Klass 1

PrintPDF Jaga

Tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad kemikaalid; töötlemata tehisvaigud, töötlemata plastid; tulekustutus- ja ennetussegud; karastus- ja jooteained; loomanahkade parkimise ained; tööstuslikud kleebid; pahtlid ja muud täitepastad; kompost, sõnnik, väetised; tööstuses ja teaduses kasutatavad biopreparaadid

Kl

Baas-
number

Kauba nimetus eesti keeles

Kauba nimetus inglise keeles

1

010004

abrasiivtöötlusvedelikud, abrasiivvedelikud

auxiliary fluids for use with abrasives

1

010237

adhesioonivastased ained valuvormi määrimiseks

mould-release preparations / mold-release preparations

1

010690

adjuvandid, v.a meditsiinilised või veterinaarsed

adjuvants, other than for medical or veterinary purposes

1

010026

aerosoolide kandegaasid

propellant gases for aerosols

1

010029

agar-agar tööstuslikuks kasutuseks

agar-agar for industrial purposes

1

010347

aiakemikaalid, v.a fungitsiidid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasititsiidid

horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides

1

010523

akende tuhmumisvastased kemikaalid

anti-tarnishing chemicals for windows

1

010651

aknakitt

glaziers' putty

1

010018

aktiinium

actinium

1

010025

aktiivsüsi, aktiveeritud süsi

activated carbon / activated charcoal

1

010500

akude desulfaatimisvedelikud

liquids for removing sulfates from batteries / liquids for removing sulfates from accumulators

1

010006

akude vahuvastased lahused

anti-frothing solutions for batteries / anti-frothing solutions for accumulators

1

010033

albumiin [loomne või taimne, tooraine]

albumin [animal or vegetable, raw material]

1

010036

albumiinpaber

albumenized paper

1

010042

aldehüüdid*

aldehydes*

1

010669

alginaadid toiduainetööstusele

alginates for the food industry

1

010562

alkaloidid*

alkaloids*

1

010040

alkohol*

alcohol*

1

010565

alumiiniumatsetaat*

aluminium acetate*

1

010048

alumiiniumhüdraat

aluminium hydrate

1

010051

alumiiniumjodiid

aluminium iodide

1

010050

alumiiniumkloriid

aluminium chloride

1

010047

alumiiniummaarjas

aluminium alum

1

010046

alumiiniumoksiid

alumina

1

010049

alumiiniumsilikaat

aluminium silicate

1

010106

alused [kemikaalid]

bases [chemical preparations]

1

010126

aluseline vismutgallaat

basic gallate of bismuth

1

010054

ameriitsium

americium

1

010060

ammoniaagisoolad

ammoniacal salts

1

010061

ammoniaak*

ammonia*

1

010062

ammooniumaldehüüd

ammonium aldehyde

1

010567

ammooniumisoolad

ammonium salts

1

010063

ammooniummaarjas

ammonia alum

1

010700

ammooniumnitraat

ammonium nitrate

1

010065

amüülalkohol

amyl alcohol

1

010064

amüülatsetaat

amyl acetate

1

010067

anhüdriidid

anhydrides

1

010396

anorgaanilised happed

mineral acids

1

010072

antifriisid

antifreeze

1

010074

antimon

antimony

1

010075

antimon(III)oksiid, antimon(V)oksiid

antimony oxide

1

010076

antimonsulfiid

antimony sulfide

1

010260

antistaatikud, v.a olmeantistaatikud

antistatic preparations, other than for household purposes

1

010070

antraniilhape

anthranilic acid

1

010082

argoon

argon

1

010084

arseen

arsenic

1

010085

arseenishape

arsenious acid

1

010086

astaat

astatine

1

010010

atseetanhüdriid, etaananhüdriid

acetic anhydride

1

010007

atsetaadid [kemikaalid]*

acetates [chemicals]*

1

010011

atsetoon

acetone

1

010012

atsetüleen

acetylene

1

010013

atsetüleentetrakloriid

acetylene tetrachloride

1

010649

autopahtlid

paste fillers for automobile body repair / paste fillers for car body repair

1

010101

baarium

barium

1

010102

baariumhüdroksiid, barüüt

baryta

1

010574

baariumsulfaat

barium sulfate

1

010104

baariumühendid

barium compounds

1

010009

bakteratsetifikaatorid, bakterioloogilised atsetifikaatorid

bacteriological preparations for acetification

1

010595

bakterioloogilised preparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed

bacteriological preparations, other than for medical and veterinary use

1

010594

bakterpreparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed

bacterial preparations, other than for medical and veterinary use

1

010103

barüütpaber

baryta paper

1

010713

benseen

benzene

1

010714

benseen

benzol

1

010111

benseeni derivaadid

benzene derivatives

1

010110

benseeni tuuma sisaldavad happed

benzene-based acids

1

010021

bensiinipuhastuslisandid

detergent additives to petrol / detergent additives to gasoline

1

010112

bensoehape

benzoic acid

1

010109

bentoniit

bentonite

1

010115

berkeelium

berkelium

1

010030

betooni aglutinatsiooniained

agglutinants for concrete

1

010117

betoonikonservandid, v.a värvid ja õlid

concrete preservatives, except paints and oils

1

010116

betoonivahustuskemikaalid

concrete-aeration chemicals

1

010122

biokeemilised katalüsaatorid

biochemical catalysts

1

010658

bioloogilised koekultuurid, v.a meditsiinilised või veterinaarsed

biological tissue cultures, other than for medical or veterinary purposes

1

010579

bioloogilised preparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed

biological preparations, other than for medical or veterinary purposes

1

010108

boksiit

bauxite

1

010134

booraks

borax

1

010585

broom keemia tarbeks

bromine for chemical purposes

1

010236

defoliandid

defoliants

1

010474

dekaandihape, sebatshape, sebatsiinhape

sebacic acid

1

010242

dekstriin

dextrin [size]

1

010247

destilleeritud vesi

distilled water

1

010243

diagnoosipreparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed

diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes

1

010245

diasopaber

diazo paper

1

010371

diatomiit

kieselgur

1

010284

dimetüüleeter

methyl ether

1

010605

dispersioonplastid

dispersions of plastics

1

010248

dolomiit, tööstusdolomiit

dolomite for industrial purposes

1

010250

düsproosium

dysprosium

1

010281

eetrid*

ethers*

1

010387

elavhõbe

mercury

1

010389

elavhõbe(II)oksiid

mercuric oxide

1

010388

elavhõbeda soolad

mercury salts

1

010650

elektroforeesigeelid

electrophoresis gels

1

010107

emaili tootmiseks kasutatavad kemikaalid, v.a pigmendid

chemicals, except pigments, for the manufacture of enamel

1

010268

emulgaatorid

emulsifiers

1

010291

ensüümid keemia tarbeks

ferments for chemical purposes

1

010661

ensüümid toiduainetööstusele

enzymes for the food industry

1

010660

ensüümipreparaadid toiduainetööstusele

enzyme preparations for the food industry

1

010276

erbium

erbium

1

010279

estrid*

esters*

1

010280

etaan

ethane

1

010277

etaanhape, äädikhape

spirits of vinegar [dilute acetic acid]

1

010041

etüülalkohol, etanool

ethyl alcohol

1

010282

etüüleeter, etoksüetaan

ethyl ether

1

010287

euroopium

europium

1

010718

farmaatsiatoodete kapslite tootmisel kasutatavad dendrimeeripõhised polümeerid

dendrimer-based polymers for use in the manufacture of capsules for pharmaceuticals

1

010210

farmaatsiatööstuses kasutatavad konservandid

preservatives for use in the pharmaceutical industry

1

010159

fermium

fermium

1

010292

ferrotüübid [fotograafia]

ferrotype plates [photography]

1

010296

filtreerained jookide tootmiseks

filtering preparations for the beverages industry

1

010166

filtrite aktiivsüsi

carbon for filters

1

010587

flokulandid, flokuleerained

flocculants

1

010302

fluor

fluorine

1

010303

fluoriühendid

fluorspar compounds

1

010311

formaldehüüd, metanaal keemia tarbeks

formic aldehyde for chemical purposes

1

010427

fosfaadid [väetised]

phosphates [fertilisers] / phosphates [fertilizers]

1

010429

fosfatiidid

phosphatides

1

010430

fosfor

phosphorus

1

010433

fosforhape

phosphoric acid

1

010267

fotoemulsioonid

photographic emulsions

1

010329

fotograafiline želatiin

gelatine for photographic purposes

1

010435

fotoilmutid

photographic developers

1

010211

fotokemikaalid

chemical preparations for use in photography

1

010417

fotomeetriline paber

photometric paper

1

010027

fotonõrgendid

reducing agents for use in photography

1

010322

fotopaber

photographic paper

1

010436

fotosensibilisaatorid

photographic sensitizers

1

010314

frantsium

francium

1

010525

fullermuld tekstiilitööstuses kasutamiseks

fuller's earth for use in the textile industry

1

010309

fungitsiidide keemilised lisandid

chemical additives to fungicides / additives, chemical, to fungicides

1

010275

gaasipuhastusained

gas purifying preparations / preparations for the purification of gas

1

010318

gadoliinium

gadolinium

1

010321

gallium

gallium

1

010323

gallotanniin, parkhape

gallotannic acid

1

010320

gallushape tindi valmistamiseks

gallic acid for the manufacture of ink

1

010319

galluspähklid, pahkpähklid

gallnuts

1

010261

galvaanielementide soolad

salts for galvanic cells / salts for galvanic batteries

1

010324

galvaanimisained

galvanizing preparations

1

010098

galvaanimisvedelikud

galvanizing baths / baths for galvanizing

1

010325

gambiir [parkaine]

gambier

1

010332

getterid, gaasiabsorbendid [kemoaktiivsed ained]

getters [chemically active substances]

1

010615

gluteen [liim], v.a kantselei- ja olmeliim

gluten [glue], other than for stationery or household purposes

1

010670

gluteen toiduainetööstusele

gluten for the food industry

1

010337

glükool

glycol

1

010283

glükooleeter

glycol ether

1

010662

glükoos toiduainetööstusele

glucose for the food industry

1

010335

glükosiidid

glucosides

1

010336

glütseriidid

glycerides

1

010715

grafeen

graphene

1

010342

guaano

guano

1

010343

gurjunpalsam värnitsa valmistamiseks

gurjun balsam for use in the manufacture of varnish

1

010331

haliit, kivisool

rock salt

1

010014

happed*

acids*

1

010016

happekindlad keemilised segud, kemikaalid

acid proof chemical compositions

1

010251

happevesi akude, patareide ümberlaadimiseks

acidulated water for recharging batteries / acidulated water for recharging accumulators

1

010162

haruldaste muldmetallide soolad

salts from rare earth metals

1

010344

heelium

helium

1

010246

heliplaatide taasteained

renovating preparations for phonograph records

1

010345

holmium

holmium

1

010355

huumus

humus

1

010081

hõbedasoolade lahused hõbetamiseks

silver salt solutions for silvering

1

010569

hõbenitraat

silver nitrate

1

010356

hüdraadid

hydrates

1

010358

hüdrasiin

hydrazine

1

010184

hüdrokloraadid

hydrochlorates

1

010589

hüdropoonikasubstraadid [põllumajandus]

substrates for soil-free growing [agriculture]

1

010308

insektitsiidide keemilised lisandid

additives, chemical, to insecticides / chemical additives to insecticides

1

010255

ioonivahetuskemikaalid

ion exchangers [chemicals]

1

010090

isetooniv fotopaber

self-toning paper [photography]

1

010681

istutusmuld

potting soil

1

010034

jodeeritud albumiin

iodised albumen

1

010365

jood keemia tarbeks

iodine for chemical purposes

1

010367

joodhape

iodic acid

1

010366

joodisoolad

iodised salts

1

010487

jootekemikaalid

soldering chemicals / welding chemicals

1

010584

jooteräbustid

soldering fluxes

1

010706

jõuülekandeõli

transmission oil

1

010447

kaalium

potassium

1

010119

kaaliumdikromaat

bichromate of potassium

1

010123

kaaliumdioksalaat

potassium dioxalate

1

010448

kaaliumhüdroksiid, sööbekaalium

potash water

1

010410

kaaliumvesinikoksalaat

sorrel salt

1

010140

kainiit

kainite

1

010659

kalajahust väetised

fish meal fertilizers / fish meal fertilisers

1

010618

kalaliim, v.a kantselei-, toidu- või olmeliim

isinglass, other than for stationery, household or alimentary purposes

1

010142

kalifornium

californium

1

010709

kalomel [elavhõbekloriid]

calomel [mercurous chloride]

1

010100

kaltsineeritud sooda

soda ash

1

010171

kaltsiumetanaat

lime acetate

1

010510

kaltsiumisoolad

calcium salts

1

010152

kaltsiumkarbiid

calcium carbide

1

010172

kaltsiumkarbonaat

lime carbonate

1

010141

kaltsiumtsüaanamiid [väetis], kaltsiumnitraatväetis

calcium cyanamide [fertilizer] / calcium cyanamide [fertiliser]

1

010370

kaoliin, portselanisavi, valge savi

kaolin / china slip / china clay

1

010151

karbiid

carbide

1

010586

karbolineum, karboliineum taimekaitseks

carbolineum for the protection of plants

1

010146

karbonaadid, süsihappe soolad

carbonates

1

010677

kaseiin toiduainetööstusele

casein for the food industry

1

010524

kasvumuld

soil for growing

1

010154

katalüsaatorid

catalysts

1

010139

katehhu, kašuu

catechu

1

010635

katlakivieemaldid, v.a olmelised

descaling preparations, other than for household purposes

1

010073

katlakivivastased preparaadid

anti-incrustants

1

010240

katlakiviärastid

disincrustants

1

010708

kattekemikaalid oftalmilistele läätsedele

chemical coatings for ophthalmic lenses

1

010278

keemiline indikaatorpaber

test paper, chemical

1

010395

keemilised jahukaste ennetusvahendid

chemical preparations to prevent mildew

1

010640

keemilised kummitugevdusvahendid

chemical intensifiers for rubber

1

010639

keemilised paberitugevdusvahendid

chemical intensifiers for paper

1

010044

keemilised toidukonservandid

chemical substances for preserving foodstuffs

1

010180

keemilised tuumalõhustuselemendid

fissionable chemical elements

1

010178

keemilised ühendid, reagendid, reaktiivid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed

chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes

1

010611

keemilistest ainetest filtermaterjalid

filtering materials of chemical substances

1

010295

keermestussegud

compositions for threading

1

010326

keevituse kaitsegaasid

protective gases for welding

1

010546

kemikaalid viinapuuhaiguste ennetamiseks

chemical preparations to prevent diseases affecting vine plants

1

010160

keraamikaglasuurvärvid

ceramic glazings

1

010646

keraamilised paagutussegud [graanulid ja pulbrid]

ceramic compositions for sintering [granules and powders]

1

010540

keraamiliste plaatide konservandid, v.a värvid ja õlid

preservatives for tiles, except paints and oils

1

010164

ketoonid

ketones

1

010097

kinnistid [fotograafia]

fixing baths [photography]

1

010298

kinnistuslahused, fotokinnistid

fixing solutions [photography]

1

010022

kirurgilised haavasidemekleebid

adhesive preparations for surgical bandages

1

010522

klaasi tuhmumisvastased ained

preparations for preventing the tarnishing of glass

1

010263

klaasimatistid

opacifiers for glass

1

010386

klaasimatistuskemikaalid

glass-frosting chemicals

1

010521

klaasitoonimiskemikaalid

glass-staining chemicals

1

010183

kloor

chlorine

1

010173

kloorlubi, pleeklubi

lime chloride

1

010182

kloraadid

chlorates

1

010554

kloriidid

chlorides

1

010632

kobediatomiit

diatomaceous earth

1

010206

kolloodium*

collodion*

1

010622

kompost

compost

1

010138

kondensatsiooni ennetuskemikaalid

condensation-preventing chemicals

1

010015

kondenseerivad kemikaalid

chemical condensation preparations

1

010167

kondisüsi

bone charcoal

1

010003

konservimissool, v.a toiduainete jaoks

salt for preserving, other than for foodstuffs

1

010174

korstnapuhastuskemikaalid

chimney cleaners, chemical

1

010702

kosmeetikavahendite tootmisel kasutatavad vitamiinid

vitamins for use in the manufacture of cosmetics

1

010694

kosmeetikavahendite tootmises kasutatavad antioksüdandid

antioxidants for use in the manufacture of cosmetics

1

010602

kreosoot keemia tarbeks

creosote for chemical purposes

1

010187

kromaadid

chromates

1

010477

kroom(III)soolad

chromic salts

1

010189

kroomdioksiid

chromium oxide

1

010191

kroomhape

chromic acid

1

010190

kroomisoolad

chrome salts

1

010188

kroommaarjas

chrome alum

1

010220

krootonaldehüüd

crotonic aldehyde

1

010221

krüogeenained

cryogenic preparations

1

010372

krüptoon

krypton

1

010551

ksenoon

xenon

1

010711

ksüleen

xylol

1

010712

ksüleen

xylene

1

010333

kuiv jää, süsihappelumi [süsinikdioksiid]

dry ice [carbon dioxide]

1

010409

kulla soolad

gold salts

1

010145

kummikonservandid

rubber preservatives

1

010226

kuurium

curium

1

010583

kõvajoodise räbustid

brazing fluxes

1

010137

kõvajoodised

brazing preparations

1

010571

köögiviljade idanemisvastased preparaadid

anti-sprouting preparations for vegetables

1

010459

külmutusagensid

refrigerants

1

010257

kütusesäästuained, kütusekulu vähendavad ained

fuel-saving preparations

1

010181

laborianalüüside kemikaalid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed

chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes / chemical preparations for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes

1

010232

lahustid ja eraldid

separating and unsticking [ungluing] preparations / ungluing preparations / unsticking and separating preparations

1

010606

lakilahustid

solvents for varnishes

1

010262

lakkvärvimatistid

opacifiers for enamel

1

010265

lakkvärvitoonimiskemikaalid

enamel-staining chemicals

1

010419

lakmuspaber

litmus paper

1

010674

laktoos [tooraine]

lactose [raw material]

1

010672

laktoos toiduainetööstusele

lactose for the food industry

1

010375

lantaan

lanthanum

1

010526

lantaniidid, lantanoidid

rare earths

1

010037

leelised

alkalies

1

010560

leelismetallid

alkaline metals

1

010561

leelismetallide soolad

salts of alkaline metals

1

010039

leelismuldmetallid

alkaline-earth metals

1

010045

legeerimist hõlbustavad kemikaalid

chemical preparations for facilitating the alloying of metals

1

010588

letsitiin [toore]

lecithin [raw material]

1

010663

letsitiin toiduainetööstusele

lecithin for the food industry

1

010317

lihasuitsutuskemikaalid

chemical preparations for smoking meat

1

010170

liim jalatsitele

cement for footwear

1

010600

liim tööstuses kasutamiseks

glue for industrial purposes

1

010234

liimilahustid

gum solvents / degumming preparations

1

010270

liimitus-, mettimispreparaadid

sizing preparations

1

010379

liitium

lithium

1

010378

liitiumoksiid

lithia [lithium oxide]

1

010527

liivsavi

loam

1

010209

lillesäilitusained

flower preservatives

1

010035

linnasealbumiin

malt albumen

1

010334

linnupüügiliim, linnuliim

birdlime

1

010710

loomasõnnik

animal manure

1

010069

loomne albumiin [toormaterjal]

animal albumen [raw material]

1

010068

loomne süsi

animal charcoal

1

010568

loomne süsi

animal carbon

1

010165

loomse söe preparaadid

animal carbon preparations

1

010301

lubjakivikõvendid

limestone hardening substances

1

010153

luteetsium

lutetium [cassiopium] / cassiopium [lutetium]

1

010238

läike-eemaldid

polish removing substances / substances for removing polish

1

010092

lämmastik

nitrogen

1

010095

lämmastikhape

nitric acid

1

010094

lämmastikväetised

nitrogenous fertilizers / nitrogenous fertilisers

1

010052

maarjas

alum

1

010147

magneesiumkarbonaat

magnesium carbonate

1

010383

magneesiumkloriid

magnesium chloride

1

010382

magnesiit

magnesite

1

010384

manganaat

manganate

1

010043

merevetikaväetis

seaweeds [fertilizers] / seaweeds [fertilisers]

1

010394

metaan

methane

1

010249

metallikalestusained

metal hardening preparations

1

010682

metallikarastusained

metal tempering preparations

1

010393

metallinoolutusained

metal annealing preparations

1

010633

metallisöövitid

mordants for metals

1

010207

metallitoonimissoolad

salts for coloring metal / salts for colouring metal

1

010158

metallurgiline tsement

cement [metallurgy]

1

010505

metsanduskemikaalid, v.a fungitsiidid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasititsiidid

chemicals for use in forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides

1

010538

metüülbenseen, tolueen

toluol / toluene

1

010576

metüülbenseen, tolueen

methyl benzol

1

010577

metüülbenseen, tolueen

methyl benzene

1

010596

mikroorganismide kultuurid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed

cultures of microorganisms, other than for medical and veterinary use

1

010680

mikroorganismide preparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed

preparations of microorganisms, other than for medical and veterinary use

1

010612

mineraalainetest filtermaterjalid

filtering materials of mineral substances

1

010390

mittemetallid

metalloids

1

010645

mootori jahutusvedelike keemisvastased preparaadid

anti-boil preparations for engine coolants

1

010020

mootorikütuse keemilised lisandid

additives, chemical, to motor fuel / chemical additives to motor fuel

1

010089

mootorinõge kõrvaldavad kemikaalid

engine-decarbonising chemicals / chemical preparations for decarbonising engines

1

010053

mulda konditsioneerivad kemikaalid

soil conditioning preparations

1

010403

mürkgaasineutralisaatorid

toxic gas neutralizers

1

010380

müürikonservandid, v.a värvid ja õlid

masonry preservatives, except paints and oils

1

010485

naatrium

sodium

1

010120

naatriumdikromaat

bichromate of soda

1

010360

naatriumhüpoklorit

hypochlorite of soda

1

010491

naatriumisoolad [keemilised ühendid]

sodium salts [chemical compounds]

1

010488

naatriumkarbonaat, kaltsineeritud sooda

calcined soda

1

010421

naatriumperoksoboraat

perborate of soda

1

010578

naatriumvesinikkarbonaat, söögisooda keemia tarbeks

bicarbonate of soda for chemical purposes

1

010093

naerugaas, dilämmastikoksiid

nitrous oxide

1

010351

naftadispersandid

petroleum dispersants

1

010399

naftaleen

naphthalene

1

010224

nahaimpregneerimiskemikaalid, nahaimmutuskemikaalid

leather-impregnating chemicals

1

010192

nahamastiks

mastic for leather

1

010215

nahaparkained, nahatöötluskemikaalid

currying preparations for leather

1

010216

nahaparkained, nahatöötluskemikaalid

currying preparations for skins

1

010350

nahaparkimisõlid, parkõlid

oils for tanning leather

1

010175

nahataastekemikaalid

leather-renovating chemicals

1

010601

nahatöötlusõlid

oils for currying leather

1

010208

nahaviimistlusained, v.a õlid

bate for dressing skins / dressing, except oils, for skins

1

010223

nahaviimistluskemikaalid

leather-dressing chemicals

1

010349

nahka töötlemiseks ette valmistavad õlid

oils for preparing leather in the course of manufacture

1

010364

nahka veekindlaks muutvad kemikaalid

leather-waterproofing chemicals

1

010400

neodüüm

neodymium

1

010401

neoon

neon

1

010402

neptuunium

neptunium

1

010617

niiskuskindlad kemikaalid müürsepatööks, v.a värvid

damp-proofing chemicals, except paints, for masonry

1

010404

nisu jahukaste tõrje kemikaalid

chemical preparations to prevent wheat blight / chemical preparations to prevent wheat smut

1

010572

nitraadid

nitrates

1

010678

nuuskpiiritus, ammoniaakhüdraat

sal ammoniac spirits

1

010412

oksaalhape, etaandihape, oblikhape

oxalic acid

1

010411

oksalaadid, etaandiaadid

oxalates

1

010407

oleiinhape

oleic acid

1

010408

oliviin [silikaatmineraal]

olivine [silicate mineral]

1

010377

optiliste läätsede tuhmumisvastased ained

preparations for preventing the tarnishing of lenses

1

010686

orgaaniline kääritussaadus [väetis]

organic digestate [fertilizer] / organic digestate [fertiliser]

1

010156

paberimöss

paper pulp

1

010415

pallaadiumdikloriid

palladium chloride

1

010509

parkained

tanning substances

1

010507

parkkoor

tan

1

010222

parknahaliimid

leather glues

1

010130

parkpuit

tan-wood

1

010705

pealismuld

topsoil

1

010641

pealtväetamishuumus

humus top dressing

1

010420

pektiin [fotograafia]

pectin [photography]

1

010665

pektiin toiduainetööstusele

pectin for the food industry

1

010423

perkloraadid

perchlorates

1

010424

peroksodisulfaadid

persulfates

1

010425

peroksodiväävelhape

persulfuric acid

1

010422

peroksokarbonaadid

percarbonates

1

010241

pesuvahendid tootmisprotsesside tarbeks

detergents for use in manufacturing processes

1

010315

pidurivedelik

brake fluid

1

010374

piimaensüümid keemia tarbeks

milk ferments for chemical purposes

1

010675

piimaensüümid toiduainetööstusele

milk ferments for the food industry

1

010373

piimhape

lactic acid

1

010437

pikriinhape

picric acid

1

010518

pindaktiivsed toimeained

tensio-active agents / surface-active chemical agents

1

010028

plakatiliimid, paberiliimid

adhesives for billposting

1

010143

plastifikaatorid

plasticizers

1

010439

plastisoolid

plastisols

1

010083

plii(II)arsenaat

lead arsenate

1

010441

plii(II)oksiid, plii(IV)oksiid

lead oxide

1

010440

pliiatsetaat, pliietanaat

lead acetate

1

010442

plutoonium

plutonium

1

010443

poloonium

polonium

1

010341

pookmastiks puudele

grafting mastic for trees

1

010198

pookvaha puudele

grafting wax for trees

1

010079

pookvahendite kleepained, kleebid [metsandus], püünisvööde kleepained, kleebid [metsandus]

glutinous tree-grafting preparations / glutinous tree-banding preparations / glutinous preparations for tree-banding / glutinous preparations for tree-grafting

1

010446

potas, kaaliumkarbonaat

potash

1

010449

praseodüüm

praseodymium

1

010450

promeetium

promethium

1

010451

protaktiinium

protactinium

1

010452

proteiinid [toore]

protein [raw material]

1

010697

proteiinid tootmises kasutamiseks

proteins for use in manufacture

1

010132

puidumöss

wood pulp

1

010133

puiduäädikas

wood vinegar [pyroligneous acid] / pyroligneous acid [wood vinegar]

1

010621

purustatud, peenestatud keraamilisest materjalist filtreerained

ceramic materials in particulate form, for use as filtering media

1

010080

puulõhetäidised [metsandus]

tree cavity fillers [forestry]

1

010131

puupiiritus

wood alcohol

1

010582

puupiirituse, metanooli ajamise ained

preparations of the distillation of wood alcohol

1

010136

puurimispulbid

drilling muds

1

010019

puurimispulpide keemilised lisandid

additives, chemical, to drilling muds / chemical additives to drilling muds

1

010346

puuviljade valmimist kiirendavad hormoonid

hormones for hastening the ripening of fruit

1

010001

põlemist soodustavad ained [mootorikütuse lisandid]

combusting preparations [chemical additives to motor fuel]

1

010031

põllumajanduskemikaalid, v.a fungitsiidid, umbrohutõrjevahendid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasititsiidid

agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides

1

010656

põllumajanduslikud seemnegeenid

genes of seeds for agricultural production

1

010453

pürogallool

pyrogallic acid

1

010124

pürolusiit, polianiit

manganese dioxide

1

010648

radiaatorite läbipesu kemikaalid

radiator flushing chemicals

1

010457

radoon

radon

1

010253

raske vesi

heavy water

1

010495

raskpagu, barüüt

barytes

1

010339

rasvapleegituskemikaalid

fat-bleaching chemicals

1

010604

rasvaärastid

preparations for the separation of greases

1

010340

rasvhapped

fatty acids

1

010290

rauasoolad

iron salts

1

010695

ravimite tootmisel kasutatavad antioksüdandid

antioxidants for use in the manufacture of pharmaceuticals

1

010701

ravimite tootmisel kasutatavad vitamiinid

vitamins for use in the manufacture of pharmaceuticals

1

010259

reaktiivpaber, v.a meditsiiniline või veterinaarne

reagent paper, other than for medical or veterinary purposes

1

010463

reenium

rhenium

1

010193

rehvimastiks

mastic for tires / mastic for tyres

1

010465

rehviparandusained

compositions for repairing tyres / compositions for repairing tires

1

010286

riide määrdumist takistavad kemikaalid

stain-preventing chemicals for use on fabrics

1

010363

riideimpregneerimiskemikaalid, riideimmutuskemikaalid

textile-impregnating chemicals

1

010652

rikastatud muda taimekasvatuseks vesiaianduses [substraat]

expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]

1

010643

roolivõimendivedelik

power steering fluid

1

010466

rubiidium

rubidium

1

010428

räbu [väetised]

slag [fertilisers] / slag [fertilizers]

1

010483

räni

silicon

1

010689

ränikarbiid [tooraine]

silicon carbide [raw material]

1

010357

sahhariidid [süsivesikud]

carbonic hydrates

1

010114

sahhariin

saccharin

1

010113

sahhariin, 1,2-sulfobenseenkarboonimiid

benzoic sulfimide

1

010468

salitsüülhape

salicylic acid

1

010057

salmiaak, ammooniumkloriid

sal ammoniac

1

010469

salpeeter

saltpeter / saltpetre

1

010416

salpeeterpaber

nitrate paper

1

010470

samaarium

samarium

1

010186

sapphape

cholic acid

1

010480

seemnesäilitusained

seed preserving substances

1

010603

segud heliplaatide valmistamiseks

compositions for the manufacture of phonograph records

1

010573

seinaplaadiliimid

adhesives for wall tiles

1

010479

seleen

selenium

1

010254

selitusained, ainete puhastuspreparaadid

clarification preparations / purification preparations

1

010213

sensibiliseeritud fotoplaadid

photosensitive plates

1

010269

sensibiliseeritud fotoplaadid

sensitized photographic plates

1

010212

sensibiliseeritud fotoriie

sensitized cloth for photography

1

010406

sensibiliseeritud ofsettrükiplaadid

sensitized plates for offset printing

1

010418

sensibiliseeritud paber

sensitized paper

1

010581

sensibiliseeritud säritamata filmid

sensitized films, unexposed

1

010464

sensibiliseeritud, kuid säritamata röntgenifilmid

X-ray films, sensitized but not exposed

1

010306

sideained valutööks

foundry binding substances

1

010481

silikaadid, ränihappesoolad

silicates

1

010484

silikoonid, räniorgaanilised ühendid

silicones

1

010310

sipelghape, metaanhape

formic acid

1

010071

sisepõlemismootorite antidetonaatorid

anti-knock substances for internal combustion engines

1

010473

skandium

scandium

1

010475

soolad [kemikaalid]

salts [chemical preparations]

1

010478

soolad [väetised]

salts [fertilisers] / salts [fertilizers]

1

010058

soolhape

spirits of salt

1

010185

soolhape

hydrochloric acid

1

010496

spinell [oksiidmineraal]

spinel [oxide mineral]

1

010497

steariinhape, oktadekaanhape

stearic acid

1

010498

strontsium

strontium

1

010105

sukasilmajooksu takistavad ained

substances for preventing runs in stockings

1

010555

sulfaadid, väävelhappesoolad

sulfates

1

010486

sulfiidid

sulfides

1

010501

sulfoonhapped

sulfonic acids

1

010504

sumahh, mürgipuu parkimiseks

sumac for use in tanning

1

010431

superfosfaadid [väetised]

superphosphates [fertilisers] / superphosphates [fertilizers]

1

010647

sõidukimootorite jahutusvedelikud

coolants for vehicle engines

1

010032

sõidukirehvide sisekummide parandamise segud

compositions for repairing inner tubes of tyres / compositions for repairing inner tubes of tires

1

010598

säritamata sensibiliseeritud kinofilm

cinematographic film, sensitized but not exposed / cinematographic films, sensitized but not exposed

1

010169

söesäästuained, söekulu vähendavad ained

coal saving preparations

1

010214

sööbeained

corrosive preparations

1

010038

sööbeleelised

caustic alkali

1

010620

sünteetilised õliabsorbendid

synthetic materials for absorbing oil

1

010150

süsihape

carbonic acid

1

010148

süsinik

carbon

1

010149

süsinikdisulfiid

carbon disulfide

1

010720

taimede biostimulandid

biostimulants for plants

1

010637

taimede mikroelemendipreparaadid

preparations of trace elements for plants

1

010634

taimekasvu reguleerivad ained

plant growth regulating preparations

1

010613

taimsel baasil filtreerained

filtering materials of vegetable substances

1

010506

talk, magneesiumsilikaat

talc [magnesium silicate]

1

010532

tallium

thallium

1

010508

tanniin

tannin

1

010511

tanniin, parkhape

tannic acid

1

010653

tapeedieemaldussegud

wallpaper removing preparations

1

010203

tapeediliimid

adhesives for paperhanging / adhesives for wallpaper

1

010177

teaduses kasutatavad kemikaalid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed

chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use

1

010458

teadusotstarbeline raadium

radium for scientific purposes

1

010456

teadusotstarbelised radioaktiivsed elemendid

radioactive elements for scientific purposes

1

010687

tee-ekstraktid kosmeetikavahendite tootmiseks

tea extracts for use in the manufacture of cosmetics

1

010684

tee-ekstraktid ravimite tootmiseks

tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals

1

010685

tee-ekstraktid toiduainetööstuses kasutamiseks

tea extracts for the food industry

1

010607

tehismagusained [kemikaalid]

artificial sweeteners [chemical preparations]

1

010516

tehneetsium

technetium

1

010631

tehniliste keraamikatoodete valmistamise segud

compositions for the manufacture of technical ceramics

1

010362

tekstiili veekindlaks muutvad kemikaalid

textile-waterproofing chemicals

1

010091

tekstiiliergastuskemikaalid

textile-brightening chemicals

1

010077

tekstiilitööstuses kasutamiseks mõeldud liimid

size for use in the textile industry

1

010530

tekstiilitööstuslikud niisutuspreparaadid

moistening [wetting] preparations for use in the textile industry / wetting preparations for use in the textile industry

1

010312

tekstiilitööstuslikud vanutusained, vanutid

fulling preparations for use in the textile industry

1

010381

tellisehitiste konservandid, v.a värvid ja õlid

brickwork preservatives, except paints and oils

1

010517

telluur

tellurium

1

010017

terase tootmises kasutatavad viimistlusained

finishing preparations for use in the manufacture of steel

1

010719

teraviljataimede haiguste ennetamise keemiapreparaadid

chemical preparations to prevent diseases affecting cereal plants

1

010519

terbium

terbium

1

010529

tetrakloriidid

tetrachlorides

1

010528

tetraklorometaan

carbon tetrachloride

1

010118

tina(II)kloriid, tinadikloriid

bichloride of tin

1

010533

tiokarbaniliid

thiocarbanilide

1

010361

tiosulfaadid

hyposulfites

1

010537

titaniit

titanite

1

010699

toiduainetööstuses kasutatavad valgud

proteins for the food industry

1

010696

toidulisandite tootmisel kasutatavad antioksüdandid

antioxidants for use in the manufacture of food supplements

1

010698

toidulisandite tootmisel kasutatavad valgud

proteins for use in the manufacture of food supplements

1

010691

toidulisandite tootmises kasutatavad vitamiinid

vitamins for use in the manufacture of food supplements

1

010548

toonimissoolad [fotograafia]

toning salts [photography]

1

010099

toonimisvedelikud [fotograafia]

toning baths [photography]

1

010535

toorium

thorium

1

010476

toorsool

salt, raw

1

010693

tootmises kasutatavad antioksüdandid

antioxidants for use in manufacture

1

010644

transmissioonvedelik

transmission fluid

1

010161

tseerium

cerium

1

010163

tseesium

caesium

1

010155

tselluloos

cellulose

1

010592

tselluloosi derivaadid [kemikaalid]

cellulose derivatives [chemicals]

1

010196

tsemendikonservandid, v.a värvid ja õlid

cement preservatives, except paints and oils

1

010194

tsement katkiste esemete parandamiseks

cement for mending broken articles

1

010195

tsementi veekindlaks muutvad kemikaalid, v.a värvid

cement-waterproofing chemicals, except paints

1

010556

tsirkooniumdioksiid

zirconia

1

010229

tsüanoferraat(II), heksatsüanorand(II)happesoolad

ferrocyanides

1

010227

tsüanotüüpialahused

solutions for cyanotyping

1

010230

tsümeen

cymene

1

010471

tubaka valmistamise kastmed

sauce for preparing tobacco

1

010294

tulekindlad ained

fireproofing preparations

1

010288

tulekustutusained

fire extinguishing compositions

1

010445

turbast taimeistutuspotid

peat pots for horticulture

1

010539

turvasväetis

peat [fertilizer] / peat [fertiliser]

1

010534

tuulium

thulium

1

010297

tuumalõhustusained

fissionable material for nuclear energy

1

010179

tuumareaktori aeglustid

moderating materials for nuclear reactors

1

010087

tuumareaktori kütus

fuel for nuclear reactors

1

010566

tärklisekliister [kleepaine], v.a kontori- või olmeliim

starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes

1

010056

tärklisevedeldid [kemikaalid]

starch-liquifying chemicals [ungluing agents] / ungluing agents [chemical preparations for liquifying starch]

1

010717

tööstuses kasutatavad nanopulbrid

nanopowders for industrial purposes

1

010176

tööstuskemikaalid

industrial chemicals

1

010135

tööstuslik boorhape

boric acid for industrial purposes

1

010426

tööstuslik fenool

phenol for industrial purposes

1

010597

tööstuslik gaasitahm

carbon black for industrial purposes

1

010671

tööstuslik gluteen

gluten for industrial purposes

1

010244

tööstuslik glükogenaas

diastase for industrial purposes

1

010614

tööstuslik glükoos, viinamarjasuhkur

glucose for industrial purposes

1

010252

tööstuslik glütseriin

glycerine for industrial purposes

1

010305

tööstuslik grafiit

graphite for industrial purposes

1

010413

tööstuslik hapnik

oxygen for industrial purposes

1

010289

tööstuslik jahu

flour for industrial purposes

1

010638

tööstuslik kamper

camphor, for industrial purposes

1

010444

tööstuslik kartulitärklis

potato flour for industrial purposes

1

010591

tööstuslik kaseiin

casein for industrial purposes

1

010454

tööstuslik kebratšo

quebracho for industrial purposes

1

010688

tööstuslik kollageen

collagen for industrial purposes

1

010599

tööstuslik koobaltoksiid

cobalt oxide for industrial purposes

1

010078

tööstuslik kummiaraabik

gum arabic for industrial purposes

1

010673

tööstuslik laktoos

lactose for industrial purposes

1

010316

tööstuslik lambitahm

lamp black for industrial purposes

1

010664

tööstuslik letsitiin

lecithin for industrial purposes

1

010642

tööstuslik magnetiline vedelik

magnetic fluid for industrial purposes

1

010385

tööstuslik mangroovipuu koor

mangrove bark for industrial purposes

1

010636

tööstuslik merevesi

seawater for industrial purposes

1

010490

tööstuslik naatriumhüdroksiid

caustic soda for industrial purposes

1

010558

tööstuslik nuuskpiiritus [ammoniaagi vesilahus]

ammonia [volatile alkali] for industrial purposes / volatile alkali [ammonia] for industrial purposes

1

010666

tööstuslik pektiin

pectin for industrial purposes

1

010199

tööstuslik sidrunhape

citric acid for industrial purposes

1

010330

tööstuslik želatiin

gelatine for industrial purposes

1

010512

tööstuslik tapiokk, maniokitärklis

tapioca flour for industrial purposes

1

010536

tööstuslik titaandioksiid

titanium dioxide for industrial purposes

1

010024

tööstuslik tragakant

gum tragacanth for industrial purposes

1

010055

tööstuslik tärklis

starch for industrial purposes

1

010704

tööstuslik tümool

thymol for industrial purposes

1

010668

tööstuslik viinakivi, kremortartar

cream of tartar for industrial purposes

1

010499

tööstuslik või põllumajanduslik tahm

soot for industrial or agricultural purposes

1

010564

tööstuslikud alginaadid

alginates for industrial purposes

1

010559

tööstuslikud aluselised jodiidid

alkaline iodides for industrial purposes

1

010273

tööstuslikud ensüümid

enzymes for industrial purposes

1

010272

tööstuslikud ensüümipreparaadid

enzyme preparations for industrial purposes

1

010703

tööstuslikud flavonoidid [fenooliühendid]

flavonoids [phenolic compounds] for industrial purposes

1

010369

tööstuslikud isotoobid

isotopes for industrial purposes

1

010368

tööstuslikud joodiühendid

iodine for industrial purposes

1

010002

tööstuslikud kleebid

adhesives for industrial purposes

1

010616

tööstuslikud kummiliimid

gums [adhesives] for industrial purposes

1

010545

tööstuslikud lihapehmendid

meat tenderizers for industrial purposes

1

010472

tööstuslikud metallseebid

soap [metallic] for industrial purposes

1

010609

tööstuslikud pehmendid

emollients for industrial purposes

1

010679

tööstuslikud pigmendivalmistuskemikaalid, pigmendikemikaalid

chemicals for the manufacture of pigments

1

010676

tööstuslikud piimaensüümid

milk ferments for industrial purposes

1

010580

tööstuslikud pleegitid, dekolorandid

decolorants for industrial purposes / bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes

1

010231

tööstuslikud rasvaeemaldid

degreasing preparations for use in manufacturing processes / grease-removing preparations for use in manufacturing processes

1

010397

tööstuslikud soolad

salts for industrial purposes

1

010489

tööstuslikud sööbeained

caustics for industrial purposes

1

010328

tööstuslikud tahkestatud gaasid

solidified gases for industrial purposes

1

010460

tööstuslikud teraviljatöötlemise kõrvalsaadused

by-products of the processing of cereals for industrial purposes

1

010557

tööstuslikud toiduvalmistamist kiirendavad ained

preparations for stimulating cooking for industrial purposes

1

010593

tööstuslikud tselluloosi eetrid

cellulose ethers for industrial purposes

1

010590

tööstuslikud tselluloosi estrid

cellulose esters for industrial purposes

1

010239

tööstuslikud veetustamisained

dehydrating preparations for industrial purposes

1

010570

tööstuslikud värviergastid [kemikaalid]

color-brightening chemicals for industrial purposes / colour-brightening chemicals for industrial purposes

1

010575

tööstuslikud värvivalmistuskemikaalid, värvikemikaalid

chemicals for the manufacture of paints

1

010391

tööstuslikud väärismetallide soolad

salts of precious metals for industrial purposes

1

010683

tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud glutamiinhape

glutamic acid for industrial purposes

1

010461

töötlemata akrüülvaigud

acrylic resins, unprocessed

1

010274

töötlemata epoksüvaigud

epoxy resins, unprocessed

1

010438

töötlemata plastid

plastics, unprocessed

1

010610

töötlemata plastist filtreermaterjalid

filtering materials of unprocessed plastics

1

010707

töötlemata polümeervaigud

polymer resins, unprocessed

1

010455

töötlemata sünteesvaigud

synthetic resins, unprocessed / artificial resins, unprocessed

1

010008

töötlemata tselluloostrietanaat

acetate of cellulose, unprocessed

1

010657

tüvirakud, v.a meditsiinilised või veterinaarsed

stem cells, other than for medical or veterinary purposes

1

010542

uraan

uranium

1

010543

uraanoksiid

uranium oxide

1

010405

uranüülnitraat

uranium nitrate

1

010128

vahapleegituskemikaalid

wax-bleaching chemicals

1

010127

valgendamisel kasutatavad niisutusained

moistening [wetting] preparations for use in bleaching / wetting preparations for use in bleaching

1

010432

valguskopeerpaber

blueprint paper

1

010434

valguskopeerriie

blueprint cloth

1

010307

valuvormisegud

foundry molding preparations / foundry moulding preparations

1

010313

vanutusained

fulling preparations

1

010197

vedelikud hüdraulikasüsteemidele

fluids for hydraulic circuits / liquids for hydraulic circuits

1

010023

veepehmendid

water-softening preparations

1

010608

veepuhastuskemikaalid

water-purifying chemicals

1

010066

veevaba (vedel) ammoniaak

anhydrous ammonia

1

010547

veini tootmisel tekkiv kange alkohol

vinic alcohol

1

010205

veiniselitusained

wine finings

1

010168

veresüsi

blood charcoal

1

010544

vesiklaas, lahustuv klaas

water glass [soluble glass]

1

010359

vesinik

hydrogen

1

010304

vesinikfluoriidhape

hydrofluoric acid

1

010414

vesinikperoksiid tööstuslikuks otstarbeks

hydrogen peroxide for industrial purposes

1

010228

vesiniktsüaniidhappe soolad

cyanides [prussiates] / prussiates

1

010202

viimistlusliim, kruntliim

size for finishing and priming

1

010514

viinakivi, kaaliumvesiniktartraat, v.a farmatseutiline

tartar, other than for pharmaceutical purposes

1

010667

viinakivi, kremortartar toiduainetööstusele

cream of tartar for the food industry

1

010219

viinakivi, kremortatar keemia otstarbeks

cream of tartar for chemical purposes

1

010200

viinamarjamahla selitusained

must-fining preparations

1

010515

viinhape

tartaric acid

1

010157

viskoos

viscose

1

010125

vismut

bismuth

1

010494

vismutnitraatoksiid keemiliseks otstarbeks

bismuth subnitrate for chemical purposes

1

010692

vitamiinid toiduainetööstusele

vitamins for the food industry

1

010550

viteriit, baariumkarbonaat

witherite

1

010225

vitriol, vask(II)sulfaat

blue vitriol / copper sulfate [blue vitriol]

1

010541

volframhape

tungstic acid

1

010467

vormiliiv

foundry sand

1

010549

vulkaniseerimisained, vulkaniseerained

vulcanizing preparations

1

010005

vulkaniseerimiskiirendid

vulcanization accelerators

1

010271

väetised

fertilizers / fertilisers

1

010716

väetisena kasutatav kips

gypsum for use as a fertilizer

1

010293

väetusained

fertilizing preparations / fertilising preparations

1

010256

välkvalguspreparaadid

flashlight preparations

1

010398

värvimisel kasutatavad niisutusained

moistening [wetting] preparations for use in dyeing / wetting preparations for use in dyeing

1

010493

väävel

sulfur

1

010503

väävelhape

sulfuric acid

1

010285

väävlieeter

sulfuric ether

1

010502

väävlishape

sulfurous acid

1

010299

väävliõis keemia tarbeks

flowers of sulfur for chemical purposes

1

010348

õlid toiduainete konservimiseks

oils for the preservation of food

1

010654

õlide keemilised lisandid

chemical additives for oils

1

010233

õlieralduskemikaalid

oil-separating chemicals

1

010352

õlieralduskemikaalid, õlidispersandid

oil dispersants

1

010655

õlipahtelkitt

oil cement [putty]

1

010353

õlipleegituskemikaalid

oil-bleaching chemicals

1

010354

õlipuhastuskemikaalid

oil-purifying chemicals

1

010121

õlle selitamise ja konservimise ained

beer-clarifying and preserving agents

1

010619

õllekonservandid

beer preserving agents

1

010096

önoloogilised bakteritsiidid [veinivalmistuskemikaalid]

oenological bactericides [chemical preparations for use in wine making]

1

010552

üterbium

ytterbium

1

010553

ütrium

yttrium

Viimati muudetud 23.08.2021