25 Ehismotiivid, mustrilised pinnad ja taustad

PrintPDF Jaga

25.01

EHISMOTIIVID (v.a taimedest kaunistused 05.13 ja horisontaalselt venitatud ehispinnad 25.03)

25.01.01

Frontispissid (nagu tiitellehele eelneval leheküljel või etiketil)

25.01.05

Ehisjooned ja -äärised (v.a 25.01.09)

25.01.06

Paelornamendid, rulläärised

25.01.09

Raamistik ja raamid

25.01.10

Täisraamistik või -raamid

25.01.13

Osalised raamid, ornamendid

25.01.15

Sildid, pudelikaelasildid (v.a külge seotavad sildid 20.05.15)

25.01.17

Pudelikaelasildid

25.01.18

Rõnga- või ribakujulised sildid

25.01.19

Muud sildid

25.01.25

Muud ehismotiivid

25.01.92

Ruudukujulised sildid

25.01.93

Rombikujulised sildid

25.01.94

Ristkülikukujulised sildid

25.01.95

Muu ebakorrapärase trapetsi kujulised sildid

25.01.96

Ringikujulised sildid

25.01.97

Ellipsikujulised sildid

25.01.98

Kolmnurksed sildid

25.01.99

Hulknurksed sildid

 

 

25.03

HORISONTAALSELT VENITATUD EHISPINNAD (v.a venitatud elliptilised pinnad 26.01, venitatud kolmnurksed pinnad 26.03 või venitatud nelinurksed pinnad 26.04)

25.03.01

Horisontaalselt venitatud pinnad

25.03.03

Kahe lühikese (kumera või nõgusa) küljega horisontaalselt venitatud pinnad

25.03.05

Ühe lühikese (kumera või nõgusa) küljega horisontaalselt venitatud pinnad

25.03.07

Horisontaalselt venitatud pinnad paisutusega ühel või kahel pikal küljel

25.03.09

Horisontaalselt venitatud hulknurgad (v.a kolmnurgad 26.03 või nelinurgad 26.04)

25.03.11

Ühe või kahe pika nõgusa küljega horisontaalselt venitatud pinnad

25.03.13

Ühe või kahe pika kumera küljega horisontaalselt venitatud pinnad

25.03.15

Ühe või mitme kaarjoontest koosneva küljega horisontaalselt venitatud pinnad

25.03.25

Muud horisontaalselt venitatud pinnad

 

 

25.05

TAUSTAD, MIS ON JAGATUD KAHEKS VÕI NELJAKS (joonte või triipude või eri välimusega pindade abil)

25.05.01

Vertikaalselt kaheks jagatud taustad

25.05.02

Horisontaalselt kaheks jagatud taustad

25.05.03

Diagonaalselt kaheks jagatud taustad

25.05.05

Ristikujuliselt vertikaalselt ja horisontaalselt jagatud taustad

25.05.06

Ristikujuliselt diagonaalselt jagatud taustad

25.05.25

Muud kaheks või neljaks jagatud taustad

 

 

25.07

PINNAD VÕI TAUSTAD, MIS ON KAETUD KORDUVATE GEOMEETRILISTE KUJUNDITE, KUJUNDELEMENTIDE VÕI KIRJADEGA

25.07.01

Korduvate geomeetriliste kujundite või korduva mustriga kaetud pinnad või taustad

25.07.02

Rombidega kaetud pinnad või taustad

25.07.03

Ruutude või ristkülikutega kaetud pinnad või taustad (v.a 25.07.04)

25.07.04

Ruudulised pinnad või taustad

25.07.05

Hulknurkadega kaetud pinnad või taustad

25.07.06

Ringide või ellipsitega kaetud pinnad või taustad

25.07.07

Täpilised pinnad või taustad

25.07.08

Muude korduvate geomeetriliste kujundite või korduva mustriga kaetud pinnad või taustad

25.07.15

Viirutatud pinnad või taustad

25.07.17

Korduvate kirjadega kaetud pinnad või taustad

25.07.20

Joonte või triipudega kaetud pinnad või taustad

25.07.21

Sirgete joonte või triipudega kaetud pinnad või taustad

25.07.22

Laineliste joonte või triipudega kaetud pinnad või taustad

25.07.23

Siksakiliste või V-kujuliste joonte või triipudega kaetud pinnad või taustad

25.07.25

Muude korduvate kujundelementidega kaetud pinnad või taustad (v.a laialipuistatud lehed 05.03.16 või laialipuistatud lilled 05.05.23)

 

 

25.12

PINNAD VÕI TAUSTAD, MIS ON KAETUD MUU MUSTRIGA

25.12.01

Kiirtega kaetud pinnad või taustad

25.12.03

Muareetaolised (lainelised, läikivad) pinnad või taustad

25.12.25

Muu mustriga kaetud pinnad või taustad

 

Viimati muudetud 30.10.2013