Kuidas saada kaubamärgile kaitset Eestis

PrintPDF Jaga

Kaubamärgi õiguskaitse Eestis sobib kõige paremini ettevõtjatele, kes vähemalt esialgu kavandavad äritegevust üksnes Eesti piires.

Õiguskaitse saamiseks Eestis tuleb esitada Patendiametile kaubamärgi registreerimise avaldus eesti keeles. Avaldust saab esitada elektroonilise portaali kaudu või täites arvuti- või masinakirjas avalduse plangi, mille saab välja trükkida ning tuua või saata Patendiameti vastuvõttu. Faksi teel esitatud taotluse originaaldokumendid tuleb esitada hiljemalt kahe kuu jooksul. Taotluse võib tuua ka ööpäevaringselt avatud postkasti, kus fikseeritakse saabumise kuupäev.

Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast avalduse esitamist.

Kaubamärgi registreerimise avaldus võib sisaldada ühte kaubamärki. Kui soovitakse eraldi õiguskaitset kaubamärgi erinevatele variantidele, tuleb esitada mitu avaldust.  

Kaubamärkide registreerimisega seotud asju võib ajada patendivolinike kaudu või teha seda iseseisvalt. Isikud, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peavad volitama oma esindajaks patendivoliniku, v.a taotluse esitamiseks.

Enne taotluse esitamist on oluline hästi läbi mõelda kaubad ja teenused, mille tähistamiseks kaubamärgile kaitset soovitakse, kuna pärast taotluse vastuvõtmist kaupu ja teenuseid taotlusesse juurde lisada ei saa. Taotluslõivu suurus oleneb taotluses esitatud kauba- ja/või teenusklasside arvust. Kaupade ja teenuste klassifitseerimisel saab abi andmebaasist TMclass

Kaubamärgi registreerimise taotluses esitatavad dokumendid:

Kaubamärgi registreerimise taotluse ja teiste Patendiametile esitatavate dokumentide sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord on sätestatud kaubamärgimääruses.

Taotleja jaoks on väga oluline jälgida menetluse käigus taotluse parandamiseks ja täiendamiseks ning riigilõivude maksmiseks antavaid tähtaegu. Nende eiramine viib taotluse menetluse lõpetamiseni. Kaubamärgi registreeringu tegemise juures on oluline teada, et kui andmeid riigilõivu tasumise kohta ei esitata tähtpäevaks, loetakse taotlus tagasivõetuks. Vastavate teadete kättesaamiseks tuleb Patendiametile teatada õiged kontaktandmed.

Samas on kaubamärgile õiguskaitse taotlejal õigus tagasivõetuks lugemise korral nõuda menetluse taastamist, kui seaduses ette nähtud toimingud jäid tegemata vääramatu jõu või taotlejast või tema esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu. Silmas tuleb pidada, et menetluse taastamise nõuet saab esitada 6 kuu jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.

Kaubamärgi registreerimise otsuse kohta avaldatakse teade Patendiameti ametlikus väljaandes "Eesti Kaubamärgileht". Kahe kuu jooksul avaldamise kuupäevast alates võib asjast huvitatud isik registreerimise otsuse vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis.

Taotluse menetlus Patendiametis ja vaidlustamise võimalused on kujutatud menetlusskeemidel.

Viimati muudetud 24.03.2017