Mis on leiutis?

PrintPDF Jaga

Leiutis on mis tahes tehnikavaldkonda kuuluv tehniline lahendus, täpsemalt tehnilise probleemi lahendamiseks loodud tehniline lahendus, mille objekt võib olla seade, meetod ja/või aine.

Leiutise objekt ei ole:

  • arvutialgoritm ja -programm (vaata lisaks: Äppide patentimisest),
  • teadusteooria,
  • majandus- ja mõttetegevuse plaan, reegel, eeskiri ja meetod,
  • hoone ja maa-ala projekt jmt.

Patendiga või kasuliku mudelina kaitstav leiutis peab olema:

  • uus,
  • omama leiutustaset ja
  • olema tööstuslikult kasutatav.

Vaata lähemalt patendiseaduse § 6 lg 2 ning § 7 ja/või kasuliku mudeli seaduse §-d 5 ja 6.

Vaata lisaks: Raul Kartus "Leiutiste kaitsmine"

 

Viimati muudetud 04.02.2022