Kuidas saada kaubamärgile kaitset välisriikide ametite kaudu

PrintPDF Jaga

Kaubamärgi registreerimiseks välisriigis siseriikliku märgina tuleb esitada kaubamärgi registreerimise taotlus vastava riigi kaubamärgiametisse. Sellise taotluse abil saab kaubamärk õiguskaitse vastava riigi või riikide ühenduse territooriumil.

Selle mooduse kasutamise muudavad keeruliseks keelebarjäär, ametite erinevad menetlusnormid ning paljudes riikides kehtiv nõue, et sealse ametiga suhtlemiseks tuleb palgata kohalik esindaja. Seetõttu osutub tihti otstarbekamaks kasutada õiguskaitse saamiseks rahvusvahelisi registreerimissüsteeme: Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi või registreerimist Madridi kokkuleppe protokolli alusel.

Samas võib selline registreerimine olla taotleja jaoks kõige otstarbekam, näiteks kui soovitakse kaitset ainult ühes naaberriigis või kui tekib vajadus kohandada kaubamärki vastavalt kohalikule turule (näiteks kirillitsas kaubamärgi registreerimine võib olla vajalik üksnes Venemaal).

Varasemate identsete ja sarnaste registreeritud kaubamärkide olemasolu välisriigis on võimalik kontrollida välisriikide ametite veebilehtedelt. Paljude riikide kaubamärgiandmed on olemas ka otsinguvahendis TMview ja WIPO andmebaasis Global Brand

 

 

 

 

Viimati muudetud 24.03.2017