WIPO digitaalne juurdepääsusüsteem prioriteedidokumentidele

PrintPDF Jaga

01.01.2017 liitus Eesti Patendiamet WIPO digitaalse juurdepääsusüsteemiga prioriteedidokumentidele (WIPO DAS – Digital Access System). Süsteemi kasutamine võimaldab taotlejal soovi korral kasutada järgmisi võimalusi:

 • lisada Patendiameti kaudu (as depositing Office) esmane leiutisetaotluse dokument WIPO digitaalsesse andmekogusse;
 • prioriteedi olemasolul leiutisetaotluse esitamisel prioriteedinõuet tõendava dokumendi asemel esitada Patendiametile (as accessing Office) vaid juurdepääsukood dokumendi kättesaamiseks WIPO digitaalsest andmekogust.

Teenust saab kasutada nii rahvusliku patendi taotluste kui ka kasuliku mudeli registreerimise taotluste puhul.

Vastastikune juurdepääs prioriteedidokumentidele on tagatud ainult WIPO DAS-süsteemiga liitunud patendiametitele. Osalejaametite nimekirja ja kasutustingimused leiate aadressilt http://www.wipo.int/das/en/participating_offices.html.

WIPO DAS-i juurdepääsuteenuse kasutamine on taotlejatele  tasuta.

Teenuse kasutamiseks peab taotleja esitama Patendiametile selgesõnalise sooviavalduse prioriteedidokumendi lisamiseks WIPO DAS-i andmekogusse või prioriteedidokumendi kättesaamiseks WIPO DAS-i andmekogust.

Sooviavaldus prioriteedidokumendi lisamiseks WIPO DAS-i andmekogusse peab kindlasti sisaldama järgmisi andmeid.

 1. Taotleja nimi
 2. Leiutise õiguskaitse vorm (patent või kasulik mudel)
 3. Prioriteeditaotluse number
 4. Prioriteedikuupäev
 5. Avalduse esitamise kuupäev ja esindaja allkiri

Pärast dokumendi registreerimist WIPO DAS-i andmekogus edastab Patendiamet taotlejale juurdepääsukoodi.

Sooviavaldus prioriteedidokumendi kättesaamiseks WIPO DAS-i andmekogust peab kindlasti sisaldama järgmisi andmeid.

 1. Taotleja nimi
 2. Leiutise õiguskaitse vorm (patent või kasulik mudel)
 3. Riigi kood
 4. Prioriteeditaotluse number
 5. Prioriteedikuupäev
 6. Juurdepääsukood
 7. Avalduse esitamise kuupäev ja esindaja allkiri
Viimati muudetud 25.05.2018