27 Kirjaviisid, numbrid

PrintPDF Jaga

27.01

TÄHED VÕI NUMBRID, MIS MOODUSTAVAD GEOMEETRILISI KUJUNDEID, KIRJUTATU VÕI TRÜKITU PERSPEKTIIVVAATES

27.01.01

Tähed või numbrid, mis moodustavad geomeetrilisi kujundeid, kirjutatu või trükitu perspektiivvaates

27.01.02

Tähed või numbrid, mis moodustavad ruudu või ristküliku pinna või piirjoone

27.01.03

Tähed või numbrid, mis moodustavad muu nelinurga pinna või piirjoone

27.01.04

Tähed või numbrid, mis moodustavad muu hulknurga pinna või piirjoone

27.01.05

Tähed või numbrid, mis moodustavad kolmnurga pinna või piirjoone

27.01.06

Tähed või numbrid, mis moodustavad ringi või ringjoone

27.01.07

Tähed või numbrid, mis moodustavad ellipsi pinna või piirjoone

27.01.08

Tähed või numbrid, mis moodustavad tasakumera kujundi

27.01.09

Tähed või numbrid, mis moodustavad tasanõgusa kujundi

27.01.10

Tähed või numbrid, mis moodustavad kaksikkumera kujundi

27.01.11

Tähed või numbrid, mis moodustavad kaksiknõgusa kujundi

27.01.12

Tähed või numbrid, mis moodustavad kaare

27.01.13

Tähed või numbrid lindikujuliselt ühe või mitme siksakilise või lainelise küljega

27.01.16

Tähed või numbrid perspektiivvaates (keskpunkti või ühe või mõlema ääre suunas kahanedes)

27.01.25

Tähed või numbrid, mis moodustavad muu geomeetrilise kujundi

 

 

27.03

TÄHED VÕI NUMBRID, MIS KUJUTAVAD INIMEST, LOOMA, TAIME, TAEVAKEHA, LOODUSNÄHTUST VÕI ESET

27.03.01

Tähed või numbrid (k.a üksikud tähed, numbrid ja kirjavahemärgid), mis kujutavad inimest või tema kehaosa, looma või tema kehaosa, taime, taevakeha, loodusnähtust või eset

27.03.02

Tähed või numbrid, mis kujutavad inimest või tema kehaosa

27.03.03

Tähed või numbrid, mis kujutavad looma või tema kehaosa

27.03.11

Tähed või numbrid, mis kujutavad taime

27.03.12

Tähed või numbrid, mis kujutavad taevakeha või loodusnähtust

27.03.15

Tähed või numbrid, mis kujutavad eset

 

 

27.05

KUJUNDATUD TÄHED

27.05.01

Kujundatud tähed

27.05.02

Topeltpiirjoonega tähed

27.05.03

Reljeefsed või varjuga tähed

27.05.04

Tähed, mis on joonistusega kaunistatud või joonistuste kogumist moodustatud

27.05.05

Tähed, milles on kirjutatud või trükitud kirjad

27.05.06

Joonistuste kogumist moodustatud tähed

27.05.07

Tähed, mille peal on ebaproportsionaalse suurusega märk

27.05.08

Tähed, mis on seotud kujundelemendiga või mis sisaldavad kujundelementi

27.05.09

Eri kirjaviisiga tähtede jada

27.05.10

Eri suurusega tähtede jada

27.05.11

Ühe või mitme joonega alla- või ülejoonitud, raamitud või eraldatud tähed

27.05.12

Tähtede, numbrite või kujutiselemendiga eraldatud või ristuvad tähed

27.05.13

Tähed allkirjana, loetamatud allkirjad

27.05.14

Tähed peegelpildis või sümmeetriliselt korduvana

27.05.15

Tähed, mis on jadas üksteisest eraldatud teisiti kui ainult tühikuga (näiteks raamistusega, joonega või eri tasanditega)

27.05.17

Massiivsed tähed

27.05.19

Kattuvad tähed

27.05.21

Üks täht

27.05.22

Põimunud, kattuvatest või muul moel ühendatud tähtedest monogrammid

27.05.23

Mitu tähte

27.05.24

Heledad tähed tumedal taustal

27.05.25

Muul moel kujundatud tähed

 

 

27.07

KUJUNDATUD NUMBRID

27.07.01

Kujundatud numbrid

27.07.02

Topelt piirjoonega numbrid

27.07.03

Reljeefsed või varjuga numbrid

27.07.04

Numbrid, mis on kaunistatud joonistustega, sisaldavad kirja või on moodustatud joonistuste kogumist

27.07.11

Numbrid, mis on kõrvuti või ühendatud tähe või kujundelemendiga

27.07.12

Tähtede, numbrite või kujutiselemendiga eraldatud või ristuvad numbrid

27.07.13

Käsitsikirjutatud või imiteeritud käsikirjas numbrid

27.07.17

Massiivsed numbrid

27.07.19

Korrapäratult kujutatud või kattuvalt või korrapäratult asetsevad numbrid

27.07.21 Üks number

27.07.23

Rooma numbrid

27.07.24

Heledad numbrid tumedal taustal

27.07.25

Muul moel kujundatud numbrid

 

 

27.99

TÄHED

27.99.01

Täht A

27.99.02

Täht B

27.99.03

Täht C

27.99.04

Täht D

27.99.05

Täht E

27.99.06

Täht F

27.99.07

Täht G

27.99.08

Täht H

27.99.09

Täht I

27.99.10

Täht J

27.99.11

Täht K

27.99.12

Täht L

27.99.13

Täht M

27.99.14

Täht N

27.99.15

Täht O

27.99.16

Täht P

27.99.17

Täht Q

27.99.18

Täht R

27.99.19

Täht S

27.99.20

Täht T

27.99.21

Täht U

27.99.22

Täht V

27.99.23

Täht W

27.99.24

Täht X

27.99.25

Täht Y

27.99.26

Täht Z

 

Viimati muudetud 15.01.2018