Koostöö uudised 2012

PrintPDF Jaga

OHIM-i klassifitseerimise juhendmaterjal

06.02.2012

OHIM on menetlusjuhisesse lisanud B osa punkti 3 alla kaupade ja teenuste klassifitseerimise juhendi, mis jõustus 1. veebruaril 2012.

Lisatud dokument kajastab OHIM-i praegust praktikat ja on kooskõlla viidud Nizza klassifikatsiooni 10. redaktsiooniga.

OHIM on teadlik kohtuasjast C-307/10 “IP TRANSLATOR”, millega lahendatakse eelotsusetaotlust ning mille lahend võib mõjutada menetlusjuhendit.

OHIM töötab klasside pealkirjade projekti raames mitmete patendiametitega eesmärgiga ühtlustada Nizza klassifikaatori klasside pealkirjade tõlgendamist.

Kui ülalmainitud kahest teemast tulenevalt tekib vajadus muuta kaupade ja teenuste juhendit, teeb OHIM kindlasti viivitamatult vajalikud sammud oma senise praktika täiendamiseks klassifitseerimise juhendmaterjalis ja informeerib sellest kasutajaid.

OHIM Manual_Part B3- Examination of classification of G&S

Viimati muudetud 12.10.2015