Koostöö uudised 2019

PrintPDF Jaga

Patendiamet uuendas e-teenuseid

18.12.2019

Eesti Patendiamet uuendas EUIPO Euroopa koostööprogrammi toel oma e-teenuste tehnoloogiabaasi, suurendades nende funktsionaalsust ja jõudlust. See täiendus on veel üks samm, mis näitab direktiivi (EL) 2015/2436 edukat rakendamist ja EL-i andmekaitsemääruse (GDPR) järgimist Eestis.

EUIPO viib oma koostööpartnerite abiga ellu viit suurt Euroopa koostööprojekti, mille peamine eesmärk on kogu Euroopa Liidu intellektuaalomandiametitele kaasaegseid tööriistu ja teenuseid pakkuda.

Patendiamet digiteeris Euroopa koostööprojekti raames 55 000 toimikut

18.11.2019

Patendiamet on edukalt lõpule viinud enda osa Euroopa koostööprojektis „ECP5: ajalooliste failide digiteerimine ja dokumentide sildistamine”.

EUIPO Euroopa koostööprojekti eesmärk on digiteerida paberkandjal toimikud kogu ELi intellektuaalomandibüroodes, et võimaldada lihtsat ja kiiret juurdepääsu kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste dokumentidele ja andmetele.

Nüüdseks on üle 55 000 toimiku digiteeritud ja enam kui 2000 otsuse info jäädvustatud. Eesti alustas projekti elluviimist 2019. aasta aprillis ja lõpetas 11. novembril 2019, kaks kuud enne tähtaega.

Patendiamet on viies amet, kes on digiteerimisprojekti lõpule viinud. Kolmes ametis on töö veel pooleli, digiteeritud toimikute koguarv on hetkel 400 000.

Projekti põhieesmärk on toetada osalevaid ameteid paberivaba töökeskkonna loomisel ning aidata huvilistel intellektuaalomandiametitega digitaalselt suhelda.

Kokku teevad EUIPO ja selle partnerid koostööd viie peamise Euroopa koostööprojekti alal, mille eesmärk on pakkuda intellektuaalomandiametitele nüüdisaegseid tööriistu ja teenuseid.

llmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 4-2019

13.11.2019

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 4-2019. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel.

 • Patendiameti töö vastab kvaliteedistandardile
 • TMview uus beetaversioon
 • Vaatluskeskuse aruanne ja uuringud
 • IO õigusrikkumiste kohtupraktika vahendustegevuse kohta
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-307/17
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-43/18
 • EUIPO apellatsioonikoja otsus R530/2019-2

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel  ja trükisena saadaval vastuvõtus.

Ecuador ühines DesignView’ga

11.11.2019

Alates 11. novembrist 2019 on DesingnView'sse lisatud Ecuadori riikliku intellektuaalõiguste ameti (SENADI) disainide andmed.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 70-ni.
Rohkem kui 2600 SENADI tööstusdisainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu rohkem kui 14,8 miljonile disainile.
Alates DesignView avamisest 19. novembril 2012 on andmebaasis tehtud üle 5,1 miljoni otsingu 163 riigist, enim Ühendkuningriigist, Saksamaalt ja Hiinast.
SENADI integreerimine DesignView'sse on Euroopa Komisjoni loodud ja EUIPO läbiviidava Ladina-Ameerika programmi IP Key konkreetne tulemus.

Rohkem infot saab veebilehtedelt www.tmdn.org ja www.ipkey.eu.

Liechtenstein ühines TMview'ga

21.10.2019

Alates 21. oktoobrist 2019 on TMview'sse lisatud Liechtensteini Vürstiriigi valitsuse majandusosakonna Intellektuaalomandibüroo (AVW-LLV) kaubamärkide andmed.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 71-ni. Rohkem kui 7400 AVW-LLV kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu peaaegu 55,1  miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud rohkem kui 62,5 miljonit otsingut 169 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Hiinast ja Saksamaalt.

AVW-LLV liitumine TMview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Rohkem infot www.tmdn.org.

Aafrika Intellektuaalomandi Organisatsioon ühineb TMview’ga

01.10.2019

Alates 1. oktoobrist 2019 on TMview'sse lisatud Aafrika Intellektuaalomandi Organisatsiooni (OAPI) kaubamärkide andmed.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 70-ni. Rohkem kui 26 000 kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu enam kui 54,8 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud rohkem kui 61,5 miljonit otsingut 169 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Hiinast ja Saksamaalt.

OAPI liitumine TMview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti  rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Rohkem infot www.tmdn.org.

Eesti Patendiameti töö vastab ISO 9001: 2015 standardile

23.09.2019

Eesti Patendiamet on edukalt läbinud välisauditi, mis tõendab kvaliteedijuhtimissüsteemi (QMS) rakendamist vastavalt ISO 9001: 2015 standardile. Auditi viis 2019. aasta 16., 17. ja 18. septembril läbi sertifitseerimisettevõte METROSERT.

Sertifitseerimine on läbi viidud EUIPO Euroopa koostööprojektide raames.

Uus videoklipp kaubamärgi kaitsmisest

17.09.2019

Koostöös EUIPO-ga on valminud videoklipp, kus Eesti eduka ettevõtte Cleveroni näitel selgitatakse, kas, miks ja kuidas saada endale vajalik kaubamärk.

llmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 3-2019

12.09.2019

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 3-2019. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel.

 •  Konverents IP Horizon
 • EUIPOs on vastu võetud kaks miljonit kaubamärgitaotlust
 • Kohtupraktika ülevaade
 • eAppeali uuendatud versioon
 • Kaupade ja teenuste ülipikad loetelud
 • Madridi süsteemi uudised
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-278/18
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-277/18

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtus.

Tšiili ühines DesignView'ga

22.07.2019

Alates 22. juulist 2019 on DesingnView'sse lisatud Tšiili tööstusomandi ameti riikliku instituudi (INAPI) disainide andmed.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 69-ni.
Rohkem kui 4500 INAPI tööstusdaisainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu rohkem kui 14,7 miljonile disainile.
Alates DesignView avamisest 19. novembril 2012 on andmebaasis tehtud üle 4,8 miljoni otsingu 163 riigist, enim Ühendkuningriigist, Saksamaalt ja Hiinast.
INAPI integreerimine DesignView'sse on Euroopa komisjoni loodud ja EUIPO läbiviidava Ladina-Ameerika programmi IP Key konkreetne tulemus.

Rohkem infot saab veebilehtedelt www.tmdn.org ja www.ipkey.eu.

llmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 2-2019

13.06.2019

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 2-2019. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • Uuring ettevõtte arengu ja IO õiguskaitse seose kohta;
 • Uue põlvkonna menetlusjuhendid;
 • Locarno klassifikatsiooni 12. redaktsioon;
 • Madridi süsteemi uudised;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-7/18;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-802/17.

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtus.

Laos ühines TMview' ja DesignView'ga

10.06.2019

Alates 5. juunist 2019 on TMview'sse ja DesignView'sse lisatud Laose Demokraatliku Rahvavabariigi intellektuaalomandiameti (LAO DIP) kaubamärkide ja disainide andmed.

Viimase laienemise tulemusena on nii TMview’s kui DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 69-ni.

Rohkem kui 46 000 LAO DIP-i kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu rohkem kui 53,3 miljonile kaubamärgile ja 491 disaini lisandumisega on Desingview’s nüüd juurdepääs rohkem kui 14,5 miljonile disainile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud rohkem kui 51,2 miljonit otsingut 169 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Hiinast ja Saksamaalt. Alates DesignView käikuminekust 19. novembril 2012 on tehtud peaaegu 4,4 miljonit otsingut 169 riigist, enim Ühendkuningriigist, Saksamaalt ja Hiinast.

LAO DIP-i integreerimine TMview'sse ja DesignView'sse on Euroopa komisjoni loodud ja EUIPO läbiviidava ARISE+IPR programmi konkreetne tulemus.

Rohkem infot http://www.tmdn.org/ ja https://euipoeuf.eu/en/ariseplusipr

Kambodža ühines Designview’ga

10.06.2019

Alates 5. juunist 2019 on Designview’sse lisatud Kambodža tööstus- ja käsitööministeeriumi (MIH) disainide andmed.

Viimase laienemise tulemusena on Designview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 68-ni. Kambodža MIH 693 disaini lisandumisega pakub Desingview nüüd juurdepääsu rohkem kui 14,5 miljonile disainile.

Alates Designview käikuminekust 19. novembril 2012 on tehtud peaaegu 4,4 miljonit otsingut 169 riigist, enim Ühendkuningriigist, Saksamaalt ja Hispaaniast.

Kambodža MIH integreerimine DesignView'sse on Euroopa komisjoni loodud ja EUIPO läbiviidava ARISE+IPR programmi konkreetne tulemus.

Rohkem infot http://www.tmdn.org/ ja https://euipoeuf.eu/en/ariseplusipr.

Ilmus teabeleht kaubamärgi õigusreformist Euroopa Liidus ja Eestis

07.05.2019

Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti koostöös ilmus „Kaubamärgi õigusreform Euroopa Liidus ja Eestis“.

Teabelehes on kirjas peamised tehtud muudatused.

llmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 1-2019

19.03.2019

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 1-2019. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • jõustuvad olulised seaduste muudatused;
 • avalik arutelu ELi disainikaitse õigusaktide teemal;
 • kaupade samaliigilisust puudutavad muudatused;
 • rahvusvahelise registreeringu jagamise ja liitmise võimalus;
 • üldkohtu otsus kohtuasjas T-644/17;
 • üldkohtu otsus kohtuasjas T-759/17;
 • EUIPO apellatsioonikoja otsus R157/2018-2.

 Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtus.

Monaco ühineb TMview'ga

25.01.2019

Alates 28. jaanuarist 2019 on TMview'sse lisatud Monaco tööstusomandiameti (MCIPO) kaubamärkide andmed.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 69-ni. Rohkem kui 16 000 kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu peaaegu 52,6 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud peaaegu 51,2 miljonit otsingut 166 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Hiinast ja Saksamaalt.

MCIPO liitumine TMview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti  rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Rohkem infot www.tmdn.org.

Brunei ühineb TMview ja DesignView’ga

22.01.2019

Alates 23. jaanuarist 2019 on TMview'sse ja DesignView'sse lisatud Brunei intellektuaalomandiameti (BruIPO) kaubamärkide ja disainide andmed.

Viimase laienemise tulemusena on nii TMview’s kui DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 68-ni.

Rohkem kui 46 000 BruIPO kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu rohkem kui 52,5 miljonile kaubamärgile ja 190 disaini lisandumisega on Desingview’s nüüd juurdepääs rohkem kui 14,4 miljonile disainile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud rohkem kui 51,2 miljonit otsingut 166 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Hiinast ja Saksamaalt. Alates DesignView käikuminekust 19. novembril 2012 on tehtud peaaegu 4,4 miljonit otsingut 163 riigist, enim Ühendkuningriigist, Saksamaalt ja Hiinast.

BruIPO liitumine TMview ja Designview’ga on Euroopa komisjoni ja EUIPO Kagu-Aasia eriprogrammi otsene tulemus.

Rohkem infot www.tmdn.org ja www.ipkey.eu

 

 

Viimati muudetud 17.04.2020