22 Pillid, muusikatarbed, kellad, kellukesed, kuljused, pildid, maalid, skulptuurid

PrintPDF Jaga

22.01

PILLID, MUUSIKATARBED

22.01.01

Löökpillid (v.a kellad ja kellukesed 22.03)

22.01.05

Puhkpillid, viled

22.01.06

Vaskpuhkpillid (v.a 22.01.07)

22.01.07

Jahisarved

22.01.08

Puupuhkpillid, torupillid

22.01.10

Klahvpillid (v.a akordionid 22.01.25)

22.01.11

Orelid

22.01.15

Keelpillid

22.01.16

Lüürad, harfid

22.01.21

Muusikatarbed ja pillide osad (k.a trummipulgad, poognad, helihargid, metronoomid, pillitoed, noodipuldid, pillikohvrid ja –kastid, taktikepid)

22.01.22

Helihargid

22.01.25

Muud pillid

 

 

22.03

KELLUKESED, KELLAD (v.a ajamõõteseadmed 17.01), KULJUSED

22.03.01

Kellukesed, kellad

22.03.05

Üks kelluke või kell

22.03.06

Kaks kellukest või kella

22.03.07

Kolm kellukest või kella

22.03.08

Rohkem kui kolm kellukest või kella

22.03.21

Kuljused

 

 

22.05

PILDID, MAALID, SKULPTUURID

22.05.01

Pildid, maalid

22.05.03

Kuulsad pildid või maalid

22.05.10

Inimest kujutavad skulptuurid

22.05.12

Naist kujutavad skulptuurid

22.05.13

Meest kujutavad skulptuurid

22.05.14

Last kujutavad skulptuurid

22.05.15

Inimeste rühma kujutavad skulptuurid

22.05.17

Ratsamonumendid, -skulptuurid

22.05.19

Loomi kujutavad skulptuurid

22.05.25

Muud skulptuurid (k.a abstraktsed)

 

Viimati muudetud 30.10.2013