Kuidas saada kaubamärgile kaitset Eestis

PrintPDF Jaga

Seotud teemad

Kaubamärgi õiguskaitse Eestis sobib kõige paremini ettevõtjatele, kes vähemalt esialgu kavandavad äritegevust üksnes Eesti piires.

Õiguskaitse saamiseks Eestis tuleb esitada Patendiametile kaubamärgi registreerimise avaldus eesti keeles. Avaldust saab esitada elektroonilise portaali kaudu või täites arvutikirjas kaubamärgi registreerimise avalduse plangi, mille saab välja trükkida ning tuua või saata Patendiameti vastuvõttu. Taotluse võib tuua ka ööpäevaringselt avatud postkasti, kus fikseeritakse saabumise kuupäev. Kaubamärgitaotluse esitamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast avalduse esitamist. Kui riigilõiv tasutakse ilma unikaalse viitenumbrita, tuleb esitada riigilõivu tasumise andmed.

Kaubamärgi registreerimise avaldus võib sisaldada ühte kaubamärki. Kui soovitakse eraldi õiguskaitset kaubamärgi eri variantidele, tuleb esitada mitu avaldust.  

Kaubamärgi registreerimisega seotud asju võib ajada patendivoliniku kaudu või teha seda iseseisvalt. Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku, v.a taotluse esitamiseks.

Enne taotluse esitamist on oluline hästi läbi mõelda kaubad ja teenused, mille tähistamiseks kaubamärgile kaitset soovitakse, kuna pärast taotluse vastu võtmist kaupu ega teenuseid taotlusesse juurde lisada ei saa. Taotluslõivu suurus oleneb taotluses esitatud kauba- ja teenusklasside arvust. Kaupade ja teenuste klassifitseerimisel saab abi andmebaasist TMclass

Kaubamärgi registreerimise taotluse ja teiste Patendiametile esitatavate dokumentide sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord on sätestatud kaubamärgimääruses.

Taotleja jaoks on väga oluline jälgida menetluse käigus taotluse parandamiseks ja täiendamiseks ning riigilõivude maksmiseks antavaid tähtaegu. Nende eiramine viib taotluse menetluse lõpetamiseni. Vastavate teadete kättesaamiseks tuleb Patendiametile teatada õiged kontaktandmed.

Samas on kaubamärgile õiguskaitse taotlejal õigus tagasivõetuks lugemise korral nõuda menetluse taastamist. Silmas tuleb pidada, et menetluse taastamise nõuet saab esitada kuue kuu jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.

Kaubamärgi registreerimise otsuse kohta avaldatakse teade Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht. Kahe kuu jooksul avaldamise kuupäevast alates võib asjast huvitatud isik registreerimise otsuse vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Varasemate õiguste omanikud peaksid jälgima Kaubamärgilehes avaldatavaid registreerimise otsuse teateid ja esitama vaidlustusavalduse, kui Patendiamet on otsustanud registreerida märgi, mis rikub nende varasemaid õigusi.

Taotluse menetlus Patendiametis ja vaidlustamise võimalused on kujutatud menetlusskeemidel.

Vaata ka: Kaubamärk: Kuidas kaitsta kaubamärki (voldik, 20 256 kB)
     
             Taotluse koostamisel jälgi ka keelekasutust!
                 Eesti kaubamärgi kaitseks
                 Kui kaua kestab kaubamärgi ekspertiis?

 

 

Viimati muudetud 04.03.2022