Intellektuaalomandi õiguskaitse portaal

PrintPDF Jaga

Pärast kaubamärgi (või muu intellektuaalomandiliigi) registreerimist on vaja tagada, et seda ei kasutaks turul keegi teine.

Intellektuaalomandi omanikuna tuleks jälgida turgu – sh meediat, erialaväljaandeid ja veebilehti –, et leida ettevõtteid, kes kasutavad loata teie registreeritud kaubamärki. Võib juhtuda, et müüakse teie toodete võltsinguid või kasutab konkurent kaubamärki, mis ei ole teie kaubamärgiga küll täpselt sama, kuid sellele väga sarnane.

Toll ja politsei jõustavad intellektuaalomandiõigusi eesliinil – ELi piiridel ja siseturul. Et õiguskaitseasutused saaksid täita oma ülesandeid tõhusalt, vajavad nad õiguste omanike aktiivset osalemist. Kõige tõhusam relv on koostöö: tänu õiguste omanike esitatud teabele saavad õiguskaitseasutused kindlaks teha intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahtlusega kaubad ja võtta seejärel kasutusele vajalikud meetmed.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on loonud intellektuaalomandi õiguskaitse portaali IP Enforcement Portal, et õiguste omanikud saaksid oma tooteid võltsimise eest kaitsta, jagades ELi õiguskaitseasutustega oma toodete ja intellektuaalomandiõiguste kohta teavet ning kontaktandmeid.

Et toll saaks sekkuda ja pidada kinni intellektuaalomandiõiguste rikkumises kahtlustatavad kaubad, on vaja tollile esitada meetmete kasutusele võtmise taotlus. Seda saab teha elektrooniliselt intellektuaalomandi õiguskaitse portaali kaudu.

Portaal on tasuta, turvaline ja kättesaadav Euroopa Liidu 23 keeles.

IP Enforcement

Viimati muudetud 03.03.2020