuit

manufactured timber

19

190119

teisaldatavad ehitised, ehitustarindid, rajatised, v.a metallist

buildings, transportable, not of metal

19

190167

teisaldatavad kasvuhooned, v.a metallist

greenhouses, transportable, not of metal

19

190041

telefonikabiinid, telefoniputkad, v.a metallist

telephone booths, not of metal / telephone boxes, not of metal

19

190124

telegraafi-, elektriliini-, telefonimastid, v.a metallist [postid]

masts [poles], not of metal

19

190155

telegraafipostid, v.a metallist

telegraph posts, not of metal

19

190078

tellingud, v.a metallist

scaffolding, not of metal

19

190038

tellised

bricks

19

190039

tellisesavi

earth for bricks

19

190040

telliskivide valmistamise sideained

binding agents for making briquettes / binding agents for making stones

19

190172

terrakota, põletatud savi [ehitusmaterjal]

terra-cotta [building material]

19

190179

tiibaknad, v.a metallist

casement windows, not of metal

19

190086

toed, tugipalgid, tugipuud, v.a metallist

props, not of metal

19

190072

toorkriit

raw chalk

19

190113

trepi kandetalad, v.a metallist

stringers [parts of staircases], not of metal

19

190074

trepiastmed, v.a metallist

stair-treads [steps], not of metal

19

190222

trepid, v.a metallist

staircases, not of metal

19

190036

tsement*

cement*

19

190057

tsementplaadid

cement slabs

19

190058

tsementpostid

cement posts

19

190145

tuff [kivim]

tufa

19

190242

tule-, korrosioonikindel ehitusmaterjal, v.a metallist

refractory construction materials, not of metal

19

190012

tulekindlad tellised

firebricks /refractory bricks

19

190056

tulekindlad tsementkatted

fireproof cement coatings

19

190254

turvauksed, v.a metallist

armoured doors, not of metal / armored doors, not of metal

19

190171

tõrv, gudroon, tökat

tar

19

190018

tõrvatud, gudroonitud ehitusribad

tarred strips for building

19

190245

tänavarentslid, v.a metallist

street gutters, not of metal

19

190125

tünnipuit, vaadipuit

cask wood / stave wood

19

190139

uisu-, rulluisuteede tarindid, v.a metallist

skating rinks [structures], not of metal

19

190196

ujumisbasseinid, v.a metallist

swimming pools [structures], not of metal

19

190069

uksed, v.a metallist*

doors, not of metal*

19

190154

uksepaneelid, uksetahvlid, v.a metallist

door panels, not of metal

19

190209

ukseraamid, v.a metallist

door frames, not of metal / door casings, not of metal

19

190114

uksesillused, v.a metallist

lintels, not of metal

19

190060

vaheseinad, lahtrid, jaotised, v.a metallist

partitions, not of metal

19

190158

valmistellingud, v.a metallist

platforms, prefabricated, not of metal

19

190091

valuvormid, v.a metallist

foundry moulds, not of metal / foundry molds, not of metal

19

190076

veetorud, v.a metallist

water-pipes, not of metal

19

190077

veetorude klapid, v.a metallist või plastikust

water-pipe valves, not of metal or plastic

19

190235

ventilatsiooni- ja õhukonditsiooniseadmete juhttorud, v.a metallist

ducts, not of metal, for ventilating and air-conditioning installations

19

190152

vettehüppelauad, v.a metallist

diving boards, not of metal

19

190033

vineer, lehtvineer

wood veneers / veneers

19

190028

vineer, vineertahvlid

plywood

19

190034

vineeripuit, vineeripakk

veneer wood

19

190238

vinüülvooderdis

vinyl siding

19

190182

vitraažid, värvilised klaasaknad

stained-glass windows

19

190022

voldikuksed, v.a metallist

folding doors, not of metal

19

190150

vooderdised, v.a metallist [ehitusmaterjal]

linings, not of metal, for building

19

190127

vormipuit

mouldable wood / moldable wood

19

190177

võred, võrestikud, v.a metallist

latticework, not of metal / trellises, not of metal

19

190153

väravad, tõkkepuud, v.a metallist

gates, not of metal

19

190075

äravoolutorud, v.a metallist

gutter pipes, not of metal

Viimati muudetud 01.01.2021