26 Geomeetrilised kahe- ja kolmemõõtmelised kujundid

PrintPDF Jaga

26.01

RINGID, ELLIPSID

26.01.01

Ringid

26.01.02

Ellipsid

26.01.03

Üks ring või ellips

26.01.04

Kaks ringi, kaks ellipsit teineteise sees

26.01.05

Rohkem kui kaks ringi või ellipsit üksteise sees, spiraalid

26.01.06

Mitu ringi või ellipsit kõrvuti, kokkupuutunult või lõikunult

26.01.07

Ringid, milles on üks või mitu ellipsit

26.01.08

Ringid, milles on üks või mitu hulknurka (v.a 26.01.10 ja 26.01.11)

26.01.09

Ellipsid, milles on üks või mitu ringi või hulknurka (v.a 26.01.10 ja 26.01.11)

26.01.10

Ringid või ellipsid, milles on üks või mitu kolmnurka või joontest moodustatud nurka

26.01.11

Ringid või ellipsid, milles on üks või mitu nelinurka

26.01.12

Ringid või ellipsid, milles on üks või mitu muud geomeetrilist kujundit (k.a sirgeid jooni või kaarjooni, v.a 26.01.10)

26.01.13

Ringid või ellipsid, milles on taevakehi või loodusnähtusi

26.01.14

Ringid või ellipsid, milles on inimesi või nende kehaosi

26.01.15

Ringid või ellipsid, milles on loomi, nende kehaosi või taimi

26.01.16

Ringid või ellipsid, milles on muid kujundelemente

26.01.17

Ringid või ellipsid, milles on üks või mitu numbrit

26.01.18

Ringid või ellipsid, milles on üks või mitu kirjatähte

26.01.19

Ringid või ellipsid ringjoonest välja ulatuvate kirjadega

26.01.20

Ringid või ellipsid, milles on kirjad piki raadiust või diameetrit

26.01.21

Ringid või ellipsid, milles on kirjad ringi- või ellipsikujuliselt

26.01.22

Ringid või ellipsid, milles on kirjad muu paigutusega

26.01.24

Tumeda pinna või pinnaosaga ringid või ellipsid

26.01.25 Ringid või ellipsid, mis kujutavad pühapaistet

 

 

26.02

RINGIDE VÕI ELLIPSITE SEGMENDID VÕI SEKTORID

26.02.01

Ringide või ellipsite segmendid (v.a 26.02.07)

26.02.03

Ringide või ellipsite sektorid (v.a 26.02.07)

26.02.05

Ühendatud või lõikuvad segmendid või sektorid

26.02.07

Poolringid, -ellipsid

26.02.08

Poolringid või -ellipsid, milles on kirjatähti

26.02.09

Tumeda pinnaga poolringid või -ellipsid

26.02.12

Ringide või ellipsite segmendid või sektorid, poolringid või -ellipsid, milles on üks või  mitu geomeetrilist kujundit

26.02.13 Ringide või ellipsite segmendid või sektorid, poolringid või -ellipsid, milles on taevakehi või loodusnähtusi
26.02.14 Ringide või ellipsite segmendid või sektorid, poolringid või -ellipsid, milles on inimesi või nende kehaosi
26.02.15 Ringide või ellipsite segmendid või sektorid, poolringid või -ellipsid, milles on loomi, nende kehaosi või taimi
26.02.16 Ringide või ellipsite segmendid või sektorid, poolringid või -ellipsid, milles on muid kujundelemente
26.02.17 Ringide või ellipsite segmendid või sektorid, poolringid või -ellipsid, milles on üks või mitu numbrit
26.02.18 Ringide või ellipsite segmendid või sektorid, poolringid või -ellipsid, milles on üks või mitu kirjatähte
26.02.19 Ringide või ellipsite segmendid või sektorid, poolringid või -ellipsid ringjoonest välja ulatuvate kirjadega
26.02.24 Tumeda pinna või pinnaosaga ringide või ellipsite segmendid või sektorid, poolringid või -ellipsid

 

 

26.03

KOLMNURGAD, JOONTEST MOODUSTATUD NURGAD

26.03.01

Üks kolmnurk

26.03.02

Kaks kolmnurka teineteise sees

26.03.03

Rohkem kui kaks kolmnurka üksteise sees

26.03.04

Mitu kolmnurka kõrvuti, ühendatult või lõikunult

26.03.05

Kolmnurgad tipuga allapoole

26.03.06

Kolmnurksed kujundid ühe või mitme nõgusa või kumera küljega

26.03.07

Kolmnurksed kujundid ühe või mitme tömbi või ümara nurgaga

26.03.10

Kolmnurgad, milles on üks või mitu ringi, ellipsit või hulknurka (v.a 26.03.11)

26.03.11

Kolmnurgad, milles on üks või mitu nelinurka

26.03.12

Kolmnurgad, milles on üks või mitu muud geomeetrilist kujundit (k.a sirgeid või kaarjooni)

26.03.13

Kolmnurgad, milles on taevakehi või loodusnähtusi

26.03.14

Kolmnurgad, milles on inimesi või nende kehaosi

26.03.15

Kolmnurgad, milles on loomi, nende kehaosi või taimi

26.03.16

Kolmnurgad, milles on muid kujundelemente

26.03.17

Kolmnurgad, milles on üks või mitu numbrit

26.03.18

Kolmnurgad, milles on üks või mitu kirjatähte

26.03.19

Kolmnurgad ühest või mitmest küljest välja ulatuvate kirjadega

26.03.22

Kolmnurgad, milles on kirjad muul viisil

26.03.23

Joontest või triipudest moodustatud nurgad (k.a V-kujulised käiseembleemid ja joontest või triipudest moodustatud noolepead)

26.03.24

Tumeda pinna või pinnaosaga kolmnurgad

 

 

26.04

NELINURGAD

26.04.01

Ruudud

26.04.02

Ristkülikud

26.04.03

Rombid või ruudud ühel nurgal seismas

26.04.04

Muud ebakorrapärased rööpkülikud, trapetsid ja nelinurgad, ühe või mitme ümara nurgaga nelinurgad

26.04.05

Üks nelinurk

26.04.06

Nelinurksed kujundid ühe või mitme kumera või nõgusa küljega (v.a 25.03.01)

26.04.07

Kaks nelinurka teineteise sees

26.04.08

Rohkem kui kaks nelinurka üksteise sees

26.04.09

Mitu nelinurka kõrvuti, ühendatult või lõikunult

26.04.10

Nelinurgad, milles on üks või mitu ringi, ellipsit või hulknurka

26.04.11

Nelinurgad, milles on üks või mitu kolmnurka või joontest moodustatud nurka

26.04.12

Nelinurgad, milles on üks või mitu muud geomeetrilist kujundit (k.a sirgeid jooni või kaarjooni, v.a 26.04.11)

26.04.13

Nelinurgad, milles on taevakehi või loodusnähtusi

26.04.14

Nelinurgad, milles on inimesi või nende kehaosi

26.04.15

Nelinurgad, milles on loomi, nende kehaosi või taimi

26.04.16

Nelinurgad, milles on muid kujundelemente

26.04.17

Nelinurgad, milles on üks või mitu numbrit

26.04.18

Nelinurgad, milles on üks või mitu kirjatähte

26.04.19

Nelinurgad ühest või mitmest küljest välja ulatuvate kirjadega

26.04.22

Nelinurgad, milles on kirjad muul viisil

26.04.24

Tumeda pinna või pinnaosaga nelinurgad

 

 

26.05

MUUD HULKNURGAD (v.a 25.03.01)

26.05.01

Üks hulknurk

26.05.02

Kaks hulknurka teineteise sees (v.a 26.05.10 ja 26.05.11)

26.05.03

Rohkem kui kaks hulknurka üksteise sees (v.a 26.05.10 ja 26.05.11)

26.05.04

Mitu hulknurka kõrvuti, ühendatult või lõikunult

26.05.06

Hulknurksed kujundid, millel on üks või mitu kumerat või nõgusat külge

26.05.08

Hulknurgad ühe või mitme ümara või tömbi nurgaga

26.05.09

Hulknurgad, milles on üks või mitu ringi või ellipsit

26.05.10

Hulknurgad, milles on üks või mitu kolmnurka või joontest moodustatud nurka

26.05.11

Hulknurgad, milles on üks või mitu nelinurka

26.05.12

Hulknurgad, milles on üks või mitu muud geomeetrilist kujundit

26.05.13

Hulknurgad, milles on taevakehi või loodusnähtusi

26.05.14

Hulknurgad, milles on inimesi või nende kehaosi

26.05.15

Hulknurgad, milles on loomi, nende kehaosi või taimi

26.05.16

Hulknurgad, milles on muid kujundelemente

26.05.17

Hulknurgad, milles on üks või mitu numbrit

26.05.18

Hulknurgad, milles on üks või mitu kirjatähte

26.05.19

Hulknurgad ühest või mitmest küljest väljaulatuvate kirjadega

26.05.22

Hulknurgad, milles on kirjad muul viisil

26.05.24

Tumeda pinna või pinnaosaga hulknurgad

 

 

26.07

ERI GEOMEETRILISED KUJUNDID KÕRVUTI, ÜHENDATULT VÕI LÕIKUNULT

26.07.01

Ringid või ellipsid ühe või mitme segmendi ja/või sektoriga

26.07.03

Ringid või ellipsid ühe või mitme kolmnurga ja/või joontest moodustatud nurgaga

26.07.04

Ringid või ellipsid joontega (v.a 26.07.03)

26.07.05

Ringid või ellipsid ühe või mitme nelinurgaga

26.07.07

Ringid või ellipsid ühe või mitme hulknurgaga

26.07.09

Segmendid või sektorid ühe või mitme kolmnurga ja/või joontest moodustatud nurgaga

26.07.11

Segmendid või sektorid ühe või mitme nelinurgaga

26.07.13

Segmendid või sektorid ühe või mitme muu hulknurgaga

26.07.15

Kolmnurgad või joontest moodustatud nurgad ühe või mitme nelinurgaga

26.07.17

Kolmnurgad või joontest moodustatud nurgad ühe või mitme muu hulknurgaga

26.07.18

Kolmnurgad joontega

26.07.19

Nelinurgad koos ühe või mitme hulknurgaga (v.a kolmnurgaga)

26.07.20

Nelinurgad joontega

26.07.21

Hulknurgad joontega

26.07.25

Muud kombinatsioonid kõrvuti, ühendatud või lõikunud eri geomeetrilistest kujunditest (k.a rohkem kui kahe eri geomeetrilise kujundi kombinatsioonid)

 

 

26.11

JOONED, TRIIBUD (v.a joontest moodustatud nurgad 26.03.23)

26.11.01

Üks joon või triip

26.11.02

Kaks joont või triipu

26.11.03

Rohkem kui kaks joont või triipu

26.11.05

Kitsad jooned

26.11.06

Laiad jooned, triibud

26.11.07

Vertikaaljooned või -triibud

26.11.08

Horisontaaljooned või -triibud

26.11.09

Kaldjooned või -triibud

26.11.10

Sirged jooned või triibud

26.11.11

Murtud jooned ja katkendjooned või -triibud (v.a 26.11.13)

26.11.12

Kaardjooned või -triibud (v.a 26.11.13)

26.11.13

Lainelised jooned või triibud, siksakjooned või -triibud

26.11.14

Punktiirjooned või -triibud

26.11.21

Joonte kogum, mis kujutab kiirust või liikumist

26.11.22

Joonte kogum, mis kujutab heli- või elektromagnetlaineid

26.11.25

Muud jooned või triibud

 

 

26.13

MUUD GEOMEETRILISED KUJUNDID, MÄÄRATLEMATUD KUJUNDID

26.13.01

Plekid, laigud, pintslitõmbed

26.13.25

Muud geomeetrilised kujundid, määratlematud kujundid (k.a kriimustused, kritseldused)

 

 

26.15

RUUMILISED GEOMEETRILISED KUJUNDID

26.15.01

Kerad

26.15.03

Silindrid

26.15.05

Koonused

26.15.07

Püramiidid

26.15.09

Kuubid

26.15.11

Rööptahukad

26.15.13

Prismad

26.15.15

Muud hulktahukad

26.15.25

Muud ruumilised geomeetrilised kujundid

 

Viimati muudetud 15.01.2018