Kaubamärgi registrisse kandmine

PrintPDF Jaga

Kauba- ja teenindusmärkide registris tehakse kaubamärgi registreering juhul, kui:

1) kahe kuu jooksul kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest arvates ei ole kaubamärgi registreerimise otsust ega taotleja õigust avaldatud kaubamärgile vaidlustatud ega esitatud Patendiametile kaubamärgiseaduse § 411 lõikes 1 nimetatud märkust;
2) kaubamärgi registreerimise otsus ja taotleja õigus avaldatud kaubamärgile jäävad vaidlustamisele või märkuse esitamisele vaatamata jõusse.

Juhul kui kaubamärk registreeritakse, kantakse registrisse kõik KaMS § 48 lõikes 2 sisalduvad registreeringu andmed, mis samuti avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes.

Pärast kaubamärgi registrisse kandmist annab Patendiamet kaubamärgiomanikule 20 tööpäeva jooksul välja elektroonilise kaubamärgitunnistuse.

Kaubamärgiomaniku avalduse alusel väljastab Patendiamet elektroonilise kaubamärgitunnistuse ärakirja paberkandjal 20 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest, ent mitte enne nõutava riigilõivu tasumist.

 

 

Viimati muudetud 05.09.2019