Koostöö Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga

PrintPDF Jaga

Patendiameti logo         EUIPO logo                 

1. mail 2004 ühines Eesti Vabariik ühenduse kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste kaitse süsteemidega. Ühinemine tõi kaasa toonases Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM) registreeritud ühenduse kaubamärkide ja disainilahenduste automaatse jõustumise Eesti territooriumil.

Alates 23. märtsist 2016 kannab OHIM nime Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO – European Union Intellectual Property Office).

Patendiameti esindajad osalevad EUIPO haldusnõukogu, eelarvekomitee ja ekspertide töögruppide töös.

Patendiamet osaleb reas EUIPO mitmepoolsetes koostöö- ja lähendamisprogrammi projektides. Veebivahendid, mille on välja töötanud EUIPO ja Euroopa intellektuaalomandiametid koostöös kasutajaühingutega, on kättesaadavad aadressil www.tmdn.org. Lähendamisprogrammi eesmärk on luua rahvusvaheliselt võimalikult ühtne kaubamärkide registreerimise praktika.

Bilateraalse koostööprojekti raames antakse välja infotrükiseid ja veebiväljaandeid, on valminud õppevideod.
 

Viimati muudetud 03.03.2020