Õiguskaitse maht ja ulatus

PrintPDF Jaga

Kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on:

     - registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon või üldtuntud kaubamärk kujul, millisena ta üldtuntuse omandas, st et kaubamärgiomanikul on õigus keelata eelnimetatud tähistega identsete ja sarnaste tähiste kasutamist;

     - kaupade ja/või teenuste loetelu, st et kaubamärgi õiguskaitse ei hõlma automaatselt kõiki valdkondi, vaid on seotud registreeringus loetletud kaupade ja/või teenustega. Ainult üldtuntud kaubamärgi kaitse võib laieneda nendele kaupadele ja teenustele, mis ei sisaldu kaubamärgi registreeringus või mille tähistamiseks märki ei kasutata. Kaubad ja teenused liigitatakse märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise Nizza klassifikatsiooni kehtiva redaktsiooni järgi.

     -  territoorium, kus kaubamärk kehtib, st et õiguskaitse saab selles riigis või riikide ühenduses, kus märk on registreeritud või üldtuntuse omandanud. Terviklikku ülemaailmset õiguskaitset kaubamärgil  ei ole, alati tuleb valida territoorium, kus kaubamärgile õiguskaitset vajatakse. Eesti Patendiametis registreeritud kaubamärk annab õiguskaitse Eesti Vabariigi territooriumil. Rahvusvaheliseks kaitseks tuleb valida muud võimalused (välisriikide ametid, Euroopa Liidu kaubamärgisüsteem ja Rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteem).

     -  ajavahemik, mil kaubamärgi registreering kehtib. See on 10 aastat kaubamärgi registreerimise kuupäevast arvates, kusjuures kehtivust saab lõivu tasumise korral kümne aasta kaupa pikendada. Seega ei ole kaubamärgi õiguskaitse iseenesest ajaliselt piiramatu, vaid kaubamärgiomanik peab jälgima kehtivuse lõppemise aega ja soovi korral kehtivust pikendama. Kehtivustähtaega pidevalt pikendades võib kaubamärgi õiguskaitse kehtida piiramatu aja jooksul.

Viimati muudetud 24.03.2017