Patendiosakond

PrintPDF Jaga

Kontaktandmed ja ametijuhendid

Ametinimetus Nimi E-post Telefon Ametijuhend
Juhataja Elle Mardo elle.mardo [at] epa.ee 627 7910 PDF
Juhtivekspert Tiina Lillepool tiina.lillepool [at] epa.ee 627 7944  PDF
Nõunik Raul Kartus raul.kartus [at] epa.ee 627 7923 PDF
 
Ehituse, mehaanika ja tehnoprotsesside ekspertiis  
Peaekspert Ülo Anijalg ylo.anijalg [at] epa.ee 627 7924 PDF
Vanemekspert Erald Talvik erald.talvik [at] epa.ee  715 1730 PDF
Vanemekspert Taimi Oviir taimi.oviir [at] epa.ee 646 4484 PDF
Vanemekspert Reelika Jõema reelika.joema [at] epa.ee 627 7922 PDF
 
Füüsika ja elektri ekspertiis
Peaekspert Aare Abrams aare.abrams [at] epa.ee 646 4481 PDF
Vanemekspert Ruth Kõvamees ruth.kovamees [at] epa.ee 646 4483 PDF
 
Keemia, meditsiini ja toiduainete ekspertiis
Peaekspert Anneli Simmul anneli.simmul [at] epa.ee 646 4482 PDF
Vanemekspert Mare Lõpp mare.lopp [at] epa.ee 646 4480 PDF
Vanemekspert Kristiina Kreek-Truuts kristiina.kreek [at] epa.ee 715 1747 PDF
 
Eelmenetlus ja dokumentatsioon
Juhtivspetsialist Veera Tereštšenkova veera.terestsenkova [at] epa.ee 627 7925 PDF
Peaspetsialist Tiia Ehvert tiia.ehvert [at] epa.ee 627 7935 PDF
Peaspetsialist Marit Soomets marit.soomets [at] epa.ee 627 7942 PDF

 

Põhiülesanded

1) patenditaotluste menetlemine ja ekspertiis;
2) täiendava kaitse taotluste ja nende pikendamise taotluste menetlemine;
3) otsuste tegemine ameti nimel;
4) patendikirjelduse ja kasuliku mudeli kirjelduse ettevalmistamine avalikustamiseks;
5) patenditaotluse ja täiendava kaitse taotluse avaldamiseks ettevalmistamine;
6) kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlemine;
7) rahvusvaheliste taotluste (PCT-taotluste) riigisisene menetlemine;
8) riigi siseseks patenditaotluseks või kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muudetud Euroopa patenditaotluste menetlemine;
9) patendi standardotsingute ja eriotsingute tegemine tellimuse alusel;
10) mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluste menetlemine;
11) taotleja nõudel taotluste prioriteedinõuet tõendavate dokumentide koostamine ja väljaandmine
või Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) digitaalsesse juurdepääsusüsteemi edastamine;
12) muutmisettepanekute tegemine nende õigusaktide ettevalmistamisel või muutmisel, mis puudutavad patente, kasulikke mudeleid, ja mikrolülituse topoloogiat;
13) patendi, täiendava kaitse, kasuliku mudeli ja mikrolülituse topoloogia õiguskaitse konsultatsioonide andmine.
 

Patendiamet kontrollib esitatud patenditaotluse vastavust vorminõuetele ja teeb leiutise kohta täisekspertiisi, kontrollides leiutise ülemaailmset uudsust, leiutustaset ja tööstuslikku kasutatavust. Patenditaotluse menetluse kestus on keskmiselt neli aastat. Menetluse käigus edastatakse patenditaotlejale tehnika taseme otsingu aruanne, mille alusel võib ta patenditaotlust omal algatusel parandada või sellest loobuda.

Kasuliku mudeli registreerimistaotluse menetlemisel kontrollib Patendiamet ainult taotluse vorminõuete täitmist. Leiutise uudsuse ja tööstusliku kasutatavuse eest vastutab kasuliku mudeli registreerimise taotleja ise. Menetlus kestab keskmiselt 3-5 kuud.

Patendiosakonna põhimäärus

 

Viimati muudetud 01.01.2022