Vaidlustamine

PrintPDF Jaga

Iga isik võib esitada kohtusse kasuliku mudeli omaniku vastu hagi registreeringu tühistamiseks, kui ta leiab, et:
1) registreeritud kasulik mudel ei vasta kasuliku mudeli seaduse §-des 5–9 sätestatule;
2) leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada, või
3) leiutis ei vasta esialgses registreerimistaotluses avatud olemusele.

Nimetatud hagi saab esitada ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist.

Registreeringu tühistamise korral teeb Patendiamet registreeringu kustutamise kande, kui kasuliku mudeli omanik või nimetatud isik esitab Patendiametile taotluse, millele on lisatud jõustunud kohtuotsuse ärakiri [KasMS § 47].

 

 

 

 

Viimati muudetud 24.03.2017