Koostöö uudised 2017

PrintPDF Jaga

Jaapan ühines Designview'ga

05.12.2017

Alates 4. detsembrist 2017 on Designview’sse lisatud Jaapani Patendiameti (JPO) disainide andmed.

JPO liitumine Designview’ga sai teoks tänu EUIPO rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on Designview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 62-ni. Enam kui 525 000 JPO disaini lisandumisega pakub Desingview nüüd juurdepääsu rohkem kui 13,2 miljonile disainile.

Alates Designview käikuminekust 19. novembril 2012 on tehtud rohkem kui 3,1 miljonit otsingut 159 riigist, enim Saksamaalt, Ühendkuningriigist ja Hispaaniast.


Argentina, Šveits ja Moldova ühinesid Designview'ga

20.11.2017

Alates 20. novembrist 2017 on Designview’sse lisatud Argentina riikliku tööstusomandi instituudi (INPI), Šveitsi Konföderatsiooni intellektuaalomandi instituudi (IPI) ja Moldova intellektuaalomandi büroo (AGEPI) disainide andmed.

INPI, IPI ja AGEPI liitumine Designview’ga sai teoks tänu EUIPO rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on Designview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 61-ni. Enam kui 86 000 INPI, rohkem kui 124 000 IPI ja rohkem kui 10 000 AGEPI disaini lisandumisega pakub Desingview nüüd juurdepääsu rohkem kui 12,7 miljonile disainile.

Alates Designview käikuminekust 19. novembril 2012 on tehtud rohkem kui 3 miljonit otsingut 159 riigist, enim Saksamaalt, Ühendkuningriigist ja Hispaaniast.


Argentina ja Moldova ühinesid TMview'ga

20.11.2017

Alates 20. novembrist 2017 on TMview'sse lisatud Argentina riikliku tööstusomandi instituudi (INPI) ja Moldova intellektuaalomandi büroo (AGEPI) kaubamärkide andmed.

INPI ja AGEPI liitumine TMview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 62-ni. Rohkem kui 2,5 miljoni INPI ja enam kui 40 000 AGEPI kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu rohkem kui 47,6 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud peaaegu 35,7 miljonit otsingut 157 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 4-2017

15.11.2017

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 4-2017. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • õigusreformi teine etapp;
 • Madridi süsteemi uudised;
 • DesignClass on integreeritud ühenduse disaini e-taotlusega;
 • lahtiütluste olulisus;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-856/16;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-81/16.

 Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtus.


San Marino ühines TMview ja Designview’ga

16.10.2017

Alates 16. oktoobrist 2017 on TMview'sse ja Designview’sse lisatud San Marino Patendi- ja Kaubamärgiameti (USBM) kaubamärkide ja disainide andmed.

USBM-i liitumine TMview ja Designview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti  rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 60-ni ja Designview's 58-ni. Rohkem kui 3000 kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu enam kui 44,8 miljonile kaubamärgile ja peaaegu 400 disaini lisandumisega on Desingview’s nüüd juurdepääs rohkem kui 12,4 miljonile disainile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud üle 34,7 miljoni otsingu 157 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast. Alates Designview käikuminekust 19. novembril 2012 on tehtud rohkem kui 2,9 miljonit otsingut 158 riigist, enim Saksamaalt, Ühendkuningriigist ja Hispaaniast.


Peruu ühines TMview’ga

10.10.2017

Alates 10. oktoobrist 2017 on TMview'sse lisatud Peruu riikliku konkurentsi ja intellektuaalomandi kaitse instituudi (INDECOPI) kaubamärkide andmed.

INDECOPI liitumine TMview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 59-ni. Rohkem kui 400 000 kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu peaaegu 44,4 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud peaaegu 34,7 miljonit otsingut 157 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.


Filmiklipid selgitavad oma loomingu kaitsmise vajalikkust

21.09.2017

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti, Patendiameti ja Eesti väikeettevõtete Ulaelu ning Iglusaun koostöös on valminud filmiklipid, mis selgitavad konkreetsete näidete varal, miks on vaja oma loomingut kaitsta, kuidas seda teha ja kust saada nõu ja abi sellel teel.


Peruu ühines Designview’ga

18.09.2017

Alates 18. septembrist 2017 on Designview’sse lisatud Peruu riikliku konkurentsi ja intellektuaalomandi kaitse instituudi (INDECOP) disainide andmed.

INDECOP-i liitumine Designview’ga sai teoks tänu EUIPO rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on Designview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 57-ni. Enam kui 5000 disaini lisandumisega pakub Desingview nüüd juurdepääsu rohkem kui 12,4 miljonile disainile.

Alates Designview käikuminekust 19. novembril 2012 on tehtud rohkem kui 2,9 miljonit otsingut 148 riigist, enim Saksamaalt, Hispaaniast ja Ühendkuningriigist.


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 3-2017

12.09.2017

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 3-2017. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • õigusreform jätkub;
 • ülevaade muutmismääruse artikli 28 lõike 8 kasutamisest;
 • Madridi süsteemi uudised;
 • Wayback Machine ja disainide avalikustamine internetis;
 • Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-421/15P;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-104/16.

Infokiri on üleval Patendiameti  veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtus.


"Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused IV" nüüd ka e-raamatuna

11.09.2017

"Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused IV" ilmus nüüd ka e-raamatuna formaadis e-pub.

Kogumik sisaldab Euroopa Kohtu uuemaid kaubamärgivaidlusi puudutavaid lahendeid. Nii kaubamärgiõiguse huviline kui ka kaubamärgiomanik leiab käesolevast kogumikust informatsiooni, kuidas lahendites toodud juhtudel riigisisese õiguse aluseks olevat määrust (EÜ) nr 40/94 ja direktiivi 2008/95/EÜ tõlgendada. Kogumik koosneb kümnest Euroopa Kohtu lahendist. Valitud kohtulahenditest tulenevatest printsiipidest lähtuvad nii teised Euroopa Liitu kuuluvad liikmesriigid kui ka kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtivaid kaubamärke registreeriv Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet.

Patendiameti e-raamatud on tasuta allalaadimiseks.


Saksamaa ühines DesignView'ga

07.08.2017

Alates 7. augustist 2017 on DesignView'sse lisatud Saksamaa patendi- ja kaubamärgiameti disainilahenduste andmed.

Rohkem kui 1,5 miljoni Saksamaa disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu enam kui 12 miljonile disainilahendusele. Nüüdsest on EL-i kõigi intellektuaalomandiametite andmebaasides olevad disainid  DesignView kaudu otsinguteks kättesaadavad.

DesignView, mis avati novembris 2012, on kasvanud maailma suurimaks disainide tasuta on-line-andmebaasiks.


Kolumbia ühines TMview'ga

19.06.2017

Alates 19. juunist 2017 on TMview'sse lisatud Kolumbia tööstus- ja kaubandusinspektsiooni (SIC) kaubamärkide andmed.

SIC-i liitumine TMview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti  rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 58-ni. Peeaegu 700 000 kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu rohkem kui 43,8 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud peaaegu 31,3 miljonit otsingut 157 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.


Ilmus "Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused IV"

16.06.2017

Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused IV

Patendiamet koostöös Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga on välja andnud kogumiku "Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused IV".

Käesolev kogumik sisaldab Euroopa Kohtu uuemaid kaubamärgivaidlusi puudutavaid lahendeid. Nii kaubamärgiõiguse huviline kui ka kaubamärgiomanik leiab käesolevast kogumikust informatsiooni, kuidas lahendites toodud juhtudel riigisisese õiguse aluseks olevat määrust (EÜ) nr 40/94 ja direktiivi 2008/95/EÜ tõlgendada. Kogumik koosneb kümnest Euroopa Kohtu lahendist. Valitud kohtulahenditest tulenevatest printsiipidest lähtuvad nii teised Euroopa Liitu kuuluvad liikmesriigid kui ka kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtivaid kaubamärke registreeriv Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet.

"Euroopa Kohtu lahendeid" saab lugeda Patendiameti veebilehel PDF-formaadis, õige pea ka e-raamatuna.


Bosnia ja Hertsegoviina ühines DesignView'ga

12.06.2017

Alates 12. juunist 2017 on DesignView'sse lisatud Bosnia ja Hertsegoviina Intellektuaalomandi Instituudi (IIP-BIH) disainilahenduste andmed.

IIP-BIH liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView’s osalevate ametite koguarv kasvanud 55-ni. Rohkem kui 700 Bosnia ja Hertsegoviina disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu enam kui 10,4 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud üle 2,6 miljoni külastaja 146 riigist, kõige sagedamini Saksamaalt, Hispaaniast ja Ühendkuningriigist.


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 2-2017

08.06.2017

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 2-2017. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • õigusreformi teine etapp;
 • e-kaebuse uus vorm;
 • valearvete vastase võrgustiku koosolek;
 • riigisisesed jõustamisotsused EUIPO kohtuasjade andmebaasis;
 •  kaitstava osa ebatäpne kujutamine ühenduse disainilahenduse registreerimise taotluses;
 • Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-297/15;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-290/15.

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtus.


Külalised Sloveenia intellektuaalomandiametist ja EUIPO-st

31.05.2017

30. maist 1. juunini viibis Patendiametis delegatsioon Sloveenia intellektuaalomandiametist ja EUIPO-st. Külastuse eesmärk oli tutvuda uue menetlusprogrammi Back Office juurutamise kogemusega meie ametis.

Sloveenia intellektuaalomandiameti delegatsioon

 


India ühines TMview'ga

26.04.2017

Alates 26. aprillist 2017 on TMview’sse lisatud India patendi-, disaini- ja kaubamärgiameti (CGPDTM) kaubamärkide andmed.

CGPDTM liitumine TMview’ga sai teoks tänu Euroopa Liidu ja India vahelisele intellektuaalomandi-koostöölepingule, mida rahastavad rahvusvahelise koostöö raames Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 57-ni. Enam kui 800 000 India kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu peaaegu 43 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview käikuminekust 13. aprillil 2010 on tehtud rohkem kui 29 miljonit otsingut 155 riigist, enim Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.


Filipiinid ühinesid Designview’ga

26.04.2017

Alates 26. aprillist 2017 on Designview’sse lisatud Filipiinide Intellektuaalomandi Ameti (IPOPHL) disainide andmed.

IPOPHL ühines kõigepealt Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) Designview’ga, mille on välja töötanud ASEAN-i liikmesriikide intellektuaalomandiametid Euroopa Liidu ja ASEAN-i intellektuaalomandikaitse alase koostööprojekti (ECAP III, faas II) toel, mida haldab Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). IPOPHL liitumine Designview’ga sai teoks tänu EUIPO rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on Designview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 54-ni. Enam kui 20 000 disaini lisandumisega pakub Desingview nüüd juurdepääsu rohkem kui 10,4 miljonile disainile.

Alates Designview käikuminekust 19. novembril 2012 on tehtud rohkem kui 2,5 miljonit otsingut 146 riigist, enim Saksamaalt, Hispaaniast ja Ühendkuningriigist.


Teabelehed kaubamärgi kaitsmisest ja veebivahenditest

04.04.2017

Ilmunud on Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) koostöös tehtud parandatud ja täiendatud teabelehed kaubamärgi ja veebivahendite kohta. Teabelehte „Kuidas kaitsta kaubamärki“ on koondatud info, kuidas kaitsta kaubamärki Eestis ja kuidas välismaal, mida teha enne taotluse esitamist, mida teha, kui märk on juba registreeritud, ja muud vajalikku infot. Veebivahendite teabelehes on ära toodud tasuta veebivahendid, mis on välja töötatud EUIPO ja Euroopa intellektuaalomandiametite koostöös.

Paberil teabelehed on saadaval Patendiameti vastuvõtus.


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 1-2017

15.03.2017

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 1-2017. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • ülevaade EUIPO praktikajuhendite muudatustest;
 • kaubamärgiperekond;
 • DesignClassi uuendused;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-4/15;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-563/15.

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtus.


EUIPO ümarlaud Tallinnas

27.02.2017

Täna toimub Tallinnas Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti disainialane ümarlaud, mille keskmes on koostööprojekti ECP4 analüüs. ECP4 raames keskendutakse tavade ja teenuste jagamisele, sealhulgas praktika lahendamisele.

EUIPO disainialane ümarlaud Tallinnas


Ilmus EUIPO-t tutvustav eestikeelne teabeleht

23.02.2017

Patendiameti ja Euroopa Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) koostööprogrammi raames ilmus EUIPO-t tutvustav eestikeelne teabeleht.


Patendiameti ja EUIPO koostööprojektide koosolek

16.02.2017

Täna toimus Patendiametis töökoosolek Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Patendiameti koostööprojektide alal, EUIPO-t esindasid Miguel Olivares, Nicolas Vigneron ja Alexander Maksimenkov.

Patendiameti peadirektor Margus Viher koos EUIPO esindajatega

EUIPO ja Patendiameti koosolek

 

 

 

Viimati muudetud 23.04.2018