Koostöö uudised 2014

PrintPDF Jaga

"Euroopa Kohtu lahendid: Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus" e-raamatuna

23.12.2014

Väljaanne "Euroopa Kohtu lahendid: Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus" ilmus nüüd ka e-raamatuna formaadis e-pub.

Käesolev kogumik koondab endas kaubamärgi kasutamise kohustust käsitlevaid lahendeid ning on suunatud eelkõige registreeritud kaubamärgi omanikule, kellele pakub huvi, millistest printsiipidest on kohus lähtunud kaubamärgi kasutamise kohustuse nõuet käsitlevate vaidluste lahendamisel.

Kogumik koosneb seitsmest lahendist.

 


Kogumik "Kaubamärgi- ja disainivaidlused II"

17.12.2014

Patendiamet koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga on välja andnud kogumiku "Kaubamärgi- ja disainivaidlused II : Euroopa Kohtu eelotsused 2014 I poolaasta".

"Kaubamärgi- ja disainivaidlusi" saab lugeda Patendiameti veebilehelt pdf-formaadis.

 


Kogumik "Kaubamärgi- ja disainivaidlused I"

16.12.2014

Patendiamet koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga on välja andnud kogumiku "Kaubamärgi- ja disainivaidlused I : Euroopa Kohtu eelotsused 2013".

"Kaubamärgi- ja disainivaidlusi" saab lugeda Patendiameti veebilehelt pdf-formaadis.

 


Korea ja Iirimaa liituvad DesignView’ga

15.12.2014

Alates 15. detsembrist 2014 on DesignView'sse lisatud Korea Intellektuaalomandi Ameti (KIPO) ja Iirimaa Patendiameti (IPO) disainilahenduste andmed.

IPO liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös Euroopa partneritega.

KIPO liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView’s osalevate ametite koguarv kasvanud 26-ni. Enam kui 840 000 Korea disainilahenduse, pea 2000 Iirimaa disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu enam kui 3,6 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud üle 800 000 külastaja 135 riigist, kõige sagedamini Saksamaalt, Hispaaniast ja Ühendkuningriigist.

 


OHIM korraldab veebinari eSearch Case Law

10.12.2014

16. detsembril 2014 toimub OHIM-i veebinar pretsedendiõiguse andmebaasist eSearch Case Law.

Veebinar kestab umbes 30 minutit ja selle aja jooksul jagatakse infot pretsedendiõiguse andmebaasist ja selle arendamisest ning saab küsida andmebaasi kohta.

Loe veel: New webinar coming up: eSearch Case Law.

 


Austria liitub DesignView’ga

09.12.2014

Alates 9. detsembrist 2014 on DesignView'sse lisatud Austria Patendiameti disainilahenduste andmed.

Austria Patendiameti liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös Euroopa partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView’ga liitunud 24 ametit. Rohkem kui 70 000 Autria disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu enam kui 2,7 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud üle 783 000 külastaja 135 riigist, kõige sagedamini Saksamaalt, Hispaaniast, Prantsusmaalt  ja Ühendkuningriigist.

Rohkem infot DesignView veebilehelt.

 


Taani, Mehhiko, Maroko, Norra ja Venemaa liituvad DesignView’ga

08.12.2014

Alates 8. detsembrist 2014 on DesignView'sse lisatud Taani Patendi- ja Kaubamärgiameti ning Mehhiko, Maroko, Norra ja Venemaa intellektuaalomandi ametite disainilahenduste andmed.

Taani ameti liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös Euroopa partneritega.

Mehhiko, Maroko, Norra ja Venemaa intellektuaalomandi ametite liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega. Samas on need neli ametit esimesed väljaspool Euroopa Liitu, kes on ühinenud DesignView'ga.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView’s osalevate ametite koguarv kasvanud 23-ni. Umbes 27 000 Taani disainilahenduse, pea 50 000 Maroko disainilahenduse, enam kui 27 000 Mehhiko disainilahenduse, peaaegu 26 000 Norra disainilahenduse ja rohkem kui 55 000 Venemaa disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu enam kui 2,7 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud üle 783 000 külastaja 135 riigist, kõige sagedamini Saksamaalt, Hispaaniast ja Ühendkuningriigist.

Rohkem infot DesignView veebilehelt.

 


Euroopa Kohtu lahendid: Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus

26.11.2014

Väljaanne "Euroopa Kohtu lahendid: Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus" ilmus nüüd ka paberil.

Raamat on tasuta saadaval Patendiameti vastuvõtuosakonnas.

Loe veel...

 


Island liitub TMview'ga

24.11.2014

Alates 24. novembrist 2014 on TMview'sse lisatud Islandi patendiameti kaubamärkide andmed.

Islandi patendiameti liitumine TMview'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 37-ni. Üle 47 000 Islandi kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu enam kui 24,6 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasi külastanud üle 10 miljoni külastaja 214 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

Lisateavet saab aadressilt https://www.tmdn.org/tmview või www.tmview.europa.eu.

 


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 4-2014

11.11.2014

Patendiameti ja OHIM-i koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 4-2014. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • ühisteatis suhtelisi keeldumispõhjuseid käsitleva ühise praktika kohta;
 • rahvusvaheliste registreeringute kaupade ja teenuste loetelu ekspertiis märgitud lepinguosalise ametis;
 • ühenduse kaubamärgitaotlusi hakatakse menetlema pärast nende eest lõivu tasumist;
 • OHIM-i uuring kasutajate rahulolust;
 • Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-420/13;
 • Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-421/13;
 • Kolmanda apellatsioonikoja otsus kaasuses nr R810/2013-3.

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtuosakonnas.

 


Küpros liitub DesignView’ga

10.11.2014

Alates 10. novembrist 2014 on DesignView'sse lisatud Küprose Intellektuaalomandiameti (DRCOR) disainilahenduste andmed.

DRCOR-i liitumine DesignView'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös Euroopa partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on DesignView’s osalevate ametite koguarv kasvanud 18-ni. Üle 300 Küprose disainilahenduse lisandumisega pakub DesignView nüüd juurdepääsu enam kui 2,5 miljonile disainilahendusele.

Alates DesignView avamisest novembris 2012 on andmebaasi külastanud üle 730 000 külastaja 133 riigist, kõige sagedamini Saksamaalt, Hispaaniast, Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt.

Täpsemalt loe: Cyprus joins DesignView.

 


Ilmus "Euroopa Kohtu lahendid: Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus"

03.11.2014

Patendiamet koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga on välja andnud kogumiku "Euroopa Kohtu lahendid: Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus".

Käesolev kogumik koondab endas kaubamärgi kasutamise kohustust käsitlevaid lahendeid ning on suunatud eelkõige registreeritud kaubamärgi omanikule, kellele pakub huvi, millistest printsiipidest on kohus lähtunud kaubamärgi kasutamise kohustuse nõuet käsitlevate vaidluste lahendamisel.
Kogumik koosneb seitsmest lahendist.

"Euroopa Kohtu lahendeid" saab lugeda Patendiameti veebilehelt pdf-formaadis.

 


Tuneesia liitub TMview’ga

20.10.2014

Alates 20. oktoobrist 2014 on TMview'sse lisatud Tuneesia standardiseerimise ja tööstusomandi riikliku instituudi (INNORPI) kaubamärkide andmed.

INNORPI liitumine TMview'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

INNORPI liitumisega on võimalik TMview’s esmakordselt teha otsinguid araabiakeelsetele kaubamärkidele.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 36-ni. Üle 65 000 Tuneesia kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu peaaegu 24,5 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasi külastanud üle 9 miljoni külastaja 214 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

Lisateavet saab aadressilt https://www.tmdn.org/tmview.

 


Ühisteatis suhtelisi keeldumispõhjuseid käsitleva ühise praktika kohta – segiajamise tõenäosus (kaubamärgi eristusvõimetute / nõrga eristusvõimega osade mõju)

02.10.2014

Euroopa Liidu kaubamärgiametid on kokku leppinud ühises praktikas, mis käsitleb kaubamärkide eristusvõimetute ja nõrga eristusvõimega osade mõju märkide segiajamise tõenäosusele (suhtelised keeldumispõhjused). Selle eesmärk on tagada kaubamärgitaotlejatele ja -omanikele selgus ja õiguskindlus, et kõigis ühist praktikat rakendavates Euroopa ametites jõutakse segiajamise tõenäosuse hindamisel samadel tingimustel (samad märgid, kaubad ja teenused) sarnasele, prognoositavale tulemusele.

Patendiameti menetluspraktika seoses ühise praktika rakendamisega ei muutu.

Loe lähemalt: Ühisteatis suhtelisi keeldumispõhjuseid käsitleva ühise praktika kohta

 


Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 3-2014

18.09.2014

Patendiameti ja OHIM-i koostöös ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 3-2014. Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel:

 • OHIM-i kaubamärgipraktika juhend;
 • OHIM-i disainipraktika juhend;
 • kaks uut disainilahenduste lähenemisprojekti;
 • uudiseid koostööprogrammi projektide kohta;
 • orbteoste andmebaas;
 • Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-345/13.

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel ja trükisena saadaval vastuvõtuosakonnas.

 


Patendiameti ja OHIM-i koostöös uus teabeleht "Uued veebivahendid"

18.08.2014

Patendiameti ja Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööprojektina on ilmunud uus teabeleht „Uued veebivahendid“.

Elektroonselt on see kättesaadav Patendiameti veebilehel, paberil Patendiameti vastuvõtuosakonnas.

 


Videoklipp kaubamärgi kaitsmisest

05.08.2014

Patendiameti ja OHIM-i järjekordse koostööna sai valmis klipp kaubamärgi kaitsmise vajalikkusest.

 


OHIM-i veebiseminar

09.06.2014

OHIM korraldab rea veebiseminare oma uuel veebilehel.  Järgmise veebiseminari teemaks on e-suhtlus ja see toimub 11. juunil kell 12.30–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Veebiseminar on inglise keeles ja kestab umbes 30 minutit. Veebinarile pääseb lingilt http://directo.avanzo.com/oami_20140611_ecommunications/.

Lisaks sellele veebiseminarile on kavas veel  1. juulil "eSearch plus",  4. septembril "Nime ja esindaja muutmine" ja  7. oktoobril "Hoiatuste kasutamine".

 


OHIM-i ja osalisriikide kaubamärgiametite ühisteatis mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatuse ühise praktika kohta

16.04.2014

Ühisteatis mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatuse ühise praktika kohta

 


OHIM-i ja osalisriikide kaubamärgiametite ühisteatis klassifitseerimise ühtlustamise kohta

20.02.2014

19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10 "IP Translator". Kõnealune otsus tõi kaasa vajaduse ühtlustada Euroopa kaubamärgiametite praktikat kaupade ja teenuste klassifitseerimise, eelkõige Nizza klassifikatsiooni klassipäistes nimetatud üldmõistete aktsepteerimise osas selleks, et kaubamärgitaotlejates kindlustunne tagada.

Praktika muudatus klassipäiste üldmõistete kasutamisel

26.–28. juunil 2012 toimus OHIM-is, Alicantes klassipäiste ühtlustamise koostööprojekti (CP2 Convergence of Class Headings) raames töörühma koosolek, kus osalevad ametid arutasid ülalnimetatud kohtuasjas tehtud otsust, millest ilmneb kaks aspekti:

 • taotleja peab kaubamärgiga hõlmatud kaubad ja teenused kindlaks määrama piisava selguse ja täpsusega. See võimaldab pädevatel asutustel ja ettevõtjatel kindlaks teha kaubamärgiga seotud õiguskaitse ulatuse üksnes kaupade ja teenuste loetelu alusel;
 • Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõisteid võib kasutada nende kaupade ja teenuste kindlaksmääramisel, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, kui selline kindlaksmääramine on piisavalt selge ja täpne. Kohtuasja C-307/10 „IP Translator” punktist 54 lähtudes ei pruugi kõik üldmõisted alati piisavalt selged ja täpsed olla.

Osalised leppisid koosolekul kokku, et töötatakse välja Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistete vastuvõetavuse hindamise ühine tõlgendus. Lisaks otsustati koostada juhised, mille abil on võimalik hinnata, millised üldmõisted on piisavalt selged ja täpsed ning millised mitte.

Sellest tulenevalt vaatasid Euroopa Liidu kaubamärgiametite esindajad läbi kõik Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõisted, et määrata kindlaks, millised neist on piisavalt selged ja täpsed ja millised mitte. Arutamise tulemusena leiti, et 197 üldmõistest 11 ei ole sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt, mistõttu ei saa neid ilma täiendava täpsustamiseta kaubamärgitaotluses esitatud kaupade ja teenuste loetelus vastuvõetavaks pidada. Need 11 ebasobivat terminit on:

 • 6 – lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
 • 7 – masinad;
 • 14 – väärismetallidest ja nende sulamitest valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
 • 16 – paberist ja papist valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
 • 17 – kautšukist, gutapertšist, kummist, asbestist ja vilgukivist valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
 • 18 – nahast ja tehisnahast valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
 • 20 – teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist;
 • 37 – remont;
 • 37 – paigaldustööd;
 • 40 – materjalitöötlus;
 • 45 – kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused.

Ühine seisukoht avaldati kõigi osalevate kaubamärgiametite veebilehtedel 20. novembril 2013. Iga amet pidi määrama uue praktika rakendamise kuupäeva ja teavitama sellest taotlejaid. Patendiamet teatas 17. detsembril 2013 oma veebilehel, et hakkab klassipäiste terminitega seotud ühtset praktikat rakendama alates 20. veebruaril 2014 esitatud kaubamärgitaotluste suhtes. See tähendab, et ülalnimetatud 11 terminit saab neis kaubamärgitaotlustes nimetada üksnes tingimusel, et nende sõnastust muudetakse selliselt, et need on piisavalt selged ja täpsed.

Üldised klassifitseerimise juhised

28. veebruaril 2013 toimunud töörühma koosolekul otsustati, et koostatavad klassifitseerimise juhised sõnastatakse selliselt, et neid on võimalik rakendada kõikidele klassifitseerimisel kasutatavatele terminitele, mitte üksnes klassipäiste terminitele.

Välja töötati kolm üldist klassifitseerimise juhist:

 1. kaupade ja teenuste loetelus olevad terminid on sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt, kui nendele omistatud tavapärastest tähendustest selgub asjaomaste kaupade ja teenuste kaitse ulatus;
 2. kui loetelu põhjal ei selgu kaitse ulatus, võib piisava selguse ja täpsuse saavutada eri tegurite, näiteks omaduste, otstarbe ja/või kindlaksmääratava turuvaldkonna märkimisega. Turuvaldkonna saab kindlaks määrata muuhulgas järgmiste elementide abil: tarbijad ja/või turustuskanalid, kasutatav/loodav oskuste baas ja oskusteave, kasutatav/loodav tehniline suutlikkus;
 3. ühe terminiga hõlmatud kaubad või teenused võivad kuuluda eri klassidesse. Sellist terminit võib ilma täiendava täpsustuseta pidada ühes, nö põhiklassis piisavalt selgeks ja täpseks (nt „mööbel” klassis 20, „rõivad” klassis 25). Kui kaitset taotletakse kaupade ja teenuste kitsama ehk nö eriklassi kuuluva kategooria puhul, sobib antud termin klassifitseerimiseks, kui sellele on lisatud täpsustus (nt „mööbel (meditsiiniline), meditsiinimööbel” klassis 10, „laborimööbel” klassis 9, „kaitserõivad” klassis 9, „rõivad lemmikloomadele” klassis 18).

Ülalnimetatud klassifitseerimise juhiseid hakkavad kõik projektis osalevad ametid kaupade ja teenuste loetelude kontrollimisel järgima alates käesoleva teate avaldamisest, st 20. veebruarist 2014. Kuna Patendiamet on senini kaupade ja teenuste loetelude kontrollimisel lähtunud analoogsetest põhimõtetest, siis nimetatud juhiste rakendumine Patendiameti praktikas muudatusi kaasa ei too.

Loe lähemalt:

 


Korea liitub TMview'ga

12.02.2014

Alates 12. veebruarist 2014 on TMview'sse lisatud Korea Intellektuaalomandiameti (KIPO) kaubamärkide andmed.

KIPO liitumine TMview'ga sai teoks tänu Siseturu Ühtlustamise Ameti rahvusvahelisele koostööprogrammile, mis viidi läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview’s osalevate ametite koguarv kasvanud 35-ni. Üle 2,7 miljoni Korea kaubamärgi lisandumisega pakub TMview nüüd juurdepääsu enam kui 23 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasi külastanud üle 5 miljoni külastaja 205 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

Lisateavet saab aadressilt www.tmdn.org/tmview või www.tmview.europa.eu.

 


Euroopa kaubamärgi ja disaini võrgustiku uudised eesti keeles

30.01.2014

Ilmunud on Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustiku uudiskirja European tmdn News uus number.

European tmdn News on koostatud Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM) ja avaldatakse iga nelja kuu tagant Euroopa Liidu 23 keeles, sh eesti keeles.

Uudiskiri on suunatud Euroopa intellektuaalomandi kogukonnale. Selles esitatakse ülevaade Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustiku tegevusest parimate tavade jagamise, töömeetodite ühtlustamise ning äritegevuse tõkete eemaldamise valdkonnas.

See on PDF-formaadis saadaval aadressil www.tmdn.org ja www.oami.europa.eu.

Viimati muudetud 12.10.2015