Registriosakond

PrintPDF Jaga

Taotluste vastuvõtt:

Toompuiestee 7, 15041 Tallinn

avatud:   ER    9.3015.30,  LP     suletud

telefon    627 7911 
faks         627 7912
e-post     vastuvoett [at] epa.ee

Patendiametis on aasta kõikidel päevadel ööpäevaringselt avatud tööstusomandi õiguskaitse objektide registreerimise taotluste postkast.

Kontaktandmed ja ametijuhendid

Ametinimetus Nimi E-post Telefon Ametijuhend
Juhataja Tiina Feldmanis tiina.feldmanis [at] epa.ee 627 7908 PDF
 
Taotluste vastuvõtt
Juhtivspetsialist Külliki Raudtamm  kylliki.raudtamm [at] epa.ee 627 7940 PDF
Peaspetsialist Kai Lainväe kai.lainvae [at] epa.ee 715 1733 PDF
Vanemspetsialist Anne Süda  anne.syda [at] epa.ee 627 7902 PDF
Vanemspetsialist Ave Burget ave.burget [at] epa.ee 627 7901 PDF
 
Register
Peaspetsialist Kadi Roosenbaum kadi.roosenbaum [at] epa.ee 627 7946 PDF
Vanemspetsialist Reet Saarinen reet.saarinen [at] epa.ee 627 7909 PDF
Vanemspetsialist Reet Kask reet.kask [at] epa.ee 627 7943 PDF
Peaspetsialist Riina Prank riina.prank [at] epa.ee 715 1734 PDF
Peaspetsialist Mare Soomets mare.soomets [at] epa.ee 627 7919 PDF
Vanemspetsialist Eve Tammaru eve.tammaru [at] epa.ee 627 7907 PDF
Vanemspetsialist Ülle Puusepp ylle.puusepp [at] epa.ee 627 7938 PDF

 

Põhiülesanded

1) tööstusomandi õiguskaitse registrite ja riikliku patendivolinike registri pidamine;
2) tööstusomandi õiguskaitse taotluste vastuvõtmine ja menetlusse suunamine ning vajaduse korral edastamine rahvusvahelistele organisatsioonidele;
3) vajalike taotlusdokumentide olemasolu kontrollimine ja eeltöötlemine;
4) taotluste menetluse ja registri kohta käiva kirjavahetuse vastuvõtmine, registreerimine ja väljastamine;
5) tööstusomandi õiguskaitse dokumentide väljastamine taotlejale;
6) teabe väljastamine tööstusomandi registritest;
7) taotlusi ja registreeringuid puudutavate dokumentide esitamise tähtaegadest kinnipidamise kontroll;
8) taotluste esitamise ja registritoimingute kohta konsultatsioonide andmine;
9) riiklike kaitsedokumentide vormistamine ja väljastamine;
10) tööstusomandi õiguskaitse statistiliste aruannete koostamine ja perioodiline edastamine rahvusvahelistele organisatsioonidele;
11) ameti ametlike väljaannete koostamine;
12) patenditaotluste, patendikirjelduste ja kasuliku mudeli kirjelduste ja Euroopa patendikirjelduste tõlgete avalikustamine;
13) ameti veebilehe ajakohastamine.

 

Patendiameti registriosakond väljastab teavet järgmistest registritest:

  • patendiregister,
  • kasulike mudelite register,
  • kauba- ja teenindusmärkide register,
  • tööstusdisainilahenduste register,
  • mikrolülituste topoloogiate register,
  • riiklik geograafiliste tähiste register.
     

Teabe väljastamine registritest on tasuline ja selle eest tasutakse riigilõiv.

Avalduse teabe väljastamiseks võib esitada vabas vormis.

Registriosakonna põhimäärus

 

Viimati muudetud 12.01.2022