ELi intellektuaalomandi võrgustik

PrintPDF Jaga

EUIPN European Union Intellectual Property Network

ELi intellektuaalomandi võrgustik - portaal uute veebivahendite juurde, mille on välja töötanud EUIPO ja Euroopa intellektuaalomandiametid koostöös kasutajaühingutega.

Quantification of IPR
infringement

Quantification of IPR infringement on intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse hallatav veebileht, kus avaldatakse kaupade võltsimise ja piraatlusega seotud uuringute tulemusi.

Intellektuaalomandi töövahendite kaardistamine

Kaardistamine on visuaalne esitus, mis aitab taotlejatel ja ekspertidel kindlaks teha, millises tööjärgus vahendeid kasutada saab.
Kasutajatele esitatakse küsimused, mida täpselt registreerimise eri järkudes kontrollida, ja kuidas vahendeid kasutada. Nii saab ära hoida taotluste puudusi, eduka registreerimise tõenäosus suureneb ning tööstusomandi õiguskaitse on tulevikus efektiivne.
Kaardistamine on üldistatud, st katab registreerimisprotsessi üldised etapid, kuid mitte iga üksiku rahvusliku ameti detailseid registreerimisprotseduure.

Eesti on ühinenud järgmiste veebivahenditega:

TMview

TMview – elektrooniline kaubamärgiotsinguvahend
TMview on elektrooniline tööriist, mis võimaldab igal internetikasutajal teha tasuta otsingut kõigi liitunud riikide ametite kaubamärkide andmebaasides.


 

TMclass

TMclass – tasuta elektrooniline tööriist, millega saab kaubamärgi registreerimist taotledes kaupu ja teenuseid otsida, tõlkida ja klassifitseerida.

 

 

DesignView

DesignView – disainiotsingusüsteem, millega saab teha otsingut eri allikatest pärit info seas. See on ka täiendav ekspertiisi ja kehtetuks tunnistamise tööriist liitunud intellektuaalomandiametitele.

 

 

DesignClass

DesignClass – Abivahend disainitaotluses vajalike tootenimetuste otsimiseks ja tõlkimiseks

 

 

Similarity

CF Similarity – tööriist, kuhu kogutakse osalevate intellektuaalomandiametite hinnanguid kaupade ja teenuste sarnasuse kohta.

 

 

Quality

Quality –  Intellektuaalomandiametite kvaliteedistandardite jagamise ja ühtlustamise abivahend

 

E-learning for SME-s

E-Learning Tool for Small and Medium Enterprises – E-õppetööriist, mis pakub väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele võrgukoolitust intellektuaalomandiõiguste olulisuse kohta.

 

Vaata ka: teabeleht "Veebivahendid"

 

Viimati muudetud 05.11.2021