Kaupade ja teenuste klassifitseerimine

PrintPDF Jaga

Kaubamärk registreeritakse kindlate kaupade ja/või teenuste osas, sestap tuleb registreerimistaotlust täites ära märkida, milliste kaupade või teenuste osas kaubamärgile õiguskaitset soovitakse ning millistesse kauba- või teenusklassidesse soovitud kaubad-teenused kuuluvad.

Klassifitseerimise eesmärk

Kaupade ja teenuste klassifitseerimine võimaldab kiiremalt ja lihtsamalt võrrelda taotlust eelnevate kaubamärgitaotluste ja -registreeringutega, millega on kaitset soovitud samasugustele või sarnastele kaupadele ja teenustele.

Nizza klassifikatsioon

Loetelu koostamise lihtsustamiseks on kaubad ja teenused jagatud klassidesse rahvusvahelise süsteemi järgi, mida kutsutakse Nizza klassifikatsiooniks (Nice Classification). Nizza klassifikatsiooni arendamise ja nüüdisajastamisega tegeleb ekspertide komitee, kus on esindatud kõik Nizza kokkuleppe osalised. Ekspertide komitee otsustab kõigi muudatuste tegemise klassifikatsioonis, täpsemalt kaupade ja teenuste liikumise eri klasside vahel, alfabeetilise loendi kaasajastamise ja vajalike selgitavate märkuste esitamise. Alates 2013. aastast revideerib ekspertide komitee Nizza klassifikatsiooni iga-aastaselt. Vastav versioon jõustub ja avaldatakse iga aasta 1. jaanuaril.

Nizza klassifikatsiooni iga-aastastesse versioonidesse viiakse sisse muudatused, mis ekspertide komitee on alates eelmise versiooni jõustumisest vastu võtnud. Muudatuste all peetakse silmas nii alfabeetilisse loendisse uute kaupade ja teenuste lisamist ning sealt nende välja jätmist kui ka kaupade ja teenuste, klasside päiste ja selgitavate märkuste sõnastuse muutmist.

Uued redaktsioonid ilmuvad iga viie aasta tagant. Uutesse redaktsioonidesse viiakse sisse kõik viie aasta jooksul tehtud muudatused ja parandused. Paranduste all mõeldakse kaupade või teenuste ühest klassist teise üleviimist või mõne uue klassi loomist.

Hetkel kehtib märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni (Nizza klassifikatsiooni) 11. redaktsiooni 2022. aasta versioon:

Loe ka:

Soovitame kasutada TMclassi – EUIPO, WIPO ja eri riikide ametite koostöös loodud ühist kaupade ja teenuste klassifitseerimise andmebaasi, mis aitab kaubamärgitaotluste esitamisel kaupu ja teenuseid otsida, tõlkida ja klassifitseerida.

Ühtlustatud andmebaasist kaupu ja teenuseid valides soovitame võimalusel vältida grupipealkirjas toodud termineid, grupipealkirja terminite peamine eesmärk on informeerida üldiselt, millised kaubad ja teenused klassi kuuluvad.

Vaata ka TMclassi tutvustavaid videoid:

  1. TMclass – https://youtu.be/VfUVS74SPNY
  2. TMclass – kontrolli  kaupade ja teenuste loetelu – https://youtu.be/PvBt3LzFQ14
  3. TMclass – löö kaasa harmoniseeritud andmebaasi loomisele – https://youtu.be/gKV3Q4x6hY0
  4. TMclass – nutikas tõlkefunktsioon – https://youtu.be/DTiyU2yYw1k

 

Viimati muudetud 11.05.2022