Koostöö uudised 2018

PrintPDF Jaga

Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 4-2018

27.11.2018

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 4-2018. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • EUIPO uus tegevdirektor;
 • pahavara sisaldavate ja autoriõigust rikkuvate veebilehtede tuvastamine ning analüüs;
 • ühenduse disainilahenduse prioriteedinõude kontroll;
 • uus autentimiskord WIPO veebilehel;
 • Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-547/17P;
 • üldkohtu otsus kohtuasjas T-184/17;
 • EUIPO apellatsioonikoja otsus R2661/2017-5.

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel  ja trükisena saadaval vastuvõtus.


Ilmunud on "Rahvusvaheline kaubamärk Madridi süsteemi alusel. Juhised" e-raamatuna

19.11.2018

Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti koostöös ilmunud "Rahvusvaheline kaubamärk Madridi süsteemi alusel. Juhised" on nüüd saadaval ka e-raamatuna formaadis e-pub.

Juhised käsitlevad märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi, mis võimaldab kaubamärki kaitsta rahvusvaheliselt ühe taotluse abil. Madridi süsteem, mis loodi 1891. aastal, toimib vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppele ja märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile.

Juhised on abiks kaubamärgitaotlejatele ja -omanikele või nende esindajatele kaubamärgile õiguskaitse taotlemisel Madridi protokolli alusel Eesti Patendiameti või Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti vahendusel ning rahvusvahelise kaubamärgi registreeringu hilisemal haldamisel.

Patendiameti e-raamatud on tasuta allalaadimiseks.


Costa Rica ühines TMview ja DesignView'ga

23.10.2018

Alates 22. oktoobrist 2018 on TMview'sse ja DesignView'sse lisatud Costa Rica registrikeskuse (RNPCR) kaubamärkide ja disainide andmed.

Viimase laienemise tulemusena on nii TMview’s kui DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 68-ni.

Rohkem kui 275 000 RNPCR-i kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu rohkem kui 51,9 miljonile kaubamärgile ja rohkem kui 1700 disaini lisandumisega on Desingview’s nüüd juurdepääs rohkem kui 14,1 miljonile disainile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud rohkem kui 47,4 miljonit otsingut 166 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Hiinast ja Saksamaalt. Alates DesignView käikuminekust 19. novembril 2012 on tehtud rohkem kui 4 miljonit otsingut 163 riigist, enim Ühendkuningriigist, Saksamaalt ja Hiinast.

RNPCR-i liitumine TMview ja Designview’ga on Euroopa komisjoni ja EUIPO Ladina-Ameerika eriprogrammi otsene tulemus.

Rohkem infot vaata www.tmdn.org ja www.ipkey.eu


Ilmunud on "Rahvusvaheline kaubamärk Madridi süsteemi alusel. Juhised"

18.10.2018

Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti koostöös on ilmunud "Rahvusvaheline kaubamärk Madridi süsteemi alusel. Juhised".

Juhised käsitlevad märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi, mis võimaldab kaubamärki kaitsta rahvusvaheliselt ühe taotluse abil. Madridi süsteem, mis loodi 1891. aastal, toimib vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppele ja märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile.

Juhised on abiks kaubamärgitaotlejatele ja -omanikele või nende esindajatele kaubamärgile õiguskaitse taotlemisel Madridi protokolli alusel Eesti Patendiameti või Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti vahendusel ning rahvusvahelise kaubamärgi registreeringu hilisemal haldamisel.

Raamatut saab lugeda pdf-formaadis ja html-versioonis Patendiameti veebilehelt ning paberil, mida saab Patendiameti vastuvõtust.


"Ühenduse disainilahenduse kaitsmine. Juhised" nüüd ka e-raamatuna

15.10.2018

"Ühenduse disainilahenduse kaitsmine. Juhised" ilmus nüüd ka e-raamatuna formaadis e-pub.

Käesolevad juhised käsitlevad ühenduse disainilahenduse süsteemi, mis võimaldab ühe taotluse esitamisega saada disainilahendusele õiguskaitse, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil. Väljaanne on suures osas praktilise suunitlusega, mõeldud eelkõige ettevõtjatele, kes tahavad kaitsta oma disainilahendust Euroopa Liidu tasandil, plaanivad esitada ühenduse disainilahenduse taotlust või on juba ühenduse disainilahenduse omanikud.

Patendiameti e-raamatud on tasuta allalaadimiseks.


Ilmunud on „Euroopa Liidu kaubamärgi kaitsmine. Juhised“

15.10.2018

Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti koostöös on ilmunud „Euroopa Liidu kaubamärgi kaitsmine. Juhised“.

Käesolevates juhistes käsitletakse Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi, mis võimaldab ühe taotluse esitamisega saada õiguskaitse kaubamärgile, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil. Väljaanne on suures osas praktilise suunitlusega, olles mõeldud eelkõige ettevõtjatele, kes tahavad kaitsta oma kaubamärki Euroopa Liidu tasandil, plaanivad esitada ELi kaubamärgi taotlust või on juba ELi kaubamärgi omanikud.

Raamatut saab lugeda pdf-vormingus ja html-versioonis Patendiameti veebilehelt ja paberil, mida saab Patendiameti vastuvõtust.  


Ilmunud on "Ühenduse disainilahenduse kaitsmine. Juhised"

01.10.2018

Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti koostöös on ilmunud „Ühenduse disainilahenduse kaitsmine. Juhised“.

Käesolevad juhised käsitlevad ühenduse disainilahenduse süsteemi, mis võimaldab ühe taotluse esitamisega saada disainilahendusele õiguskaitse, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil. Väljaanne on suures osas praktilise suunitlusega, mõeldud eelkõige ettevõtjatele, kes tahavad kaitsta oma disainilahendust Euroopa Liidu tasandil, plaanivad esitada ühenduse disainilahenduse taotlust või on juba ühenduse disainilahenduse omanikud.

Raamatut saab lugeda pdf-vormingus Patendiameti veebilehelt ja paberil, mida saab Patendiameti vastuvõtust.


Menetlustarkvara Back Office'i täiustatud versioon on kasutuses

17.09.2018

Patendiametis võeti kasutusele Back Office'i täiustatud versioon. Back Office'i uuendamine on EUIPO ja tema partnerite Euroopa koostöö raames aset leidnud töö tulemus.

Süsteemi on lisatud mitmeid funktsiooniuuendusi, mis suurendavad tarkvara tõhusust, vähendavad ekspertide töökoormust ja parendavad lõppkasutajate kogemusi.


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 3-2018

05.09.2018

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 3-2018. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel.

 • ELi kaubamärgi ja ühenduse disaini aruanded 2010 - 2017
 • Kaubamärgi ja geograafilise tähise teemaline konverents EUIPOs
 • Omandatud eristusvõime õigel moel tõendamine EUIPOs
 • Euroopa Liidu Kohtu 2017. aasta praktika ülevaade
 • Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-32/17P
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-69/17

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtus.


Uued riigid ühinevad Euroopa kaubamärgi ja disaini võrgustiku veebivahenditega

30.07.2018

30. juulil ühinevad Costa Rica, Hondurase, El Salvadori ja Uruguay intellektuaalomandiametid järgmiste veebivahenditega.

 1. TMview: Uruguay tööstusomandiamet (DNPI)
 2. DesignView: Uruguay tööstusomandiamet (DNPI)
 3. DesignView: Hondurase intellektuaalomandiamet (DIGEPIH)
 4. TMclass (Nizza): Uruguay tööstusomandiamet (DNPI) ja El Salvadori registrikeskus (CNR) ühinevad TMclassi ja Nizza klassifikatsiooni uusima versiooniga
 5. TMclass (ühtlustatud andmebaas): Costa Rica registrikeskus (RNPCR)

TMview andmebaasis saab nüüd otsingut teha enam kui 51,1 miljoni kaubamärgi seas 70 intellektuaalomandiametist ja DesignView sisaldab 13,9 miljoni tööstusdisainilahenduse andmeid 70 ametist. Ühtlustatud andmebaasis (HDB) on nüüd 58 000 ühtlustatud mõistet 30 ametist.

Costa Rica, Hondurase, El Salvadori ja Uruguay ühinemine on Euroopa Komisjoni ja EUIPO spetsiaalse Ladina-Ameerika programmi otsene tulemus.

Rohkem infot on veebilehtedel http://www.tmdn.org/ ja http://www.ipkey.eu/.


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 2-2018

13.06.2018

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 2-2018. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • õnnestunud operatsioon Aphrodite;
 • Euroopa kaubamärgi ja disaini koolitusprogramm;
 • EUIPO menetlusjuhendi testversioon HTMLis;
 • automaattõlge eSearch Case Law andmebaasis;
 • ühenduse disainilahenduse taotluse esitamine – parimad tavad ja näpunäited vaidlustamise vältimiseks;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-35/17;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-333/16.

  Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel  ja trükisena saadaval vastuvõtus.


Ilmus teabeleht kaubamärgi ja tööstusdisaini omanikule

01.06.2018

Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti koostöös ilmus meelespea kaubamärgi ja tööstusdisaini omanikule. Meelespeast saab teavet nii kaubamärkide kui tööstusdisainide pikendamise, andmete muutmise, ülemineku, litsentsi registreerimise, pandi registreerimise ja registri avalikkuse kohta ning ka kaubamärkide võõrandamise kohta.

Paberil meelespea on saadaval Patendiameti vastuvõtus.


Montenegro ühines Designview’ga

29.05.2018

Alates 28. maist 2018 on Designview’sse lisatud Montenegro Intellektuaalomandi Ameti (IPOM) disainide andmed.

IPOM-i liitumine Designview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on Designview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 65-ni. Enam kui 270 IPOM-i disaini lisandumisega pakub Desingview nüüd juurdepääsu rohkem kui 13,6 miljonile disainile.

Alates Designview käikuminekust 19. novembril 2012 on tehtud rohkem kui 3,6 miljonit otsingut 159 riigist, enim Saksamaalt, Ühendkuningriigist ja Hispaaniast.


Iisrael ühines TMview’ga

14.05.2018

Alates 14. maist 2018 on TMview'sse lisatud Iisraeli Patendiameti (ILPO) kaubamärkide andmed.

ILPO liitumine TMview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 66-ni. Rohkem kui 270 000 ILPO kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu rohkem kui 50,2 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud rohkem kui 42,2 miljonit otsingut 160 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.


Brošüürid kaubamärkidest ja tööstusdisainilahendustest

07.05.2018

Ilmunud on Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti koostöös tehtud parandatud ja täiendatud brošüürid kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste kohta. Brošüüri „Kaubamärgi kaitsmine“ on koondatud info, milleks ettevõtjale kaubamärk, millised tähised on kaubamärgid, miks ei sobi mõni tähis kaubamärgiks, kuidas luua edukas kaubamärk, kus ja kuidas kaitsta kaubamärki, millised eelised annab kaubamärgi registreerimine ja kust saab vajalikku teavet. Brošüürist „Tööstusdisainilahenduse kaitsmine“ saab teada, milleks on vaja ettevõtjale tööstusdisaini, mis on tööstusdisainilahendus, millised on tööstusdisainilahendusele esitatavad nõuded, kus ja kuidas kaitsta tööstusdisainilahendust, kuidas kaitsta tööstusdisainilahendust väljaspool Eestit ja Euroopa Liidus, mis on ühenduse registreerimata disain, millised on registreeritud ja registreerimata disaini erinevused ning kust saab vajalikku teavet.

Paberil brošüürid on saadaval Patendiameti vastuvõtus.


Tšiili ühines TMview'ga

26.04.2018

Alates 26. aprillist 2018 on TMview'sse lisatud Tšiili tööstusomandi ameti riikliku instituudi (INAPI) kaubamärkide andmed.

INAPI liitumine TMview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 65-ni. Rohkem kui 575 000 INAPI kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu rohkem kui 49,6 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud rohkem kui 39,9 miljonit otsingut 160 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.


Ilmusid kaubamärke ja tööstusdisainilahendusi tutvustavad teabelehed

23.04.2018

Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti koostööprogrammi raames ilmusid kaubamärke ja tööstusdisainilahendusi tutvustavad eesti-, inglis- ja venekeelsed uuendatud sisuga teabelehed.

Teabelehed asuvad siin:


Jordaania ühines TMview ja Designview'ga

23.04.2018

Alates 23. aprillist 2018 on TMview'sse ja Designview’sse lisatud Jordaania tööstus- ja kaubandusministeeriumi tööstusomandi kaitse direktoraadi (IPPD) kaubamärkide ja disainide andmed.

TMview ja DesignView'ga ühinemine on IPPD-st teinud esimese Lähis-Ida intellektuaalomandiameti, kes on ühinenud Euroopa Liidu Intellektuaalomandivõrgustiku kõigi kolme juhttööriistaga, sealhulgas TMclassiga, alates vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamisest 2010. aasta septembris. IPPD integreerimine on EUIPO ja rahvusvaheliste partnerite hallatava rahvusvahelise koostööprogrammi otsene tulemus.

Viimase laienemise tulemusena on nii TMview’s kui Designview's osalevate ametite koguarv kasvanud 64-ni. Rohkem kui 146 000 kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu enam kui 49,1 miljonile kaubamärgile ja rohkem kui 2100 disaini lisandumisega on Desingview’s nüüd juurdepääs rohkem kui 13,5 miljonile disainile.


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 1-2018

12.03.2018

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 1-2018. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • võltsarvete esitajaid süüdi mõistev kohtuotsus;
 • ühisteatis uut liiki kaubamärkide kujutamise kohta;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-810/16;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-878/16;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas T-695/15.

  Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtus.


Montenegro ühines TMview'ga

12.03.2018

Alates 12. märtsist 2018 on TMview'sse lisatud Montenegro intellektuaalomandiameti (IPOM) kaubamärkide andmed.

IPOM-i liitumine TMview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti  rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 63-ni. Rohkem kui 15 000 kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu peaaegu 48,4 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud peaaegu 39,8 miljonit otsingut 157 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.


India ühines Designview'ga

19.01.2018

Alates 19. jaanuarist 2018 on Designview’sse lisatud India patendi-, disaini- ja kaubamärgiameti (CGPDTM) disainide andmed.

CGPDTM liitumine Designview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu ja India vahelisele intellektuaalomandi-koostöölepingule, mida rahastavad rahvusvahelise koostöö raames Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet.

Viimase laienemise tulemusena on Designview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 63-ni. Enam kui 30 000 CGPDTM disaini lisandumisega pakub Desingview nüüd juurdepääsu peaaegu 13,4 miljonile disainile.

Alates Designview käikuminekust 19. novembril 2012 on tehtud rohkem kui 3,2 miljonit otsingut 161 riigist, enim Saksamaalt, Ühendkuningriigist ja Hispaaniast.


Viimati muudetud 16.01.2020