Kaubamärgiosakond

PrintPDF Jaga

Kontaktandmed ja ametijuhendid

Ametinimetus Nimi E-post Telefon Ameti­juhend
Juhataja Karol Rummi     karol.rummi [at] epa.ee 627 7929 PDF
Nõunik Liina Puu liina.puu [at] epa.ee 627 7930 PDF
         
Siseriiklike kaubamärkide ekspertiis
Peaekspert Külli Trepp kylli.trepp [at] epa.ee 627 7915
627 7921 (disain)
PDF
Vanemekspert Heli Laaneots heli.laaneots [at] epa.ee 627 7939 PDF
Vanemekspert Mari‑Epp Tirkkonen mari-epp.tirkkonen [at] epa.ee 627 7928 PDF
Vanemekspert Hanna Teppan hanna.teppan [at] epa.ee 715 1736 PDF
Vanemekspert Kärt Michelson kart.michelson [at] epa.ee 627 7936 PDF
         
Rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiis
Peaekspert Kai Klanberg kai.klanberg [at] epa.ee 627 7931 PDF
Peaekspert Janika Kruus janika.kruus [at] epa.ee 627 7934 PDF
Vanemekspert Ekke-Kristian Erilaid ekke-k.erilaid [at] epa.ee 627 7927 PDF
Vanemekspert Signe Holm signe.holm [at] epa.ee 627 7947 PDF
         
Eelmenetlus ja dokumentatsioon
Peaspetsialist
(pikaajalises
lähetuses)
Lehar Lehes     PDF
Vanemspetsialist Viivika Langu viivika.langu [at] epa.ee 627 7926   PDF

 

Põhiülesanded

1) kaubamärgi registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine ja ekspertiis;
2) otsuste tegemine ameti nimel;
3) tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine;
4) geograafilise tähise registreerimise taotluste menetlemine;
5) taotluste prioriteedinõuet tõendavate dokumentide väljaandmine;
6) muutmisettepanekute tegemine nende õigusaktide ettevalmistamisel või muutmisel, mis puudutavad kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja geograafiliste tähiste kaitset;
7) kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse ja geograafilise tähise õiguskaitse konsultatsioonide andmine.


Kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste menetlus kaubamärgiosakonnas algab pärast miinimumnõuetele vastavuse kontrolli registriosakonnas ja lõpeb nende kohta tehtava otsusega.

Tööstusdisainilahenduse puhul ei kontrolli Patendiamet selle uudsust, eristatavust, tööstuslikku kasutatavust ega taotleja õigust esitada registreerimistaotlus. Kontrollitakse ainult tööstusdisainilahenduse registreerimisega seotud vorminõuete (vajalike dokumentide vorm, sisu, esitamise tähtajad) täitmist ja tööstusdisainilahenduse vastavust mõistele.

Kaubamärgiosakonna põhimäärus

 

Viimati muudetud 01.01.2022