Mis on kaubamärk?

PrintPDF Jaga

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku identsest või samasse valdkonda kuuluvast kaubast või teenusest. Kaubamärgi järgi peab tarbija aru saama, et toodet või teenust pakub üks kindel ettevõtja, ja selle toote poeriiulilt või teenuse teiste pakkumiste hulgast üles leidma. Kaubamärgi abil ei saa kaitsta kaupade või teenuste sisu, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, toodete koostist jms. 

Tingimusel, et kaubamärk on eristusvõimeline, võib see koosneda ainult sõnadest, ainult kujutisest või nende kombinatsioonist, kolmemõõtmelisest tähisest, helist, mustrist, liikumisest vm (vt täpsemalt peatükki Kaubamärgiliigid).

Kaubamärgi eriliigid, mis tähistavad teatud ühistunnuseid, on:

KOLLEKTIIVKAUBAMÄRK – isikute ühendusele kuuluv tähis, mis eristab ühenduse liikmete kaupu või teenuseid. Kollektiivkaubamärki võivad taotleda kaupade tootjate, teenuse osutajate ja kauplejate ühendused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotlemisel tuleb esitada põhikiri, mis peab sisaldama loetelu ühenduse liikmetest, kelle kaupu/teenuseid kollektiivkaubamärgiga tähistatakse, ühenduse liikmeks astumise tingimusi ja korda ning kaubamärgi kasutamise tingimusi.

SERTIFITSEERIMISMÄRK – tähis, mis võimaldab eristada kaupu või teenuseid, mida märgi omanik on sertifitseerinud. Selle registreerimise vastu võiks huvi olla ettevõttel või organisatsioonil, kes tegeleb toodete või teenuste sertifitseerimisega ja kellel on soov anda teistele luba kasutada toodete/teenuste nõuetele vastavust kinnitavat sertifitseerimismärki. Märgi omanik ise ei tohi toota tooteid või osutada teenuseid, mille tähistamiseks ta sertifitseerimismärki väljastab. Taotlemisel tuleb esitada põhikiri, mis peab sisaldama nende isikute määratlust, kellel on lubatud sertifitseerimismärki kasutada, sertifitseeritavaid tunnuseid ning teavet selle kohta, kuidas sertifitseerimisasutus neid tunnuseid testib ja märgi kasutamist kontrollib, samuti märgi kasutamise tingimusi.

Enne kaubamärgitaotluse esitamist soovitame nõu küsida kaubamärgi registreeritavuse ja õiguskaitse küsimustes e-posti teel kaubamark [at] epa.ee. Konsultatsioone jagatakse ka telefonil 627 7937 tööpäevadel kella 9.00–13.00.

Loe ka: Kaubamärgi kaitsmine (brošüür,  1376 kB)

 

Milline on hea kaubamärk? Cleveroni näide.

 

 

Viimati muudetud 12.05.2022