Kuidas saada kaubamärgile kaitset rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi kaudu

PrintPDF Jaga

Eesti on liitunud Madridi protokolli nimelise rahvusvahelise lepinguga, mis võimaldab kaubamärgi rahvusvahelist registreerimist ühe taotluse abil paljudes riikides üle maailma. Süsteemi haldab Šveitsis Genfis asuv Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (World Intellectual Property Organization ehk WIPO).

Madridi süsteem annab kaubamärgiomanikule võimaluse kaitsta kaubamärki paljudes riikides, esitades ühe taotluse oma riigi või regiooni ameti ehk päritoluameti kaudu. Sel viisil registreeritud kaubamärgil on võrdsed õigused iga riigi ametisse vahetult esitatud kaubamärgitaotluse või seal tehtud registreeringuga. Tänu Madridi süsteemile on märgi hilisem haldamine lihtsam, kuna ühe menetluse abil on võimalik teha muudatusi või pikendada märgi kehtivust kõigis riikides, kus märk sai õiguskaitse. Uutes riikides on võimalik kaitset taotleda nende hilisema märkimise teel.

Taotlus tuleb esitada WIPOle taotleja päritoluameti (Eesti Patendiameti või Euroopa ameti EUIPO) vahendusel. Selleks on vajalik sama kaubamärgi taotluse või registreeringu (põhitaotluse või -registreeringu) olemasolu päritoluametis. Rahvusvahelise taotluse andmed peavad olema kooskõlas põhitaotluse või -registreeringu andmetega:

  • kaubamärk peab olema identne;
  • taotleja andmed peavad olema samad;
  • rahvusvahelise taotluse kaupade/teenuste loetelu ei tohi olla laiem kui põhitaotluses või põhiregistreeringus.

Taotluse maksumus sõltub riikidest, kus kaitset soovitakse ja nende arvust. Täpse summa teada saamiseks tuleb kasutada lõivukalkulaatorit. Sisestades sinna nõutavad andmed ja märkides riigid või regioonid kus soovitakse kaubamärki kaitsta, saab tulemuseks summa Šveitsi frankides. Lisaks tuleb päritoluametile maksta taotluse edastamise lõiv.

Eesti Patendiameti kaudu esitatav taotlus tuleb esitada inglise keeles Madrid eFilingu portaali kaudu või täita vorm MM2. Juhised taotluse täitmiseks sisalduvad kaubamärgimääruses. Madridi süsteemis on nõutav kaubamärgi graafiline kujutamine, seega heli- või videofaili kujul esitatud kaubamärkide suhtes rahvusvahelist taotlust esitada ei saa.

Rahvusvaheline registreering sõltub põhitaotlusest või -registreeringust viie aasta jooksul rahvusvahelise registreeringu kuupäevast arvates. See sõltuvus tähendab, et rahvusvahelisest registreeringust tulenev õiguskaitse ei kehti enam juhul, kui põhitaotlust ei registreerita või kui põhiregistreering enam ei kehti.

Madridi süsteemi kaudu võib ka Eestis kaubamärgile kaitset taotleda mõne teise Madridi protokolli lepinguosalise ameti vahendusel. See on üks võimalus välismaal asuvatele või seal tegutsevatele ettevõtetele kaubamärgi kaitsmiseks Eestis.

Taotleja võib nimetada endale esindaja suhtlemiseks päritoluameti ja WIPOga. Esindaja määramine rahvusvahelise taotluse vormil volitab teda suhtlemiseks WIPOga, samas võib kaitse andmisest keeldumise puhul tekkida vajadus määrata veel üks või mitu esindajat, kes esindavad taotlejat riikides või regioonides, kus kaitset taotletakse. Sellisel juhul kohaldatakse esindaja määramisele kohalikke nõudeid.

Rahvusvahelise registreerimise menetlus on kujutatud menetlusskeemidel.

 

Madridi süsteemi reeglid ja juhised taotluse ning muude dokumentide täitmiseks ning esitamiseks sisalduvad järgmistes juhendites:

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli reeglistik (uuendatud 01.11.2021)
 (Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks);

Madridi süsteemi lõivude loetelu (Schedule of Fees);

Madridi protokolli kohase märkide rahvusvahelise registreerimise juhend (ajakohastatud 2021. aastal) (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Protocol);

Haldusjuhend (uuendatud 01.02.2021) (Administrative Instructions for the Application of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks).

 

WIPO e-teenused:

Madrid Monitor – WIPOs registreeritud ja registreerimiseks esitatud kaubamärkide andmebaas;

Madrid Portfolio Manager – veebiteenus, mis võimaldab rahvusvaheliste registreeringute omanikele ja nende esindajatele juurdepääsu oma rahvusvaheliste kaubamärkide portfellile ja WIPO e-teenustele;

MGS ehk Madrid Goods & Services Manager – abivahend rahvusvahelises taotluses kaupade ja teenuste loetelude koostamiseks, et taotluse menetlemine WIPOs ei takerduks vigase loetelu tõttu.

 

WIPO uudised:

Madrid Highlights – Madridi süsteemi arengusuundi tutvustav WIPO infokiri.

 

Viimati muudetud 06.12.2021