Patendiameti kaubamärkide andmebaas

PrintPDF Jaga

Andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste ja Madridi protokolli alusel Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud rahvusvaheliste kaubamärkide andmeid.
Andmebaasi uuendamine toimub üks kord päevas.
Andmebaasi kasutamisel on vajalik JavaScripti toetav brauser.

Andmebaas on informatiivne ega ole õigusliku tähendusega. Otsingu tulemused ei taga kaubamärgi registreeritavust ja Patendiamet ei ole kohustatud kaubamärgiekspertiisi tegemisel nendest lähtuma. Õiguslik tähendus on registri andmetel ja Eesti Kaubamärgilehes avaldatud teadetel.

Andmete täpsustamiseks ja registrist ärakirjade või väljatrükkide saamiseks palume pöörduda Patendiameti registriosakonna poole.

Mõned andmed jõuavad andebaasi hiljem kui teised, seetõttu võib viimase kuu jooksul saabunud taotluste andmete hulgast puududa kujutis. Seoses Euroopa Ühenduse kaubamärkide siseriiklikuks taotluseks muutmise taotlustega võib kaubamärkide andmebaasis nende taotluste andmete hulgast mõnda aega puududa kaupade ja teenuste loetelu, kuid kindlasti on olemas klasside numbrid. Loetelu sisestatakse pärast eestikeelse tõlke esitamist.

 Otsing

 

 

Viimati muudetud 30.08.2016