Patent või kasulik mudel?

PrintPDF Jaga

Eestis saab leiutist kaitsta patendiga või kasuliku mudelina. Leiutis peab olema uus, omama leiutustaset ja olema tööstuslikult kasutatav. Patendiga võrreldes on kasulikul mudelil nõuded leiutustasemele madalamad.

Eestis rakendatakse kasuliku mudeli taotlemisel registreerimissüsteemi, st kasuliku mudeli taotleja vastutab ise leiutise uudsuse, leiutustaseme ja tööstusliku kasutatavuse eest. Patenditaotluse korral kontrollib Patendiamet ekspertiisi käigus leiutise vastavust eelnimetatud kriteeriumidele.

Ühe ja sama patenditaotlusega saab taotleda patendikaitset ainult ühele leiutisele või ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsioonile. Kasuliku mudeli puhul võib taotluses olla ainult üks leiutis, kas seade, meetod või aine. Kui kasuliku mudelina soovitakse kaitsta näiteks nii meetodit kui seadet, on vaja esitada kaks kasuliku mudeli registreerimise taotlust.

Patent kehtib maksimaalselt 20 aastat, patenditaotluse ja patendi jõushoidmiseks tuleb iga kehtivusaasta eest tasuda riigilõiv. Kasuliku mudeli registreeringu maksimaalne kehtivusaeg on 10 aastat, esmalt saadud 4-aastast kehtivusaega saab esimesel korral pikendada 4 aastaks ja seejärel veel 2 aastaks, kummalgi juhul tuleb tasuda riigilõiv. Kasuliku mudeli taotluse esitamise lõiv on patenditaotluse omast väiksem.

Vaata lisaks: Raul Kartus "Leiutiste kaitsmine"

 

 

Viimati muudetud 05.11.2018