Klass 2

PrintPDF Jaga

Värvid, värnitsad, lakid; roostetõrje- ja puidukaitsevahendid; värvained, värvid; printimis-, märgistus- ja graveerimistindid; töötlemata looduslikud vaigud; metallfoolium ja metallipulbrid maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutamiseks

Kl

Baas-
number

Kauba nimetus eesti keeles

Kauba nimetus inglise keeles

2

020006

alisariinvärvid

alizarine dyes

2

020008

alumiiniumipulber maalimiseks

aluminium powder for painting

2

020007

alumiiniumvärvid

aluminium paints

2

020052

aniliinvärvid

aniline dyes

2

020098

annato [värvaine]

annotto [dyestuff] / annatto [dyestuff]

2

020009

asbestvärvid

asbestos paints

2

020017

asfaltlakk

black japan

2

020018

auramiin

auramine

2

020019

bakteritsiidvärvid

bactericidal paints

2

020025

bituumenlakid

bitumen varnish

2

020064

emaillakid

enamels [varnishes]

2

020072

fiksatiivid [lakid]

fixatives [varnishes]

2

020075

glasuurid [värvid, lakid]

glazes [paints, lacquers]

2

020131

grafitivastased katted [värvid]

anti-graffiti coatings [paints]

2

020080

graveertint

engraving ink

2

020076

gummigutt, kummivaik maalimiseks

gamboge for painting

2

020015

hõbeemulsioonid [pigmendid]

silver emulsions [pigments]

2

020014

hõbepasta

silver paste

2

020016

hõbetuspulbrid

silvering powders

2

020086

indigo [värvaine]

indigo [colorant]

2

020041

jalatsivärvid

shoe dyes

2

020004

joogivärvid

colorants for beverages

2

020046

kampol*

colophony*

2

020022

Kanada palsam

Canada balsam

2

020034

karamell [toiduvärv]

caramel [food colorant]

2

020113

karbonüül [puiduimmuti]

carbonyl [wood preservative]

2

020122

kasvutõrjevärvid, kattumisvastased värvid

anti-fouling paints

2

020070

kattevärvid

coatings [paints]

2

020037

keraamikavärvid

ceramic paints

2

020074

kollapuit [värvaine]

yellowwood [colorant]

2

020044

koobaltoksiid [värvaine]

cobalt oxide [colorant]

2

020050

kopaal

copal

2

020114

kopaallakid

copal varnish

2

020021

korrosioonitõrjelindid

anti-corrosive bands

2

020010

korrosioonitõrjepreparaadid

anti-corrosive preparations

2

020045

košenillkarmiin

cochineal carmine

2

020056

kreosoot puidu immutamiseks

creosote for wood preservation

2

020108

kruntvärvid

primers

2

020078

kummivaigud

gum resins

2

020060

kurkumikollane [värvaine]

turmeric [colorant]

2

020115

lakid

lacquers

2

020003

lakid ja värnitsad*

varnishes*

2

020054

lakivedeldid

thinners for lacquers

2

020065

lakkvärvid

enamels for painting / enamel paints

2

020073

lambitahm [pigment]

lamp black [pigment]

2

020088

liköörivärvid

colorants for liqueurs

2

020035

linnasekaramell [toiduvärv]

malt caramel [food colorant]

2

020048

linnasevärvid

malt colorants

2

020067

loomamärgistustint

marking ink for animals

2

020042

lubjapiim

lime wash

2

020110

lubjapiim

whitewash

2

020092

maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutatav metallfoolium

metal foil for use in painting, decorating, printing and art

2

020130

markerite kujul värvained mööbli taastamiseks

colorants for the restoration of furniture in the form of markers

2

020091

mastiksid [loodusvaigud]

mastic [natural resin]

2

020093

metallide tuhmumisvastased ained

anti-tarnishing preparations for metals

2

020094

metallikaitsevahendid

protective preparations for metals

2

020090

metallipulbrid maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutamiseks

metals in powder form for use in painting, decorating, printing and art

2

020096

munavärvimispaber

paper for dyeing Easter eggs

2

020020

müürivärv, võõp

badigeon

2

020033

parknahapigmendid

ink for leather

2

020059

pigmendid

pigments

2

020095

pliimennik

red lead / minium

2

020089

pliipronks, pliisilu

orange lead / litharge

2

020038

pliivalge

white lead

2

020121

printerite ja paljundite tint

ink for printers and photocopiers

2

020132

printerite ja paljundite toonerid

toner for printers and photocopiers

2

020123

printerite ja paljundusmasinate täidetud toonerikassetid

toner cartridges, filled, for printers and photocopiers

2

020133

printerite ja paljundusseadmete täidetud toonerikassetid

ink cartridges, filled, for printers and photocopiers

2

020032

pronksipulber maalimiseks

bronze powder for painting

2

020031

pronkslakid

bronzing lacquers

2

020082

puiduimmutusõlid

oils for the preservation of wood

2

020049

puidukonservandid

wood preservatives

2

020028

puidupeitsid

wood stains

2

020026

puiduvärvid

wood coatings [paints]

2

020134

puitpõranda viimistluse ained

wood floor finishes

2

020079

roostetõrjemäärded

anti-rust greases

2

020107

roostetõrjepreparaadid

anti-rust preparations

2

020083

roostetõrjeõlid

anti-rust oils

2

020099

safran [värvaine]

saffron [colorant]

2

020100

sandarakk

sandarac

2

020029

sieena

sienna earth

2

020068

sikatiivid [kuivatavad ained] värvidele

siccatives [drying agents] for paints

2

020102

sumahh [polituuri toore]

sumac for varnishes

2

020040

sõidukišassiide kruntvärvid

undercoating for vehicle chassis / undersealing for vehicle chassis

2

020039

söemust [pigment]

carbon black [pigment]

2

020129

söödava tindiga täidetud printerikassetid

edible ink cartridges, filled, for printers

2

020128

söödavad tindid

edible inks

2

020077

šellak

gum-lac / shellac

2

020101

tahm [värvaine]

soot [colorant]

2

020062

temperavärvid

distempers

2

020106

titaanvalge [pigment]

titanium dioxide [pigment]

2

020005

toiduvärvid

food dyes / food colorants

2

020043

trükipastad [tint]

printers’ pastes [ink]

2

020066

trükivärv, trükimust

printing ink

2

020081

tsinkoksiid, tsinkvalge [pigment]

zinc oxide [pigment]

2

020085

tulekindlad värvid

fireproof paints

2

020036

tõrvapapivärvid

coatings for roofing felt [paints]

2

020124

tärpentin [värvivedeldi]

turpentine [thinner for paints]

2

020061

töötlemata looduslikud vaigud

natural resins, raw

2

020135

uriini tõrjuvad värvid

anti-urine paints

2

020126

vesivärvid kunstnikutarvetena

watercolour paints for use in art / watercolor paints for use in art

2

020011

vesivärvifiksaatorid, vesivärvikinnistid

fixatives for watercolors / fixatives for watercolours

2

020023

võivärvid

colorants for butter

2

020047

värvained*

colorants* / dyestuffs

2

020002

värvikinnistid*

mordants*

2

020057

värvikinnistid nahale

stains for leather / mordants for leather

2

020027

värvikinnistid puidule

wood mordants

2

020055

värvi täiteained

thickeners for paints

2

020001

värvid*

paints*

2

020058

värvid*

dyes*

2

020087

värvide sideained

binding preparations for paints / agglutinants for paints

2

020111

värvipuu

dyewood / dye-wood

2

020112

värvipuu värvained

dyewood extracts / wood dyestuffs

2

020053

värvivedeldid

thinners for paints

2

020127

õlivärvid kunstnikutarvetena

oil paints for use in art

2

020024

õllevärvid

colorants for beer

2

020125

ümberpaigaldatavad värvipaigad

repositionable paint patches

Viimati muudetud 01.01.2021