Milline tähis ei sobi kaubamärgiks?

PrintPDF Jaga

Kaubamärk peab suutma eristada sellega tähistatud kaupa või teenust teistest samatoalistest kaupadest või teenustest. Seetõttu iga tähis kaubamärgiks ei sobi. Mõned tähised peavad jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele.

Kaubamärgiks ei sobi:

  • tähised, millel puudub eristusvõime, st olemuslik võime eristada tarbija jaoks eri ettevõtjate kaupu või teenuseid;
  • kaupu või teenuseid kirjeldavad tähised;
  • vastavas valdkonnas või äritegevuses tavapäraseks muutunud tähised;
  • tarbija jaoks eksitavat teavet andvad tähised;
  • tava- ja tõepärased toodete või pakendite kujutised;
  • tähised, mis on vastuolus avaliku korra ja heade tavadega.

Kaubamärgi koosseisus olev eristusvõimetu, kirjeldav või tavapärane tähis loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Kaubamärgi omanikul ei ole ainuõigust kaubamärgi selle osa kasutamiseks, st sellised tähised on vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele isegi siis, kui need sisalduvad registreeritud kaubamärgis.

Erandina saab eristusvõimetut, kirjeldavat või tavapärast tähist kaubamärgina registreerida, kui see on taotluse esitamise kuupäevaks Eestis üldtuntuks saanud või omandanud eristusvõime pikaajalise kasutamise käigus. Üldtuntust tunnistatakse, kui kaubamärki tunneb valdav enamus Eesti elanikkonnast või valdav enamus vastavate kaupade ja/või teenuste tarbijatest või vastavas valdkonnas äritegevusega tegelevatest isikutest.

Absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud (kaubamärgiseaduse § 9).

 

Millised tähised ei sobi kaubamärgiks ja millega tuleks enne registreerimist kursis olla?

 

Viimati muudetud 24.03.2017