Kuidas saada kaubamärgile kaitset rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi kaudu

PrintPDF Jaga

Eesti on liitunud Madridi protokolli nimelise rahvusvahelise lepinguga, mis võimaldab kaubamärgi rahvusvahelist registreerimist ühe taotluse abil paljudes eri riikides üle maailma. Süsteemi haldab Šveitsis Genfis asuv Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (World Intellectual Property Organization ehk WIPO).

Madridi süsteem annab kaubamärgiomanikule võimaluse kaitsta kaubamärki paljudes riikides, esitades ühe taotluse oma riigi või regiooni ameti ehk päritoluameti kaudu. Sel viisil registreeritud kaubamärgil on võrdsed õigused iga riigi ametisse vahetult esitatud kaubamärgitaotluse või seal tehtud registreeringuga. Tänu Madridi süsteemile on märgi hilisem haldamine lihtsam, kuna ühe menetluse abil on võimalik teha muudatusi või pikendada märgi kehtivust kõigis riikides, kus märk sai õiguskaitse. Uutes riikides on võimalik kaitset taotleda nende hilisema märkimise teel.

Taotlus tuleb esitada WIPO-le taotleja päritoluameti (Eesti Patendiameti või Euroopa ameti EUIPO) vahendusel. Selleks on vajalik sama kaubamärgi taotluse või registreeringu (põhitaotluse või -registreeringu) olemasolu päritoluametis. Rahvusvahelise taotluse andmed peavad olema kooskõlas põhitaotluse või -registreeringu andmetega:

  • kaubamärk peab olema identne;
  • taotleja andmed peavad olema samad;
  • rahvusvahelise taotluse kaupade ja/või teenuste loetelu ei tohi olla laiem kui põhitaotluses või -registreeringus.

Eesti Patendiameti kaudu esitatav taotlus tuleb täita inglise keeles vormil MM2 (plangid: WIPO veebilehel). Juhised taotluse täitmiseks on esitatud kaubamärgimääruses.

Rahvusvaheline registreering sõltub põhitaotlusest või -registreeringust viie aasta jooksul rahvusvahelise registreeringu kuupäevast arvates. See sõltuvus tähendab, et rahvusvahelisest registreeringust tulenev õiguskaitse ei kehti enam juhul, kui põhitaotlust ei registreerita või kui põhiregistreering enam ei kehti.

Madridi süsteemi kaudu võib ka Eestis kaubamärgile kaitset taotleda mõne teise Madridi protokolli lepinguosalise ameti vahendusel. See on üks võimalus välismaal asuvatele või seal tegutsevatele ettevõtetele kaubamärgi kaitsmiseks Eestis.

Rahvusvahelise taotluse lõiv sõltub riikidest, kus kaitset soovitakse, ja nende arvust. Täpse summa teadasaamiseks tuleb kasutada lõivukalkulaatorit. Sisestades sinna nõutavad andmed ja märkides riigid või regioonid, kus soovitakse kaubamärki kaitsta, arvutab kalkulaator välja summa šveitsi frankides. Lisaks tuleb päritoluametile maksta taotluse edastamise lõiv.

Taotleja võib nimetada endale esindaja suhtlemiseks päritoluameti ja WIPO-ga. Esindaja määramine rahvusvahelise taotluse vormil volitab teda suhtlemiseks ainult WIPO-ga, samas võib kaitse andmisest keeldumise puhul tekkida vajadus määrata veel esindajaid, kes esindavad taotlejat riikides või regioonides, kus kaitset taotletakse. Sellisel juhul kohaldatakse esindaja määramisele kohalikke nõudeid.

Rahvusvahelise registreerimise menetlus on kujutatud menetlusskeemidel.

Madridi süsteemi reeglid ja juhised taotluse ning muude dokumentide täitmiseks ja esitamiseks on esitatud järgmistes juhendites:

 

WIPO on-line-teenused:

Madrid Monitor– WIPO-s registreeritud ja WIPO-sse registreerimiseks esitatud kaubamärkide andmebaas;

MPM ehk Madrid Portfolio Manager Madridi süsteemi portfelli haldaja on veebiteenus, mis võimaldab rahvusvaheliste registreeringute omanikele ja nende esindajatele juurdepääsu oma rahvusvaheliste kaubamärkide portfellidele;

MGS ehk Madrid Goods & Services Manager kaupade ja teenuste haldaja on abivahend kaupade ja teenuste loetelude koostamiseks rahvusvahelises taotluses.

 

WIPO uudised:

Madrid Highlights – Madridi süsteemi arengusuundi tutvustav WIPO kvartalikiri.

 

Viimati muudetud 05.06.2018