Täis- ja osasihitisest

PrintPDF Jaga

Patendikirjeldustes, kasuliku mudeli kirjeldustes ja asjaomastes lühikokkuvõtetes kohtab hulganisti vigu, kus täissihitis on väljendatud osasihitise käändes (osastavas), eriti sageli juhtudel, kus sihitis kuulub tegusõna sisaldama juurde. Ja ega asi pole ainult vales käändes (tean, et nii mõnigi on jõudnud juba mõelda - ena mul asja, vales käändes!), valeks muutub ju ka väljendi sisu. Milles siis konks on?

Täissihitist kasutatakse siis, kui tegusõna, mille juurde see kuulub, väljendab juba lõpetatud või lõpetatavat tegevust ning sihitis ise märgib tervikut (kindlat asja, kindlat kogust või hulka).

Näiteks:

...nimetatud seade sisaldab esimese ja teise antenni, juhtploki ja lülitid...(MITTE:...nimetatud seade sisaldab kahte antenni, juhtplokki ja lüliteid...);

...käesolev paragrahv sisaldab taotlusele esitatavad nõuded... (MITTE: ...esitatavaid nõudeid...), mis tähendab, et just sellesse paragrahvi on koondatud kõik nõuded ja mujalt lisa otsida ei tarvitse.

Täissihitis on mitmuse puhul alati nimetavas käändes (lülitid, nõuded), ainsuse puhul on see teatud juhtudel nimetavas, enamasti aga omastavas käändes (esimese ja teise antenni, juhtploki).

Osasihitis on alati osastavas käändes ning seda kasutatakse siis, kui tegusõna väljendab tegevust, mis pole veel lõpetatud ja/või sihitis ise märgib ebamäärast kogust või hulka.

Näiteks:

....seade sisaldab antenne, lüliteid ja juhtploki...

Selles formuleeringus on juhtploki (seadmesse kuulub üks juhtplokk) täissihitisena omastavas käändes, antenne ja lüliteid (nende hulk ei ole määratud, see võib varieeruda) on osasihitisena osastavas käändes.

Nagu nähtub eeltoodust, oleneb patendikirjelduste puhul õiges vormis sihitise valikust eeskätt see, kas loetletud koostisosad ja detailid moodustavad kindlaksmääratud terviku (esitatud täissihitisena) või ebamäärase kogumi (esitatud osasihitisena).

Kui aga tegusõna sisaldama tekitab tõepoolest võõrastust ja probleeme, valige muu võimalus, näiteks:
- seadmesse kuuluvad juhtplokk, kaks antenni (esimene ja teine) ja lülitid;
- seadme konstruktsioonilised elemendid on....;
- seadme moodustavad...

jms

Viimati muudetud 04.01.2022