Koostöö uudised 2015

PrintPDF Jaga

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet – Euroopa Liidu suurima intellektuaalomandi ameti uus nimi

28.12.2015

24. detsembril 2015 avaldatud Euroopa Liidu uue õigusakti kohaselt nimetatakse Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) ümber Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiks (EUIPO).

Alates 23. märtsist 2016 on OHIM-i nimi Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) ning ühenduse kaubamärki hakatakse nimetama Euroopa Liidu kaubamärgiks.

23. märtsil 2016 muutuvad kõik registreeritud ühenduse kaubamärgid automaatselt Euroopa Liidu kaubamärkideks ning ühenduse kaubamärgitaotlused Euroopa Liidu kaubamärgitaotlusteks.

Uues määruses vaadatakse läbi ka ametile makstavad lõivud: neid vähendatakse kogu ulatuses ja eelkõige väheneb kaubamärgi pikendamise lõiv. 23. märtsil 2016 uuendatakse automaatselt ameti elektroonilised taotlusvormid ja lõivukalkulaator, et need kajastaks uut süsteemi.

Vt määrust Euroopa Liidu Teatajast.

 


ARIPO ning Bosnia ja Hertsegoviina ühinesid TMview'ga

07.12.2015

Alates 7. detsembrist 2015 on TMview'sse lisatud Aafrika Regionaalse Tööstusomandi Organisatsiooni (ARIPO) ning Bosnia ja Hertsegoviina Intellektuaalomandi Instituudi (IIP–BIH) kaubamärkide andmed.

ARIPO liikmesriigid on Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mosambiik, Namibia, Sierra Leone, Libeeria, Rwanda, São Tomé ja Príncipe, Somaalia, Sudaan, Svaasimaa, Tansaania, Uganda, Sambia ja Zimbabwe.

OHIM-i järjest tihenev koostöö ja seotus Aafrika riikidega on oluline strateegiline samm.

ARIPO ja IIP–BIH liitumine TMview'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 53-ni. Umbes 25 000 ARIPO ja IIP–BIH kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu enam kui 34,6 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud umbes 16,9 miljonit otsingut 151 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

 


Soome ühines DesignView’ga

30.11.2015

Alates 30. novembrist 2015 on DesignView'sse lisatud Soome Patendi- ja Registrivalitsus (PRH).

PRH liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös Euroopa Liidu partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView’s osalevate ametite koguarv kasvanud 47-ni, k.a need ametid, mille andmetele pääseb ligi ASEAN DesignView kaudu. Rohkem kui 44 448 PRH disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu pea 9 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud enam kui 1,34 miljonit külastajat 141 riigist, kõige sagedamini Saksamaalt, Hispaaniast ja Ühendkuningriigist.

 


Jaapan ühines TMview’ga

23.11.2015

Alates 23. novembrist 2015 on TMview'sse lisatud Jaapani Patendiameti (JPO) kaubamärkide andmed.

Rohkem kui 3,6 miljoni JPO kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu 33 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud umbes 16,8 miljonit otsingut 151 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

 


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 4-2015

18.11.2015

Patendiameti ja OHIM-i koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 4-2015. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta;
 • kujutiselemendi eristusvõime;
 • andmekandjad ja salvestised;
 • ühenduse tööstusdisainilahenduse e-taotluse uus vorm;
 • Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-622/13P;
 • Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-137/13.

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtuosakonnas.

 


Šveits ühines TMview’ga

26.10.2015

Alates 26. oktoobrist 2015 on TMview'sse lisatud Šveitsi Konföderatsiooni Intellektuaalomandi Instituudi (IGE – IPI) kaubamärkide andmed.

IGE – IPI liitumine TMview'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 42-ni. Peaaegu 360 000 IGE – IPI kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu enam kui 28 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud umbes 15,9 miljonit otsingut 149 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

 


Poola ja Serbia ühinesid DesignView’ga

26.10.2015

Alates 26. oktoobrist 2015 on DesignView'sse lisatud Poola Patendiamet (PPO) ja Serbia Vabariigi Intellektuaalomandi Amet (IPORS).

PPO liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös Euroopa Liidu partneritega.

IPORS-i liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView’s osalevate ametite koguarv kasvanud 38-ni. Umbes 28 000 PPO ja peaaegu 10 000 IPORS-i disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu pea 8,8 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud enam kui 1,25 miljonit külastajat 141 riigist, kõige sagedamini Saksamaalt, Hispaaniast ja Ühendkuningriigist.

 


Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik ühines DesignView'ga

05.10.2015

Alates 5. oktoobrist 2015 on DesignView'sse lisatud endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi riiklik tööstusomandi amet (SOIP).

SOIP-i liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 36-ni. Enam kui 800 SOIP-i disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu peaaegu 8,7 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud enam kui 1,2 miljonit külastajat 140 riigist, kõige sagedamini Saksamaalt, Hispaaniast ja Ühendkuningriigist.

 


Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid

02.10.2015

Euroopa Liidu intellektuaalomandiametid on kokku leppinud ühises praktikas, mis käsitleb üksnes kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavate kaubamärkide eristusvõime hindamist (absoluutsed keeldumispõhjused). Lepiti kokku põhimõtetes selle kohta, millal läbib üksnes kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldav kujutiskaubamärk edukalt absoluutsete keeldumispõhjuste ekspertiisi põhjusel, et kujutiselement annab märgile piisava eristusvõime. Eri ametite praktika lähendamise eesmärk on tagada kaubamärgitaotlejatele ja -omanikele selgus ja õiguskindlus, et kõigis ühist praktikat rakendavates Euroopa ametites jõutakse eristusvõime hindamisel samadel tingimustel (samad märgid, kaubad ja teenused) sarnasele, prognoositavale tulemusele.

Ühise praktika väljatöötamise algfaasis läbi viidud küsitlusest selgus, et valdava enamiku EL riikide ametite praktika on kõnealuses küsimuses rangem kui Eesti Patendiameti senine praktika. See tähendab, et paljudest üksnes kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavatest kaubamärkidest, mida Patendiamet on pidanud kujutiselemendi tõttu registreeritavaks, keelduksid teiste riikide ametid kui eristusvõimetutest märkidest. Sellest tulenevalt on eri ametite koostöös välja töötatud ühise praktika põhimõtted rangemad Patendiameti senisest praktikast. Ühise praktika rakendamine mõjutab seega märkimisväärselt Patendiameti ekspertiisipraktikat, millega palume kaubamärgitaotlejatel arvestada.

Patendiamet rakendab uut praktikat kõigile taotlustele, mis on esitatud alates 1. jaanuarist 2016.

Loe lähemalt:

Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid

Korduvad küsimused ühise praktika kohta

 


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 3-2015

23.09.2015

Patendiameti ja OHIM-i koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 3-2015. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • jõustus OHIM-i ajakohastatud menetlusjuhend;
 • klassifitseerimise andmebaasi lisandus ligi 5000 nimetust;
 • aruanne võltskauba leviku kohta;
 • menetlusele kuluv aeg OHIM-is ja WIPO-s;
 • Alžeeria liitus Madridi protokolliga;
 • Ameerika Ühendriigid, Jaapan ja Korea Vabariik on Haagi süsteemi uued liikmed;
 • Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-445/13P;
 • üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-203/14.

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtuosakonnas.

 


Kanada ühines TMview'ga

15.09.2015

Alates 14. septembrist 2015 on TMview'sse lisatud Kanada Intellektuaalomandi Ameti (CIPO) kaubamärkide andmed.

CIPO liitumine TMview'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview's osalevate ametite koguarv kasvanud 41-ni. Peaaegu 1,3 miljoni Kanada kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu enam kui 27,4 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasis tehtud umbes 15,2 miljonit otsingut 148 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

 


Kanada, Hiina ja Ameerika Ühendriigid ühinesid DesignView'ga

15.09.2015

Alates 14. septembrist 2015 on DesignView'sse lisatud Kanada Intellektuaalomandi Ameti (CIPO), Hiina Rahvavabariigi Riikliku Intellektuaalomandi Ameti (SIPO) ja Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiameti (USPTO) disainilahenduste andmed.

CIPO, SIPO ja USPTO liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 35-ni. Enam kui 150 000 Kanada disainilahenduse, 3,3 miljoni Hiina disainilahenduse ja peaaegu 725 000 Ameerika disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu enam kui 8,6 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud umbes 1,2 miljonit külastajat 137 riigist, kõige sagedamini Saksamaalt, Hispaaniast ja Ühendkuningriigist.

 


Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik liitus TMview'ga

27.07.2015

Alates 27. juulist 2015 on TMview'sse lisatud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi (FYROM) Tööstusomandi Ameti (SOIP) kaubamärkide andmed.

SOIP-i liitumine TMview'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.
Viimase laienemise tulemusena on TMview's osalevate ametite koguarv kasvanud 40-ni. Peaaegu 30 000 FYROM-i kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu peaaegu 25,9 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasi külastanud üle 14,3 miljoni külastaja 146 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

Lisateavet saab aadressilt www.tmview.org.

 


Serbia on liitunud TMview'ga

06.07.2015

Alates 6. juulist 2015 on TMview'sse lisatud Serbia Intellektuaalomandi Ameti (IPORS) kaubamärkide andmed.

IPORS-i liitumine TMview'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview's osalevate ametite koguarv kasvanud 39?ni. Peaaegu 46 000 Serbia kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu peaaegu 27,8 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasi külastanud üle 14 miljoni külastaja 144 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

Lisateavet saab aadressilt https://www.tmdn.org/tmview.

 


Poola Patendiametis kasutusel Back Office

17.06.2015

Poola Patendiamet teeb nüüd nii siseriiklikke kui ka rahvusvahelisi kaubamärkidega ja tööstusdisainilahendustega seotud toiminguid menetluse infosüsteemis (Back Office), mis töötati välja koostööfondiprojekti raames.

Poola Patendiamet on esimene amet, kes võttis kasutusele süsteemi kõik võimalused täies mahus:

 • kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreeringutega seotud toimingud;
 • kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste vaidlustamine/tühistamine/kehtetuks tunnistamine;
 • kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimistaotluste registrisse kandmine;
 • kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste rahvusvahelised registreeringud;
 • kaebused;
 • kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste rahvusvahelised registreeringud;
 • kaubamärkide rahvusvahelised taotlused.

Koostööfondi eesmärk on pakkuda nüüdisaegset menetluse süsteemi EL-i siseriiklikele ja regionaalsetele ametitele. Back Offic'i süsteemi juurutamine Poola Patendiametis sai teoks tänu OHIM-i ja Poola Patendiameti kolleegide tihedale koostööle.

Back Office on juba kasutusel Euroopa Liidu viies ametis, sh Soome Patendi- ja Registriametis, kes oli koos Poola Patendiametiga Back Office'i süsteemi kasutuselevõtu pilootamet. 

Loe täpsemalt Poland implements Back Office

 


Läti Patendiametis kasutusel Back Office

04.06.2015

Läti Patendiamet teeb nüüd nii siseriiklikke kui ka rahvusvahelisi kaubamärgitoiminguid uues menetluse infosüsteemis (Back Office). Back Office töötati välja koostööfondiprojekti raames ja võeti kasutusele Läti patendiameti ja OHIM-i vahelise koostöö tulemusena, kusjuures suure panuse andis Riiga lähetatud isikkoosseis.

Back Office süsteem toetab kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste elutsükli haldamist, sh alltoodud toiminguid:

 • registreeringud;
 • vaidlustamine/tühistamine/kehtetuks tunnistamine;
 • registreerimistaotluste registrisse kandmine;
 • rahvusvahelised registreeringud;
 • kaebused;
 • kaubamärkide rahvusvahelised taotlused.

Mitu patendiametit kavatsevad võtta Back Office süsteemi kasutusele 2015. aastal, sh Eesti.

Loe täpsemalt: Latvia implements the Back Office

 


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 2-2015

02.06.2015

Patendiameti ja OHIM-i koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 2-2015. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • muutuvad Nizza rahvusvahelise kaupade ja teenuste klassifikatsiooni klasside päised;
 • TMview on viieaastane;
 • ülevaade kohtupraktikast OHIM-i veebilehel;
 • OHIM-i toimikutega tutvumine;
 • uuendused rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamisel;
 • üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-344/14;
 • üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-197/13;
 • üldkohtu otsused kohtuasjades nr T-615/13, nr T-616/13 ja nr T-617/13.

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtuosakonnas.

 


Tänasest jälle avatud e-teenuste portaal

01.06.2015

Portaali kaudu saab esitada Patendiametile kaubamärgi ja tööstusdisaini õiguskaitse taotlemise, kehtivusaja pikendamise, andmete muutmise ning õiguste ülemineku ja võõrandamisega seotud elektroonilisi avaldusi.

Samuti on portaalis võimalik tööstusomandi apellatsioonikomisjonile elektrooniliselt esitada kaubamärgi vaidlustamise avaldusi.

Portaalis saab teha järgmisi toiminguid:

 • kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste esitamine,
 • kaubamärgi omaniku andmete muutmine (nime või aadressi muutused),
 • kaubamärgi registreeringu kehtivusaja pikendamine,
 • kaubamärgiõiguste võõrandamise ja ülemineku registrisse kandmise taotlemine,
 • kaubamärgi vaidlustusavalduse esitamine,
 • tööstusdisainilahenduse omaniku andmete muutmine (nime ja aadressi muutused),
 • tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivusaja pikendamine,
 • tööstusdisainilahenduse õiguste võõrandamise ja ülemineku registrisse kandmise taotlemine.

Avalduse esitamiseks on vaja sisse logida ID-kaardiga, Mobiil-ID'ga või pangalingi kaudu ja ennast autentida. Portaali sisenemiseks vali Sisene.

E-teenuste portaal asub aadressil https://teenused.epa.ee.

Tähelepanu: kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlusi saab kuni 1. juulini 2015 esitada paralleelselt ka veel n-ö vanas tööstusomandi õiguskaitse elektroonse esitamise portaalis, edaspidi aga jäävad sellesse portaali vaid patenditaotlused, kasuliku mudeli ja Euroopa patendi jõustamise taotlused.

 


Island ühineb DesignView'ga

18.05.2015

Alates 18. maist 2015 on DesignView'sse lisatud Islandi Patendimeti (ELS-IPO) disainilahenduste andmed.

ELS-IPO liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 31-ni. Enam kui 3500 Islandi disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu enam kui 4,2 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud üle 935 000 külastaja 137 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Ühendkuningriigist.

 


Horvaatia ühineb DesignView'ga

12.05.2015

Alates 11. maist 2015 on DesignView'sse lisatud Horvaatia Intellektuaalomandi Ameti (SIPO) disainilahenduste andmed.

SIPO liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös Euroopa partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 29-ni. Peaaegu 9000 Horvaatia disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu enam kui 4,2 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud üle 834 000 külastaja 135 riigist, kõige sagedamini Saksamaalt, Hispaaniast, Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt.

 


Uued voldikud kaubamärgi ja disaini kohta

28.04.2015

Trükist on ilmunud Patendiameti ja OHIM-i koostöös tehtud voldikud kaubamärgi ja disaini kohta. Nendesse on koondatud info, kuidas kaitsta kaubamärki või disaini Eestis ja kuidas välismaal, mida teha enne taotluse esitamist, mida teha, kui märk või disain on juba registreeritud, ja muud vajalikku infot.

Voldikud on saadaval ka pdf-formaadis:

 


Tuneesia liitub DesignView'ga

20.04.2015

Alates 20. aprillist 2015 on DesignView'sse lisatud Tuneesia standardiseerimise ja tööstusomandi riikliku instituudi (INNORPI) disainilahenduste andmed.

INNORPI liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 29-ni. Enam kui12 000 Tuneesia disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu peaaegu 4,2 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud üle 880 000 külastaja 139 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Ühendkuningriigist.

 


Filipiinid on liitunud TMview'ga

23.03.2015

Alates 23. märtsist 2015 on TMview'sse lisatud Filipiinide intellektuaalomandi ameti (IPOPHIL) kaubamärkide andmed.

IPOPHIL-i liitumine TMview'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview's osalevate ametite koguarv kasvanud 38?ni. Üle 325 000 Filipiinide kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu peaaegu 25,3 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasi külastanud üle 12,1 miljoni külastaja, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

Lisateavet saab aadressilt https://www.tmdn.org/tmview.

 


Türgi ühines DesignView'ga

16.03.2015

Alates 16. märtsist 2015 on DesignView'sse lisatud Türgi Patendiameti (TPI) disainilahenduste andmed.

TPI liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös Euroopa partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 28-ni. 45 000 Türgi disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu enam kui 4,1 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud üle 920 000 külastaja 139 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Ühendkuningriigist.

 


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 1-2015

12.03.2015

Patendiameti ja OHIM-i koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 1-2015. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • orbteoste andmebaas;
 • ühenduse kaubamärgi menetlusest;
 • koostööfondi uudised;
 • üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-480/12;
 • üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-297/13;
 • Pariisi ringkonnakohtu otsus kaasuses nr 13/04545.

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtuosakonnas.

 


Ungari liitub DesignView'ga

20.02.2015

Alates 19. veebruarist 2015 on DesignView'sse lisatud Ungari Intellektuaalomandi Ameti (HIPO) disainilahenduste andmed.

HIPO liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös Euroopa partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView's osalevate ametite koguarv kasvanud 27-ni. Peaaegu 13 000 Ungari disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu enam kui 3,6 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud üle 834 000 külastaja 135 riigist, kõige sagedamini Saksamaalt, Hispaaniast, Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt.

 


Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustiku uudiskiri

20.02.2015

Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustiku uudiskirja järjekordne number ilmus nüüd ka eesti keeles.

Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustiku uudiskirja koostab Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) ja see ilmub iga nelja kuu tagant 23 ELi keeles.

 


OHIM-i strateegiaplaani avalik arutelu

03.02.2015

Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM-i) strateegiaplaani (2020) avalik arutelu on avatud.

Loe lähemalt OHIM-i veebilehelt: Public Consultation on the OHIM Strategic Plan 2020.

Viimati muudetud 04.02.2016