Viited

PrintPDF Jaga

Ühendused ja organisatsioonid

WIPO - Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon

EPO - Euroopa Patendiamet

Euroopa Komisjon (Tööstusomand)

EUIPO - Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

WTO - Maailma Kaubandusorganisatsioon

Euraasia Patendiorganisatsioon

Trilateral Web Site (Jaapani Patendiamet, Euroopa Patendiamet ja Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiamet)

Patendivolinike Koda

Institute of Professional Representatives before the EPO (Euroopa patendivolinike assotsiatsioon)

Euroopa teadmus- ja tehnoloogiasiirde ühing (EuKTS)

Seotud veebilehed

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon - sõltumatu kohtueelne organ, mis lahendab tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel taotleja kaebusi Patendiameti otsuse vaidlustamiseks ning huvitatud isiku ja taotleja või omaniku vaidlusi huvitatud isiku avalduse alusel.

Äriregister

Ravimiregister

Portaalid ja koostöövõrgustikud

InnovAccess - rahvuslike patendiametite koostöövõrgustik (European Network of National Intellectual Property Offices)

IP and technology databases - WIPO andmebaasid

Europeantmtd - Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustiku infoportaal (European Trade Mark and Design Network)

Välisriikide patendi- ja kaubamärgiametite veebiaadressid

on kättesaadavad WIPO veebilehel: Directory of Intellectual Property Offices

 

 


 

Viimati muudetud 08.04.2019