Ühisteatised praktika ühtlustamise kohta

PrintPDF Jaga

EUIPO 2011. aastal käivitatud lähenemisprogramm on EUIPO, riiklike intellektuaalomandiasutuste ja kasutajaühenduste ühine ettevõtmine, et kujundada ühised tööpõhimõtted valdkondades, kus intellektuaalomandiasutuste tavad erinevad. See täiendab koostööfondis ühiste IT-vahendite loomisel tehtud tööd.

Ühisteatised

Ühisteatis uut liiki kaubamärkide kujutamise kohta (uuendatud 03.04.2020)

CP1: Ühisteatis klassifitseerimisel kasutatavate terminite vastuvõetavuse hindamise ühise praktika kohta v.1.0

CP2: Ühisteatis Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika kohta v.1.2

Kohtuasja „IP Translator“ kohta tehtud otsuse ühisteatis v.1.3 (Ühisteatist uuendatud seoses 24.09.2016 rakenduvate Euroopa Liidu kaubamärgi määruse nr 2015/2424 artiklitega 28(5) ja 28(8))

CP3: Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid

CP4: Ühisteatis mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatuse ühise praktika kohta

CP5: Ühisteatis suhtelisi keeldumispõhjuseid käsitleva ühise praktika kohta

CP6:  Lähenemine seoses disainilahenduste graafiliste kujutistega v1.0 (uuendatud 15.05.2018)

CP8: Kaubamärgi kasutamine registreeritust erineval kujul

CP9: Sõna- ja/või kujutiselemente sisaldavate ruumiliste märkide (kujumärkide) eristusvõime, kui kujul endal eristusvõime puudub

CP10: Disainilahenduste internetis avalikustamise kriteeriumide lähendamine 

CP11: Uut liiki kaubamärgid: vorminõuete ja keeldumispõhjuste kontrollimine

CP12: Tõendid kaubamärki puudutava kaebuse menetluses

 

Korduvad küsimused ühise praktika kohta

CP3. Eristusvõime – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid

CP6. Disainilahenduste graafilised kujutised

CP11. Uut liiki kaubamärgid: vorminõuete ja keeldumispõhjuste kontrollimine 

CP12. Tõendid kaubamärki puudutava kaebuse menetluses

 

Lähendamistavade kohta saab täpsemalt lugeda Euroopa intellektuaalomandivõrgustiku veebilehelt.

 

 

 

Viimati muudetud 12.10.2021