Kaubamärgiliigid

PrintPDF Jaga

Siin lehel on ära toodud kõik kaubamärgiliigid, mille registreerimist on võimalik taotleda. Lisatud on selgitus kaubamärgi esitamise viisi kohta registreerimistaotluses ning näited Patendiameti või Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti andmebaasidest.

Sõnamärk

Sõnamärk on kaubamärk, mis koosneb üksnes sõnadest, tähtedest, numbritest või muudest standardsetest tüpograafilistest märkidest ilma kujundelementide ja värvideta. Sõnamärk võib olla näiteks nimi, tavakeele sõna või sõnakombinatsioon, tehissõna või loosung.

Näited 

HELLUS (reg-nr 39238)
ABB (reg-nr 23793)
LIFE KISSES YOU (reg-nr 49741)

 

Kujutismärk

Kujutismärk on kujundatud kaubamärk, mis koosneb üksnes kujutiselementidest või sõnaliste elementide ja kujutiselementide kombinatsioonist. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse märgi reproduktsioon.

Näited

Loomaveebi logo(reg-nr 55329) Catsu logo (reg-nr 55156) TS Laevad logo(reg-nr 55224)

 

Ruumiline märk

Ruumiline märk on kaubamärk, mis koosneb ruumilisest kujundist. See võib olla anum, pakend või toode ise. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse kas kuju graafiline reproduktsioon või fotoreproduktsioon, mis võib hõlmata eri vaateid.

Näited

Piimapaki hoidik (reg-nr 49903)   Ruumiline märk - kassi kuju neljast vaatest (EUTM nr 017912686)

 

Asendimärk

Asendimärk on kaubamärk, mis moodustub erilisest viisist, kuidas märk on tootele asetatud. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse reproduktsioon, mis võimaldab kindlaks määrata märgi asendi ja suuruse või proportsiooni kauba suhtes. Kauba enda kujutis, millele kaitset ei taotleta, tähistatakse katkend- või punktiirjoonega.

Näide

Asendimärk (EUTM nr 017437261)

Esitatud näite puhul ei ole õiguskaitse mitte jalatsi kujutisel, vaid viisil, kuidas konkreetne kujund jalatsil paikneb.

 

Mustrimärk

Mustrimärk on kaubamärk, mis koosneb üksnes reeglipäraselt korduvatest elementidest.  Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse reproduktsioon, millel on näha märgi kordumismuster.

Näited

Mustrimärk (EUTM nr 017699992)  Mustrimärk  (EUTM nr 017421827)

 

Värvimärk

Värvimärk on kaubamärk, mis koosneb vaid ühest piirjoonteta värvitoonist või värvitoonide kombinatsioonist. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse värvi reproduktsioon või reproduktsioon värvide kombinatsiooni süstemaatilise paigutusega. Märkida tuleb värvid, viidates üldtunnustatud värvikoodile.

Näited

Värvimärk - neli eri värvi ruutu  (EUTM nr 016800054)

 

Värvimärk - roheline (reg-nr 54027)

Värvimärgi registreerimise eesmärk on saada ainuõigus kindla värvitooni või värvikombinatsiooni kasutamiseks mingi kauba või teenuse tähistamisel. Enne taotlemist on oluline teada, et nii Eesti kui ELi kaubamärkide registreerimise senise praktika kohaselt üksnes ühest värvist koosnevat värvimärki enamasti ei registreerita põhjusel, et sellisel märgil puudub eristusvõime. Märk registreeritakse üldjuhul üksnes siis, kui taotleja on eelnevalt seda kasutanud ja suudab tõendada, et tarbija tajub värvi tema kaupadel või teenustel kaubamärgina (märk on omandanud eristusvõime kasutamise tulemusena).

 

Helimärk

Helimärk on kaubamärk, mis koosneb üksnes helist või helikombinatsioonist. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse vastavat heli taasesitatav helifail või täpne noodikiri.

Näited

Helimärk - noodikiri (EUTM nr 017265356)

 

Helimärk - EUTM nr 005170113

(EUTM nr 005170113)

(EUTM nr 017592031)

 

Liikumismärk

Liikumismärk on kaubamärk, mis koosneb märgi elementide liikumisest või asukohavahetusest. Märgi kujutamiseks esitatakse liikumist või asukohavahetust kujutav videofail või stoppkaadrite jada.

Näited

Liikumismärk - Windowsi logo (EUTM nr 008553133)

(EUTM nr 017586521)

 

Multimeediamärk

Multimeediamärk on kaubamärk, mis koosneb pildi ja heli kombinatsioonist. Märgi kujutamiseks esitatakse videofail.

Näited

(EUTM nr 017279704)

(EUTM nr 017411315)

 

Hologramm-märk

Hologramm-märk on kaubamärk, mis koosneb holograafilistest elementidest. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse videofail või graafiline reproduktsioon või fotoreproduktsioon vaadetega, mis on vajalikud tervikliku holograafilise efekti piisavaks kindlaksmääramiseks.

Näited

(EUTM nr 017579491)

(EUTM nr 017993401)

Eri kaubamärgiliikide taotlemisel aktsepteeritavad failiformaadid on ära toodud ELi liikmesriikide kaubamärgiametite ühisteatises uute kaubamärgiliikide kohta, mis on kättesaadav Patendiameti veebilehel.

 

Viimati muudetud 17.11.2021