24 Vapid, mündid, embleemid, sümbolid

PrintPDF Jaga

24.01

KILBID, VAPIKILBID

24.01.01

Kilbid, millel ei ole kujundelementi ega kirja

24.01.03

Kilbid, millel on kahe- või kolmemõõtmelised geomeetrilised kujundid, jooned, paelad või jaotused

24.01.05

Kilbid, millel on muud kujundelemendid või kirjad

24.01.07

Kilbid, millel on taevakehad või loodusnähtused

24.01.08

Kilbid, millel on inimesed või nende kehaosad turvistega või ilma

24.01.09

Kilbid, millel on loomad või nende kehaosad

24.01.10

Kilbid, millel on taimed

24.01.11

Kilbid, millel on maastikud, elamud, ehitised või ehitustööd

24.01.12

Kilbid, millel on kaubaartiklid või tööstustooted

24.01.13

Kilbid, millel on muud kujundelemendid

24.01.15

Kilbid, millel on kirjad

24.01.16 Poolikud kilbid

24.01.17

Kilbid, mille ümber on kujundelemendid või kirjad

24.01.18

Kilbid, mille kohal on kujundelemendid või kirjad

24.01.19

Kilbid, mida hoitakse või millele toetutakse

24.01.20

Kilbid kujundelementide või kirjadega, mis on paigutatud kilbi ümber muul viisil

24.01.23

Mitu kilpi

24.01.25

Ebatavalise kujuga kilbid

 

 

24.03

PITSERID, TEMPLID

24.03.01

Pitserid või templid

24.03.02

Pitserid või templid dokumendil, lindil või mujal

24.03.07

Ümmargused pitserid või templid

24.03.08

Ovaalsed pitserid või templid

24.03.09

Muu kujuga pitserid või templid

24.03.11

Pitserid või templid taevakehade või loodusnähtustega

24.03.12

Pitserid või templid inimeste või nende kehaosadega

24.03.13

Pitserid või templid loomade või nende kehaosadega

24.03.14

Pitserid või templid taimedega

24.03.15

Pitserid või templid maastike, elamute, ehitiste või ehitustöödega

24.03.16

Pitserid või templid kaubaartiklite või tööstustoodetega

24.03.17

Pitserid või templid kahe- või kolmemõõtmeliste geomeetriliste kujunditega

24.03.18

Kirjadega pitserid või templid

24.03.19

Pitserid või templid muu kujutiselemendiga

 

 

24.05

MEDALID, MÜNDID, ORDENILINDID, AUMÄRGID

24.05.01

Üks medal või münt

24.05.02

Üks medal või münt inimese või inimese peaga

24.05.03

Üks medal või münt muu kujutiselemendiga

24.05.05

Kaks medalit või münti

24.05.07

Rohkem kui kaks medalit või münti

24.05.20

Ordenilindid, aumärgid

24.05.21

Kuldvillaku orden

24.05.25

Muud ordenilindid või aumärgid

 

 

24.07

LIPUD

24.07.01

Üks lipp

24.07.03

Kaks või rohkem kui kaks lippu

24.07.05

Lipud kobaras koos

24.07.11

Pikad ja kitsad lindikujulised lipud

24.07.13

Ümara, aheneva või pääsusabakujulise otsaga lipud

24.07.15

Kolmnurksed lipud

24.07.21

Mitu lippu ühe varda või nööri küljes

24.07.23

Stiliseeritud lipud

 

 

24.09

KROONID, DIADEEMID

24.09.01

Pealt kinnised, mütsiga kaetud kroonid

24.09.02

Pealt lahtised kroonid

24.09.03

Stiliseeritud või fantaasiarikkad kroonid

24.09.04

Diadeemid

24.09.05

Üks kroon

24.09.06

Kaks või rohkem kui kaks krooni

24.09.07

Kroonid, mille harude tipus on kerad

24.09.08

Kroonid, mille ülaserv sarnaneb tornide või kindlusemüüri sakkidega

24.09.09

Kroonid, millel on kolm kolmnurkset haru

24.09.10

Kroonid, millel on rohkem kui kolm kolmnurkset haru

24.09.11

Nooleotsakujuliste harudega kroonid

24.09.12

Kroonid, millel on valdavalt lehtornamendid

24.09.13

Kroonid, mis tipnevad ristiga

24.09.14

Kroonid tähe, monogrammi või numbri(te)ga

24.09.16

Kroonid muu kirjaga

24.09.20

Kroonid inimeste või nende kehaosadega

24.09.21

Kroonid loomade või nende kehaosadega

24.09.22

Kroonid taimedega

24.09.23

Kroonid kaubaartiklite või tööstustoodetega

24.09.24

Kroonid muu kujutiselemendiga

24.09.25

Muud kroonid

 

 

24.11

EMBLEEMID, AMETIMÄRGID, TIITLITUNNUSED

24.11.01

Rooma embleemid, Vana-Rooma võimuembleem (liktor vitsakimbuga), valitsuskepid

24.11.03

Tiibadega sauad (Mercuriuse sau)

24.11.05

Kõverad kepid, karjasekepid, piiskopisauad

24.11.07

Neptuni kolmhargid

24.11.11

Ristiga kerad (riigiõunad)

24.11.13

Mitrad (kõrgvaimuliku kõrged peakatted)

24.11.14

Mercuriuse kiiver (tiibadega)

24.11.15

Taaveti täht

24.11.16

Küllusesarved

24.11.17

Hiina hea õnne sümbol (ruyi)

24.11.18

Märgid, joonistused või muud embleemi või ametitunnusena äratuntavad kujundelemendid

24.11.21

Tressid (auastme tunnusena), kokardid (v.a V-kujulised käiseembleemid 26.03.23)

24.11.25

Muud embleemid ja ametimärgid (k.a kuri silm, v.a madu ja karikas 03.11.01, madu ja sau 03.11.03, kotkad 03.07.01 ja tõrvikud 13.01.05)

 

 

24.13

RISTID

24.13.01

Kreeka rist, Andrease rist

24.13.02

Ladina rist, Antoniuse rist

24.13.03

Lorraine'i rist (patriarhirist), paavstirist

24.13.04

Malta rist (kaheksatipuline)

24.13.05

Kirjadest moodustatud ristid

24.13.09

Ristuvatest joontest moodustatud ristid

24.13.13

Ristid, mis sisaldavad kirja

24.13.14

Ristid, mille kõrval on kirjad

24.13.17

Ristid, mis sisaldavad kujutiselemente

24.13.21

Kiirte või kiirtepärjaga ristid

24.13.22

Ristid ringi või hulknurga sees

24.13.23

Ristid ruudu või ristküliku sees

24.13.24

Ristid muu kujundelemendi sees

24.13.25

Muud ristid

24.13.26 Poolikud ristid

 

 

24.15

NOOLED (k.a viskenooled)

24.15.01

Üks nool

24.15.02

Kaks noolt, kahe peaga nooled

24.15.03

Rohkem kui kaks noolt

24.15.05

Kidadega nooled

24.15.07

Nooled tähe, monogrammi või numbriga (numbritega)

24.15.08

Nooled muu kirjaga (v.a 24.15.17)

24.15.11

Nooled muu kujutiselemendiga (v.a 24.15.13 ja 24.15.15)

24.15.13

Nooled, mis moodustavad ringi, kaare või rõnga

24.15.15

Nooled, mis moodustavad muu geomeetrilise kujundi

24.15.17

Kirjadest moodustatud nooled

24.15.21

Noolepead (v.a nurgakujulised 26.03.23)

 

 

24.17

MÄRGID, TÄHISTUSED, SÜMBOLID

24.17.01

Kirjavahemärgid

24.17.02

Punktid

24.17.03

Asteriskid, tärnid

24.17.04

Hüüumärgid, küsimärgid

24.17.05

Matemaatikamärgid

24.17.06

Mitu matemaatikamärki

24.17.07

Matemaatikamärgid tähtede või numbritega

24.17.08

Lõpmatusesümbol

24.17.09

Muud matemaatikasümbolid

24.17.10

Noodikirjamärgid

24.17.11

Ainult viiulivõtmed

24.17.12

Noodid

24.17.13

Viiulivõtmed nootide ja noodijoonestikuga või ainult noodijoonestikuga

24.17.14

Muud noodikirjamärgid

24.17.15

Astronoomilised või astroloogilised märgid, sodiaagimärgid, mees- ja naissoomärgid

24.17.17

@-sümbol

24.17.18

Valuutasümbolid

24.17.19

Taaskasutusesümbol

24.17.20

Linnukesed (kontrollmärgendid)

24.17.21

Yin ja yang sümbol

24.17.22

Rahusümbol

24.17.23

Keelumärgid (v.a liiklusmärgid ja viidad 18.07)

24.17.24 Asukohamärgid

24.17.25

Muud märgid, tähistused või sümbolid

 

Viimati muudetud 15.01.2018