Kuidas saada oma leiutisele kaitset Eestis

PrintPDF Jaga

Leiutisele kaitse saamiseks tuleb Patendiametile esitada patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus ning tasuda ettenähtud riigilõivud. Õigus taotleda patenti või kasuliku mudeli registreerimist on leiutise autoril ja tema pärijal või õigusjärglasel. Kui leiutis on loodud lepingukohustuste või tööülesannete täitmisel, on õigus taotleda patenti või kasuliku mudeli registreerimist autoril või muul isikul vastavalt lepingule või töölepingule.

Taotluses peavad sisalduma järgmised põhidokumendid:

  • patendi või kasuliku mudeli saamise avaldus,
  • leiutiskirjeldus,
  • patendinõudlus või kasuliku mudeli nõudlus,
  • leiutise olemuse lühikokkuvõte nii eesti kui inglise keeles
  • ja vajaduse korral joonis(ed).

Nõuded dokumentide koostamiseks ja vormistamiseks on esitatud õigusaktides „Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord“ ja „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord“.

Viimati muudetud 02.12.2020