Kuidas saada tööstusdisainilahendusele kaitset Euroopa Ühenduse disainilahendusesüsteemi kaudu

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahendust on võimalik registreerida Euroopa Ühenduse disainilahendusena, millel on kaitse kõikides Euroopa Liidu riikides, sh Eestis. Ühenduse disainilahendusi registreeritakse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) vastavalt Nõukogu määrusele nr 6/2002. Ühenduse disainilahendusele antud õiguskaitse laieneb automaatselt uutesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

Ühenduse disainilahenduse registreerimiseks on vaja esitada avaldus ning tasuda riigilõiv. Avalduse saab esitada eesti keeles paberkandjal või elektrooniliselt.

Registreerimisel kehtib registreerimis- ehk avaldussüsteem, mis tähendab, et amet kontrollib ainult taotlusega seotud vorminõudeid. Teiste nõuete, nagu uudsus ja eristatavus, täitmise eest vastutab taotleja ise.

Ühenduse disainilahendus annab taotlejale võimaluse esitada koondtaotlus, mis tähendab, et ühe taotluse ja ühe Locarno klassi raames võib taotleja esitada kogu tootesarja. Näiteks mööbli klassis võib ühte taotlusesse lisada kogu tootesarja alates vooditest kuni riiulite ja kirjutuslaudadeni.

Ühenduse registreerimata disain kehtib Euroopa Liidu territooriumil avalikustatud tööstusdisainilahendusele kolme aasta jooksul avalikustamise hetkest alates. Selle kehtivust pikendada ei ole võimalik. Avalikustamine tähendab disaini laiemale publikule kättesaadavaks tegemist Euroopa Liidu territooriumil. Ühenduse registreerimata disain annab selle omanikule õiguse takistada disainilahenduse kopeerimist. Kopeerimiseks ei loeta seda, kui sarnase disainilahenduse loonud autor ei olnud teadlik varem avalikustatud disainilahendusest. Ühenduse registreerimata disain peab vastama kõigile ühenduse registreeritud disainile esitatud nõuetele, kuid selle kohta ei pea esitama EUIPO-le registreerimistaotlust. Oluline on, et vaidluse korral peab autor olema suuteline tõestama oma autorsust. Ühenduse registreerimata disainilahendus on kasulik tihti muutuvate disainide kaitsmiseks, nagu näiteks moekaubad.

Ühenduse registreeritud ja registreerimata disaini erinevused seisnevad õiguskaitse ulatuses, kehtivuse ajas, esitatavates dokumentides ja õiguskaitse olemasolu tõestamise vajaduses. Ühenduse registreeritud disain annab selle omanikule ainuõiguse, kuid  registreerimata disain kaitseb vaid tahtliku kopeerimise eest. Disainilahenduse registreerimiseks tuleb esitada vastavad dokumendid, kuid tänu nendele dokumentidele on vaidluste tekkimise korral tihti ka lihtsam kaitse olemasolu ja autorsust tõendada. Registreerimata disaini õiguskaitse esmane kehtivusaeg on lühem ja seda pole võimalik pikendada.

Loe lisaks: Ühenduse disainilahenduse kaitsmine : Juhised

 

Viimati muudetud 08.10.2018