Plangid

PrintPDF Jaga

Patendiametile esitatavad tööstusomandi kaitse saamise avaldused peavad olema koostatud vormikohasel plangil trükituna arvuti- või masinakirjas.

Digiallkirjastatud taotlust ei ole võimalik esitada e-posti teel, kuna taotluse elektrooniliseks esitamiseks tuleb kasutada taotluste elektroonilise esitamise portaali (leiutised) või e-teenuste portaali (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

 

Leiutis:
Avalduse nimi PDF DOC RTF Abiks
Patendi saamise avaldus PDF

DOC

 

määrus
Kasuliku mudeli registreerimise avaldus PDF

DOC

RTF

määrus
PCT taotluse siseriiklikku menetlusse võtmise avaldus PDF DOC

 

määrus
Euroopa patenditaotluse/patendi siseriiklikuks taotluseks muutmise avaldus PDF

DOC

 

määrus
EPC vormid (EPO)  
PCT avaldus  (WIPO)  

Täiendav kaitse:
Avalduse nimi PDF DOC RTF Abiks
Täiendava kaitse saamise avaldus PDF DOC RTF määrus

Täiendava kaitse saamise ja pikendamise avaldus ravimi pediaatrias kasutamise korral

PDF DOC    

Täiendava kaitse pikendamise avaldus ravimi pediaatrias kasutamise korral
(kui taotlus on menetluses)

PDF DOC    

Täiendava kaitse pikendamise avaldus ravimi pediaatrias kasutamise korral
(kui tunnistus on välja antud)

PDF DOC    

Dokumendid PCT taotluste juurde:
Volikiri PDF DOC

RTF

Deklaratsioon        PDF DOC RTF

Kaubamärk:
Avalduse nimi PDF DOC Abiks
Kaubamärgi registreerimise avaldus PDF (reproduktsioon allkirjastada
koos avaldusega
samas digikonteineris)
DOC (sõnamärgi esitamiseks)
DOC (repro lisamiseks)
määrus
Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise avaldus (MM2)  

Muud kaubamärgi rahvusvahelise registreerimisega seotud plangid on kättesaadavad WIPO veebilehel

 

Tööstusdisainilahendus:
Avalduse nimi PDF DOC Abiks

Tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus

PDF

DOC

määrus

Tööstusdisaini rahvusvahelise registreerimisega seotud vormid on kättesaadaval
WIPO veebilehel

 

Avalduse nimi PDF DOC Abiks
Mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus PDF DOC määrus
Geograafilise tähise registreerimise avaldus PDF DOC määrus

 

 

 

 

Viimati muudetud 22.10.2021