Kuidas saada kaubamärgile kaitset Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi kaudu

PrintPDF Jaga

Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi abil saab taotleda kaubamärgile õiguskaitset kogu Euroopa Liidus tervikuna, s.t õiguskaitse hakkab kehtima muu hulgas ka Eesti territooriumil. Euroopa Liidu laienemise korral laieneb kaubamärgi õiguskaitse automaatselt uutesse liikmesriikidesse.

Taotlus võib olla eestikeelne, see tuleb esitada Hispaanias Alicantes asuvasse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametisse (EUIPO). Taotluse võib esitada paberil või elektrooniliselt EUIPO veebilehel (e-filing).
Soovitav on eelistada elektroonilist taotlust, kuna see on pabertaotlusest odavam ja mugavam (lõivude info).

Euroopa Liidu kaubamärkide registreerimisel kehtivad kaubamärgile samad nõuded, mida on kirjeldatud peatükkide „Milline tähis ei sobi kaubamärgiks“ ja „Varasemad õigused ja otsingud“ all ehk kaubamärgi registreerimise absoluutsed ja suhtelised keeldumisalused, mis on sätestatud Nõukogu määruses nr 207/2009.

Euroopa Liidu kaubamärgi õiguskaitse ühtsus kogu Euroopa Liidus tähendab seda, et kui kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus ilmneb kas või ühes liikmesriigis, siis märki ei registreerita. Varasemate õiguste hulka kuuluvad kõigis liikmesriikides varem kehtima hakanud õigused, k.a liikmesriikide riigisisesed varasemad kaubamärgid, mille omanikud saavad vaidlustada Euroopa Liidu kaubamärkide registreerimist. Varasemate märkide kohta saab teha otsinguid andmebaasis TMView, mille andmed pärinevad EUIPO andmebaasist ja Euroopa Liidu liikmesriikide riigisisestest andmebaasidest. Lisaks on sellega liitunud mitmed riigid, kes ei kuulu Euroopa Liitu. 

Enne taotluse esitamist on oluline hästi läbi mõelda kaubad ja teenused, mille tähistamiseks kaubamärgile kaitset soovitakse, kuna pärast taotluse vastuvõtmist kaupu ja teenuseid taotlusesse juurde lisada ei saa. Taotluslõivu suurus oleneb taotluses esitatud kauba- ja/või teenusklasside arvust (lõivude info).
Kaupade ja teenuste klassifitseerimisel saab abi andmebaasist TMclass

Isikud, kellel ei ole alalist asu- või tegevuskohta ega tegutsevat ettevõtet Euroopa Liidus, peavad EUIPO-ga suhtlemiseks määrama kutselise esindaja, v.a taotluse esitamiseks.

Taotluse menetlus EUIPO-s ja vaidlustamise võimalused on kujutatud menetlusskeemidel.

Vaata lisaks: Euroopa Liidu kaubamärgi kaitsmine : Juhised

Viimati muudetud 08.10.2018