Finants- ja haldusosakond

PrintPDF Jaga

Kontaktandmed ja ametijuhendid

Ametinimetus Nimi E-post Telefon Ametijuhend
Finantsjuht Aasa Süld aasa.syld [at] epa.ee 627 7920 PDF
Finantsspetsialist Ülle Puusepp ylle.puusepp [at] epa.ee 627 7938 PDF
Kommunikatsioonijuht Eve Tang eve.tang [at] epa.ee 627 7904 PDF
Kommunikatsioonispetsialist Eve Tammaru eve.tammaru [at] epa.ee 627 7907 PDF
Toimetaja Marili Tammeorg marili.tammeorg [at] epa.ee 715 1731 PDF
Haldusjuht Sirje Sinilo sirje.sinilo [at] epa.ee 627 7914 PDF
Personalijuht Maire Jürima maire.jyrima [at] epa.ee 627 7941 PDF
Nõunik       PDF
Õigusjuht Cady Kaisa Rivera cadykaisa.rivera [at] epa.ee 627 7917 PDF
Jurist Igor Skorohodov igor.skorohodov [at] epa.ee 627 7916 PDF
Teabeürituste koordinaator Triin Urviste triin.urviste [at] epa.ee 627 7918 PDF
Teabeürituste koordinaator       PDF
Juhiabi Liisa Laanemets liisa.laanemets [at] epa.ee 627 7900 PDF
Referent-asjaajaja Renate Saar renate.saar [at] epa.ee 627 7913 PDF
Arhivaar Anneli Viil anneli.viil [at] epa.ee 627 7933 PDF

 

Põhiülesanded

1) juhtkonna ja struktuuriüksuste teenindamine finantsarvestuse, halduse, personali, õiguse ja kommunikatsiooni valdkonnas ameti põhitegevusega seotud ülesannete täitmise eesmärgil;
2) tööstusomandi õiguskaitset käsitleva info kogumine, säilitamine, töötlemine, vahendamine ja levitamine;
3) avalike suhete ja avalikkuse teavitamise korraldamine;
4) ametlike väljaannete, menetlus-, registri- ja muude dokumentide toimetamine;
5) koostöö tegemine rahvusvaheliste tööstusomandi organisatsioonidega ja teiste riikide tööstusomandi õiguskaitse institutsioonidega;
6) tööstusomandikaitse teadlikkuse suurendamiseks teavitusürituste korraldamine;
7) tööstusomandi õigusaktide analüüsimine, nende muutmiseks ettepanekute tegemine ning eelnõude koostamine;
8) kvaliteedisüsteemi toimimise tagamine;
9) õigusnõustamine;
10) meetmete kavandamine õigusaktide toimimise kindlustamiseks ning kehtivatest õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine;
11) ameti valduses oleva riigivara ja vahendite haldamise ning riigihangete korraldamine;
12) asjaajamise, dokumendihalduse ja arhiivi pidamise korraldamine;
13) tööks vajalike töövahendite ja inventari hankimine;
14) personalitöö ja koolituse korraldamine;
15) tööohutus- ja töötervishoiutegevuse korraldamine;
16) finantstöö ja aruandluse korraldamine;
17) eelarve koostamine, eelarve täitmise korraldamine ja kontrollimine;
18) toimingute eest tasutavate riigilõivude kontrolli ja aruandluse ning rahvusvahelistele organisatsioonidele tasude õigeaegse ülekandmise korraldamine;
19) rahvusvaheliste tööstusomandi organisatsioonide projektide kaasfinantseerimise, finantsarvestuse ja -aruandluse korraldamine.

 

Finants- ja haldusosakonna põhimäärus

 

Viimati muudetud 02.08.2021